Burning mouth-syndrom (BMS)

Tillståndet (BMS) kännetecknas av smärta i munhålan. Det är oftast tungspetsen, främre delen av gommen och/eller insidan av underläppen som drabbas.

Uppdaterad den: 2019-05-20
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är burning mouth-syndrom (BMS)?

BMS är ett tillstånd som kännetecknas av en brännande smärta i munhålan eller på tungan utan att man kan hitta någon rimlig förklaring till smärtan. Man har försökt hitta samband mellan BMS och en rad andra tillstånd, men hittills har man inte kunnat hitta något tydligt orsakssammanhang.

Enligt en av teorierna beror BMS på skadade nervceller, närmare bestämt på de hjärnnerver som försörjer munhålan. Andra förklaringar som har lagts fram är psykiska problem som ångest och depression, brist på enskilda ämnen (som zink och B-vitamin), svampinfektioner eller förändringar i saliv eller salivproduktionen. När det gäller de psykiska problemen är det svårt att avgöra om det är smärtan som framkallar dessa problem eller om ett psykiskt tillstånd ligger bakom smärtan i munnen.

BMS är mer utbrett hos kvinnor och kommer ofta i samband med klimakteriet. På grund av detta misstänker man att hormonella förändringar också har inverkan på tillståndet.

Annons
Annons

Symtom och tecken

Tillståndet kännetecknas av smärta i munhålan. Det är oftast tungspetsen, främre delen av gommen och/eller insidan av underläppen som drabbas.

Exakt var smärtan sitter varierar lite från person till person. Smärtan är endast lokaliserad till munhålan och ansiktshuden berörs inte. Smärtan jämförs ofta med tandvärk när det gäller intensitet och beskrivs ofta som att bränna munnen på varm dryck.

Tillståndet kan också presentera sig som en: 

Annons
Annons
 • Känsla av muntorrhet.
 • Ändrad smakuppfattning (ofta en bitter eller metallisk smak i munnen).
 • Avdomning/stickande känsla i munhålan.

Hos många blir smärtan värre under dagen, samtidigt som andra upplever smärtan som konstant och ihållande. Smärtan kan påverka livskvaliteten.

Orsak

Alternativa förklaringar på smärta i munhålan kan vara:

 • Muntorrhet kan orsakas av blodtrycksläkemedel, läkemedel mot depression eller andra psykiska sjukdomar. Det är inte heller ovanligt att muntorrhet beror på åldersförändringar eller sjukdomar som till exempel Sjögrens syndrom som också kännetecknas av bland annat muntorrhet.
 • Sjukdomar i munhålan som till exempel svampinfektion (candida), geografisk tunga eller lichen planus samt diabetes och vissa läkemedel.
 • Tandproteser, tandborstning och andra mekaniska retningar kan irritera vävnaden i munhålan och av den anledningen framkalla smärta.
 • Allergier eller reaktioner på ämnen i mat/dryck, lukt eller annat kan också framkalla obehag i munnen.
 • Halsbränna, uppstötningar av magsyra, kan orsaka irritation i både matstrupe och munhåla.
 • Enskilda läkemedel, särskilt i gruppen ACE-hämmare (blodtrycksläkemedel), kan leda till "brännande" mun som en biverkning.
 • Vissa ovanor, som till exempel att gnissla tänder eller tungpressning mot tänder och gom kan ge muskelspänningar och irritation av vävnaden i och i närheten av munhålan.
 • Vissa hormonstyrda tillstånd som låg ämnesomsättning, diabetes (högt blodsocker kan också ge problem med slemhinnan i munhålan) och klimakteriet kan påverka sammansättningen av saliven och på så sätt framkalla obehag i munhålan.
 • Kemiska rubbningar i munhålan på grund av för stor användning av munvatten, sura drycker eller annat kan ge besvär från munhålan.

Diagnos

Läkaren kan kartlägga problemet genom att bedöma:

 • Tidigare sjukdomar och besvär.
 • Symtom.
 • Vanor/ovanor i relation till munhålan.
 • Samt undersöka och leta efter möjliga förklaringar.

Det kan också hända att läkaren vill ta en del blodprover eller vävnadsprover för att se om detta kan ge ytterligare information som kan bidra till att ställa diagnosen. Om man har BMS är dessa prover normala.

Behandling

Om läkaren hittar en specifik orsak till smärtan i munnen behandlas denna. Om man inte hittar någon specifik orsak finns en del enskilda läkemedel som kan hjälpa. Hit räknas läkemedel som ofta används mot epilepsi eller depression, men som visat sig har en god smärtlindrande effekt.

Den forskning som har gjorts har visat att kognitiv beteendeterapi (KBT) kan påverka både på kort och längre sikt. Det är en typ av samtalsterapi som ofta används för psykiatriska tillstånd och kroniska smärttillstånd. Man tror att KBT kan förbättra effekten av andra behandlingar som prövas.

Man kan också få råd för att försöka lindra besvären på egen hand, men de här råden ger ofta inte tillräcklig lindring.

Det kan vara att:

 • Försöka undvika sådant som irriterar munhålan – till exempel alkoholbaserat munskölj, kanel, mint och cigarettrök.
 • Protes eller implantat i munnen, som det är enkelt att ta ut, kan vara bra att ta ut under natten.
 • Låta bli att använda vanlig tandkräm med natriumlaurylsulfat (som ofta finns i tandkräm, tvål och schampo).
 • Sockerfritt tuggummi eller att suga på isbitar kan lindra besvären för vissa.
 • En tunn mjuk plastskena som täcker tänderna i överkäken samt gommen kan ge tungan vila och minska symtomen.

Tillståndet är omdiskuterat och det råder ingen enighet om orsaken. Detta kan leda till att man som patient riskerar att bli kringskickad mellan olika specialister med remitteringar från den ena till den andra läkaren, utan att få någon effektiv behandling. Detta kan vara mycket frustrerande och i vissa fall kan det ge en känsla av att inte bli trodd eller att man överdriver sina symtom.

Prognos

Det positiva är att problemet kan behandlas och att smärtan normalt avtar och försvinner med tiden, men detta kan dessvärre ta både månader och år.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons