Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Behandling | Leversjukdom

Operation

Det finns en rad viktiga saker att tänka på före och efter operation. I kontakten med din läkare får du information kring operationen, till exempel hur länge före operationen du kan äta något, vad du ska ta med dig till operationen med mera. Läs detta faktablad för att lära dig mer om operation.

Publicerad den: 2008-10-02
Författare: Stefan Grass, läkare

Annons

Oftast finns det ett antal särskilda förhållningsregler som har betydelse för just din operation. Före operationen får du därför information om dessa förhållningsregler. Du kan också få en vägledning hemskickad, som talar om hur du ska förbereda sig, vad du ska ta med till sjukhuset, vad som kommer att ske och så vidare.

Här följer lite allmän information och några råd:

Annons
Annons
 • Vid planerade operationer ska patienten ha pratat med en kirurg om vad det är för typ av operation som ska utföras.
 • Det är skillnad på om det är en operation utan att man blir inlagd, på en öppenvårdsmottagning, då man kan komma hem samma dag, eller om man ska opereras med flera dagars inläggning som följd.

Vad händer före en poliklinisk operation?

Om det endast behövs lokalbedövning för att utföra operationen krävs inga större förundersökningar eller förberedelser. Vid mindre operationer som kräver mer än bara lokalbedövning, frågar läkaren om hälsotillståndet samt om patienter har någon typ av allergi eller använder läkemedel, tobak eller alkohol. Läkaren kommer efter det att lyssna på hjärtat och lungorna samt mäta blodtrycket. Upplysningarna förs över på ett schema till narkosläkaren för att denne ska kunna se om det kan bli några problem med bedövningen eller sövningen.

Man kommer in till kliniken på morgonen samma dag som man ska opereras och ska då vara på fastande mage.

Vad händer före en operation som kräver inläggning?

Om du ska ligga kvar på sjukhuset efter operationen kallas du vanligtvis till sjukhuset en dag före operationen. Då träffar man en läkare som skriver en inläggningsjournal. Samtidigt tas blodprover och ibland EKG och hjärtlungröntgen. Ibland utförs särskilda undersökningar före operationen.

På avdelningen tar en sjuksköterska emot och informerar om vad som kommer att ske under tiden på sjukhuset. Du får också träffa en narkosläkare. Tillsammans med patienten beslutas då om vilket slags sövningsform som ska användas och hur det går till. Ibland får patienten lugnande medicin eller andra läkemedel att ta före operationen.

Annons
Annons

Före operationen måste patienten fasta i minst 12 timmar. Fastan omfattar mat, vätska och tobaksrökning. Du får dock näringsdropp under tiden. Om du brukar ta mediciner på morgonen får du dem av sjuksköterskan på avdelningen.

Vad skall jag ta med mig då jag läggs in?

 • Kallelsen
 • Daglig medicin.
 • Hjälpmedel (till exempel glasögon, hörapparat, egen rullstol med mera).
 • Toalettartiklar, tofflor och eventuellt morgonrock eller bekväma kläder som är lätta att ta på.
 • Namn, adress och telefonnummer till de närmast anhöriga.
 • En bra bok och kanske en liten TV.
 • Post, tidningar och tidskrifter kan adressändras till sjukhuset.

Vad ska jag göra med medicinen som tagits med hemifrån?

 • Var uppmärksam på om du får blodförtunnande medicin (Trombyl, Magnecyl, Persantin, Voltaren, Ipren, Arthrotec med flera). Det är möjligt att du några dagar före operationen ska göra uppehåll med dina läkemedel. Du ska inte heller tillfälligt ta något av dessa läkemedel veckan före operationen. Kontakta avdelningen om du inte vet hur du ska göra.
 • Om du inte får veta något annat skall du fram till inläggningen ta din dagliga medicin som vanligt.
 • Informera alltid din läkare om du är ordinerad Waran.
 • Vad är viktigt att tala om för läkare ?
 • Om du har eller precis har haft feber.
 • Om du lider av kronisk bronkit på grund av rökning.
 • Om du har astma och använder astmamedicin eller kortikosteroider.
 • Om du har tendens att drabbas av andnöd.
 • Om du har ett okontrollerat förhöjt blodtryck.
 • Om du ibland får kärlkramp (angina pectoris) - särskilt när denna förekommer vid vila.
 • Om du har episoder med oregelbunden puls.
 • Om du har haft blodpropp i hjärtat eller hjärnan .
 • Om du har en tendens att få inflammation i de djupare gående blodkärlen.
 • Om du är allergisk mot vissa typer av medicin, till exempel penicillin eller andra antibiotika.
 • Om du tidigare har reagerat oväntat vid lokalbedövning eller sövning, eller om någon i familjen har gjort det.
 • Om du inte vill ha blodtransfusion.

Vilken risk finns det med operationen?

Det finns alltid en liten risk vid operationer att något inte går som det borde. Risken är oftast liten och beror på hur stor operationen är som ska utföras.&nbsp Hjärta, lungor och njurar belastas i större eller mindre grad. Vid sjukdomstillstånd i dessa organ finns en ökad risk för komplikationer. Väger du för mycket är risken större. Om man är sjuk på grund av någon typ av infektion i kroppen bör denna vara färdigbehandlad innan operationen sker.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons