Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Burning mouth syndrome (BMS)

Vissa personer utvecklar smärta i munhålan utan att man hittar en bakomliggande orsak. Det är oftast tungspetsen, främre delen av gommen och/eller insidan av underläppen som drabbas.


Uppdaterad den: 2019-07-11
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Vad är burning mouth syndrome (BMS)?

Burning mouth syndrome, översatt till svenska brännande munsyndrom, är ett tillstånd som kännetecknas av en brännande smärta i munhålan eller på tungan utan att man kan hitta någon rimlig förklaring till smärtan. Man har försökt hitta samband mellan BMS och en rad andra tillstånd, men hittills har man inte kunnat hitta något tydligt orsakssammanhang.

BMS är mer utbrett hos kvinnor och kommer ofta i samband med klimakteriet. På grund av detta misstänker man att hormonella förändringar också har inverkan på tillståndet.

Annons
Annons

Symtom och tecken

Tillståndet kännetecknas av smärta i munhålan. Det är oftast tungspetsen, främre delen av gommen och/eller insidan av underläppen som drabbas.

Exakt var smärtan sitter varierar lite från person till person. Smärtan är endast lokaliserad till munhålan och ansiktshuden berörs inte. Smärtan jämförs ofta med tandvärk när det gäller intensitet och beskrivs ofta som att bränna munnen på varm dryck.

Tillståndet kan också presentera sig som en: 

 • Känsla av muntorrhet.
 • Ändrad smakuppfattning (ofta en bitter eller metallisk smak i munnen).
 • Avdomning/stickande känsla i munhålan.

Hos många blir smärtan värre under dagen, medan andra upplever smärtan som konstant och ihållande. Smärtan kan påverka insomningen och andra aktiviteter i livet. 

Orsak

Enligt en av teorierna beror BMS på skadade nervceller, närmare bestämt på de hjärnnerver som försörjer munhålan. Andra förklaringar som har lagts fram är psykiska problem som ångest och depression, brist på enskilda ämnen (som zink och B-vitamin), svampinfektioner eller förändringar i saliv eller salivproduktionen. När det gäller de psykiska problemen är det svårt att avgöra om det är smärtan som framkallar dessa problem eller om ett psykiskt tillstånd ligger bakom smärtan i munnen.

Annons
Annons

Diagnos

Läkaren kan kartlägga problemet genom att bedöma:

 • Tidigare sjukdomar och besvär.
 • Symtom.
 • Vanor/ovanor i relation till munhålan.
 • Konsekvenser på det dagliga livet och sömn.

Diagnosen är en uteslutningsdiagnos, vilket innebär att man genom inspektion av munnen och blodprover försöker bedöma om det kan finnas andra sjukdomar som leder till symtomen. Om man har BMS ser slemhinnan i munnen normal ut, är känseln normal och blodprover prover normala. Sjukdomar/tillstånd som kan ge liknande symtom listas här nedan.

 • Muntorrhet kan orsakas av blodtrycksläkemedel, läkemedel mot depression eller andra psykiska sjukdomar. Det är inte heller ovanligt att muntorrhet beror på åldersförändringar eller sjukdomar som till exempel Sjögrens syndrom som också kännetecknas av bland annat muntorrhet.
 • Sjukdomar i munhålan som till exempel svampinfektion (candida), geografisk tunga eller lichen planus samt diabetes och vissa läkemedel.
 • Tandproteser, tandborstning och andra mekaniska retningar kan irritera vävnaden i munhålan och av den anledningen framkalla smärta.
 • Allergier eller reaktioner på ämnen i mat/dryck, lukt eller annat kan också framkalla obehag i munnen.
 • Halsbränna, uppstötningar av magsyra, kan orsaka irritation i både matstrupe och munhåla.
 • Enskilda läkemedel, särskilt i gruppen ACE-hämmare (blodtrycksläkemedel), kan leda till "brännande" mun som en biverkning.
 • Vissa ovanor, som till exempel att gnissla tänder eller tungpressning mot tänder och gom kan ge muskelspänningar och irritation av vävnaden i och i närheten av munhålan.
 • Vissa hormonstyrda tillstånd som låg ämnesomsättning, diabetes (högt blodsocker kan också ge problem med slemhinnan i munhålan) och klimakteriet kan påverka sammansättningen av saliven och på så sätt framkalla obehag i munhålan.
 • Kemiska rubbningar i munhålan på grund av för stor användning av munvatten, sura drycker eller annat kan ge besvär från munhålan.

Många personer med BMS är rädda för att symtomen står för ett tidigt stadium av cancer. Man har dock inte sett att symtombilden har en koppling till en ökad förekomst av munhålecancer. 

Behandling

Om man inte har hittat någon annan orsak kan man försöka behandla tillståndet med läkemedel. Läkemedel kan ges direkt i munnen eller sväljas och därmed verka i hela kroppen. Exempel på läkemedel är bensodiazepiner för lokal behandling i munnen eller läkemedel som ofta används mot epilepsi eller depression. Långt ifrån alla har positiv effekt av läkemedel, men det kan vara värt att pröva sig fram. 

Den forskning som har gjorts har visat att kognitiv beteendeterapi (KBT) kan påverka både på kort och längre sikt. Det är en typ av samtalsterapi som ofta används för psykiatriska tillstånd och kroniska smärttillstånd. Man tror att KBT kan förbättra effekten av andra behandlingar som prövas.

Man kan också få råd för att försöka lindra besvären på egen hand, som till exempel:

 • Försöka undvika sådant som irriterar munhålan – till exempel alkoholbaserat munskölj, kanel, mint och cigarettrök.
 • Protes eller implantat i munnen, som det är enkelt att ta ut, kan vara bra att ta ut under natten.
 • Låta bli att använda vanlig tandkräm med natriumlaurylsulfat (som ofta finns i tandkräm, tvål och schampo).
 • Sockerfritt tuggummi eller att suga på isbitar kan lindra besvären för vissa.

Prognos

Tillståndet är omdiskuterat och det råder ingen enighet om orsaken eller vilken avdelning inom läkarkåren är ansvarig för patientgruppen. Detta kan leda till att man som patient riskerar att bli kringskickad mellan olika specialister med remitteringar från den ena till den andra läkaren, utan att få någon effektiv behandling. Detta kan vara mycket frustrerande och i vissa fall kan det ge en känsla av att inte bli trodd eller att man överdriver sina symtom.

Ofta är BMS ett långvarigt tillstånd som i de flesta fall kvarstår. Däremot kan besvären och lidandet minska med hjälp av behandling. Som alltid vid långvarig smärta är det en kombination av behandlingsmetoder som tycks ha bäst effekt.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Vill du veta mer


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons