Burning mouth-syndrom (BMS)


Uppdaterad den: 2012-10-02
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är burning mouth-syndrom (BMS)?

BMS är ett tillstånd som kännetecknas av en brännande smärta i munhålan eller på tungan utan att man kan hitta någon rimlig förklaring till smärtan.

Man har försökt hitta samband mellan tillståndet och en rad andra tillstånd, men hittills har man inte kunnat hitta något tydligt orsakssammanhang. Enligt en av teorierna beror BMS på skadade nervceller, närmare bestämt på de hjärnnerver som försörjer munhålan. Andra förklaringar som har lagts fram är psykiska problem som ångest och depression, brist på enskilda ämnen (som zink och B-vitamin), svampinfektioner eller förändringar i saliv eller salivproduktionen. När det gäller de psykiska problemen är det svårt att avgöra om det är smärtan som framkallar dessa problem eller om det är så att ett psykiskt tillstånd ligger bakom smärtan i munnen.

BMS är mer utbrett hos kvinnor och kommer ofta i samband med klimakteriet. På grund av detta misstänker man att hormonella förändringar också har inverkan på tillståndet.

Annons
Annons

Hur utvecklar sig BMS?

Tillståndet kännetecknas av smärta i munhålan utan någon tydlig förklaring till denna. Det är oftast tungspetsen, främre delen av gommen och/eller insidan av underläppen som drabbas. Exakt var smärtan sitter varierar lite från person till person. Smärtan är endast lokaliserad till munhålan och ansiktshuden berörs inte. Smärtan jämförs ofta med tandvärk när det gäller intensitet och beskrivs ofta som att bränna munnen på varm dryck. Tillståndet kan också presentera sig som en känsla av muntorrhet, genom en ändrad smakuppfattning (ofta en bitter eller metallisk smak i munnen) eller avdomning/stickande känsla i munhålan.

Det är speciellt kvinnor i klimakteriet som drabbas av BMS. Hos många blir smärtan värre under dagen, samtidigt som andra upplever smärtan som konstant och ihållande. Smärtan kan vara så omfattande att den reducerar livskvaliteten.

Alternativa förklaringar på smärta i munhålan

  • Muntorrhet kan orsakas av blodtrycksläkemedel, läkemedel mot depression eller andra psykiska sjukdomar. Det är inte heller ovanligt att muntorrhet beror på åldersförändringar eller sjukdomar som till exempel Sjögrens syndrom som också kännetecknas av bland annat muntorrhet.
  • Sjukdomar i munhålan som till exempel svampinfektion (candida), geografisk tunga eller lichen planus samt en rad andra faktorer som diabetes och vissa läkemedel.
  • Tandproteser, tandborstning och andra mekaniska retningar kan irritera vävnaden i munhålan och av den anledningen framkalla smärta.
  • Allergier eller reaktioner på ämnen i mat/dryck, lukt eller annat kan också framkalla obehag i munnen.
  • Halsbränna, uppstötningar av magsyra, kan orsaka irritation i både matstrupe och munhåla.
  • Enskilda läkemedel, särskilt i gruppen ACE-hämmare (blodtrycksläkemedel), kan leda till "brännande" mun som en biverkning.
  • Vissa ovanor, som till exempel att gnissla tänder eller tungpressning mot tänder och gom kan ge muskelanspänningar och irritation av vävnaden i och i närheten av munhålan.
  • Vissa hormonstyrda tillstånd som låg ämnesomsättning, diabetes (högt blodsocker kan också ge problem med slemhinnan i munhålan) och klimakteriet kan påverka sammansättningen av saliven och på så sätt framkalla obehag i munhålan.
  • Kemiska rubbningar i munhålan på grund av för stor användning av munvatten, sura drycker eller annat kan ge besvär från munhålan.

Vad gör läkaren?

Läkaren kommer att försöka att kartlägga problemet genom att bedöma dina tidigare sjukdomar och besvär, be dig beskriva dina symtom och vanor/ovanor i relation till munhålan, samt undersöka dig och leta efter möjliga förklaringar. Det kan också hända att läkaren vill ta en del blodprover eller vävnadsprover för att se om detta kan ge ytterligare information som kan bidra till att ställa diagnosen. Om du har BMS är dessa prover normala.

Annons
Annons

Hur behandlas BMS?

Om läkaren hittar en specifik orsak till smärtan i munnen behandlas denna. Om man inte hittar någon specifik orsak finns en del enskilda mediciner som kan hjälpa. Hit räknas läkemedel som ofta används mot epilepsi eller depression, men som visar sig har en god smärtlindrande effekt vid olika smärttillstånd. Det är preparat som klonazepam.

Du kan också få råd för att försöka lindra besvären på egen hand, men de här råden ger ofta inte tillräcklig lindring. Det kan vara råd om att försöka undvika sådant som irriterar munhålan - till exempel alkoholbaserat munskölj, kanel, mint och cigarettrök. Om du har protes eller implantat i munnen som det är enkelt att ta ut kan det vara bra att ta ut dessa om natten. Du kan också låta bli att använda vanlig tandkräm med natriumlaurylsulfat (som ofta finns i tandkräm, tvål och schampo). Sockerfritt tuggummi eller att suga på isbitar kan också lindra besvären för vissa. En tunn mjuk plastskena som täcker tänderna i överkäken samt gommen kan ge tungan vila och minska symtomen.

Att leva med BMS

Tillståndet är omdiskuterat och det råder ingen enighet om orsaken. Detta kan leda till att du som patient riskerar att bli kringskickad mellan olika specialister med remitteringar från den ena till den andra läkaren, utan att du får någon effektiv behandling. Detta kan vara mycket frustrerande och i vissa fall kan det ge en känsla av att inte bli trodd eller att du överdriver dina symtom.

Det positiva är att problemet kan behandlas och att smärtan normalt avtar och försvinner med tiden, men detta kan dessvärre ta både månader och år.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu