Så skiljer sig dödligheten i covid-19 för olika åldersgrupper

0,6 procent av alla som smittades med covid-19 under andra halvan av mars avled. Det visar en studie som Folkhälsomyndigheten gjort i Stockholms län. Dödligheten skiljer sig dock stort i olika åldersgrupper, högst är det hos de allra äldsta. 


Publicerad den: 2020-06-17
Författare: Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

Annons

Folkhälsomyndigheten sin skattningen av antalet döda baseras på ett urval av bekräftade fall som testats i Stockholms län och som insjuknade mellan 21 och 30 mars. Dessa fall har folkhälsomyndigheten sedan följts framåt i tid för att beräkna antalet avlidna.

”Understryker vikten av att skydda äldre”

I en del har skattningen delats in i tre grupper: Alla åldrar tillsammans, personer under 70 år och personer över 70 år.  Enligt resultatet är då dödligheten för alla åldrar tillsammans 0,6 procent. I åldrar 70 år och äldre var dödligheten 4,3 procent och hos yngre än 70 år var dödligheten 0,1 procent. Skattningar ha också gjorts i ännu mer finfördelade åldersgrupper, som ytterligare tydligt visar att dödligheten ökar med stigande ålder:

 • I åldersgruppen 0-49 år var dödligheten 0,01 procent

 • I åldersgruppen 50–59 år var dödligheten 0,27 procent

 • I åldersgruppen 60–69 år var dödligheten 0,45 procent

 • I åldersgruppen 70–79 år var dödligheten 1,92 procent

 • I åldersgruppen 80–89 år var dödligheten 7,2 procent

 • För personer över 90 år var dödligheten 16,21 procent

– Resultaten visar på ett tydligt samband mellan ökad dödlighet och högre ålder. Det understryker vikten av att skydda äldre från smitta, säger Lisa Brouwers, chef för enheten för analys på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Kunskap om hur stor andel av de smittade som dör av covid-19 är viktig för att man ska kunna avgöra konsekvenserna av coronapandemin. Man kan bland annat förutspå hur många som kommer dö, men också uppskatta antalet smittade bakåt i tiden. 

Folkhälsomyndigheten klassa dödsfall som covid-19-dödsfall om personen rapporterats som avliden i SmiNet (databas och rapporteringssystem för anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige) av behandlande läkare eller av vården via regionala smittskydd. Eller om personen avlider inom 30 dagar från provtagningsdatumet (alternativt diagnosdatum eller statistikdatum om provtagningsdatum inte finns). För att identifiera dödsfall har Folkhälsomyndigheten samkörs SmiNet regelbundet med Skatteverkets databas över dödsfall i Sverige. 

En viss osäkerhet

Det finns dock ett mått osäkerhet i skattningen, framför allt på grund av att man inte vet exakt hur många som smittats, alla som burit på smittan finns inte med i statistiken. Men Martin Berlin, utredare på enheten för analys och författare till rapporten, tror att det är den bästa skattningen man kan få i nuläget, säger han till SVT Nyheter. Framtida studier bör dock undersöka detta närmare, skriver Folkhälsomyndigheten. 

 

  Källor

 • Folkhälsomyndigheten - https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/juni/studie-visar-tydligt-samband-mellan-alder-och-risken-att-do-i-covid-19/  https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/skattning-av-letaliteten-for-covid-19-i-stockholms-lan/

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
 • Avatar Eilert 2020-11-21 19:56 (8 månader sen)

  Det naturliga urvalet fungerar. Vi, som är gamla och utslitna, dör några år tidigare än annars, medan de i arbetsför ålder överlever.
  Om vi bortser från känslomässiga skäl borde inte sjukvården belastas med oss äldre annat än med smärtstillande och rogivande medel, gärna i hemmiljö.

 • Avatar Tidigare användare 2020-06-18 12:00 (13 månader sen)

  Jag undrar om de som dör i covid19 idag har fått intensivvård - eller om det fortfarande är så att äldre på boenden får palliativ vård om de är gamla och anses svaga. Alla svenskar borde få vård om de blir sjuka, även om de är äldre och bor på seniorboenden.