Fakta | Leversjukdom

Fettleversjukdom, icke-alkoholrelaterad

Man tror att 15 % av befolkningen i Sverige har icke-alkoholrelaterad fettlever. Hos individer med fetma/övervikt är det betydligt vanligare.

Uppdaterad den: 2018-10-07
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är icke-alkoholrelaterad fettleversjukdom?

Icke-alkoholrelaterad fettleversjukdom (på engelska non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD) är ett tillstånd där det finns en ökad mängd fett i levern. Denna typ drabbar i regel individer med övervikt och fetma. Det är en långsamt fortskridande sjukdom och kan i vissa fall leda till inflammation och/eller ärrbildning i levern och därmed försämra leverfunktionen. 

Man tror att 15 % av befolkningen i Sverige har icke-alkoholrelaterad fettlever. Hos individer med fetma/övervikt är det betydligt vanligare. 

Symtom

I vanliga fall leder tillståndet inte till några symtom alls. Ibland upplevs dock trötthet eller smärta i övre delen av magen där levern sitter.

Annons
Annons
Levern sitter på höger sida i magen, längst upp, direkt under mellangärdet. En lever som har normal storlek ligger (nästan) helt skyddad under revbenen.

Orsak

Övervikt och fetma (högt kaloriintag relaterat till förbränning) är nästan alltid orsaken till icke-alkoholrelaterad fettlever. Vid övervikt och fetma ses ofta en nedsatt känslighet för insulin och det ingår i något som kallas för det metabola syndromet (ett samlingsnamn för specifika riskfaktorer) som tillsammans är förknippade med tillståndet. Det metabola syndromet består av olika faktorer som ofta förekommer hos en och samma individ, och som är starkt kopplade till utveckling av sjukdomar i hjärtat och kärlsystemet.

Kriterier för det metabola syndromet är:

  • Ett ökat midjemått.
  • Prediabetes och diabetes.
  • Högt blodtryck.
  • Höga nivåer av triglycerider (en typ av blodfetter).
  • Låga nivåer av HDL (en annan typ av blodfetter).

Diagnos

Oftast hittas tillståndet genom att man har gjort en undersökning, till exempel ultraljud, där man hittat ökad fetthalt i levern. I vissa fall kan man göra en DT (datortomografi) eller MR (magnetkameraundersökning), men i vanliga fall räcker ultraljud. Tillståndet misstänks vid övervikt/fetma med typiska fynd på dessa undersökningar, och där man inte kan förklara fynden genom att man dricker mer alkohol än vad som anses farlig för levern.

Annons
Annons

Om man har ställt diagnosen icke-alkoholrelaterad fettlever är det viktigt att ta prover för att se om det föreligger orsaker som till exempel ogynnsamma blodfetter och/eller diabetes. Bedömning av vikt, längd, BMI, midjemått, blodtryck med mera ingår också. Om leverproverna är påverkade bedöms också om det kan föreligga andra orsaker till leversjukdom.

För att bedöma om det föreligger en risk för ärrbildning i levern kan ibland en formel användas med vars hjälp man kan bedöma risken för ärrbildning i levern.

JOBBAR DU INOM BEROENDEVÅRDEN? Här kan du gå en fortbildning om hepatit C

Behandling

Hos alla som har icke-alkoholrelaterad fettlever och som inte har risk för ärrbildning i levern är den viktigaste åtgärden att gå ner i vikt – 10 % minskning av den totala kroppsvikten rekommenderas. Fysisk inaktivitet och högt kaloriintag ligger nästan alltid bakom övervikt/fetma. Man har sett att viktnedgång minskar fetthalten i levern och att det påverkar levern på ett positivt sätt. 

Behandling med läkemedel rekommenderas till patienter med inflammation i levern eller de som har diabetes. En inflammation i levern kan påvisas genom ett vävnadsprov (biopsi) från levern. Ett sådant vävnadsprov tas när läkaren har bedömt att det finns en förhöjd risk för inflammation eller ärrbildning.

I vissa fall kan överviktskirurgi övervägas. 

Prognos

Individer med icke-alkoholrelaterad fettlever har en högre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom och en femtedel av dem utvecklar med tiden inflammation i levern (non-alcoholic steatohepatitis, NASH) och ärrbildning i levern. I värsta fall utvecklas skrumplever, cirros, vilket gör att levern inte kan fungera som den ska.

Genom att aktivt arbeta med riskfaktorerna för tillståndet, som nämns ovan, bedöms risken för farlig utveckling att hållas nere.


Annons
Annons
Annons