Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Vaccination mot den nya influensan

En dos Pandemrix är tillräcklig till friska individer från 13 år och äldre, friska gravida samt riskgrupper med fullgott immunförsvar för att ge skydd mot den pandemiska influensa A(H1N1). Barn och riskgrupper med nedsatt immunförsvar behöver däremot få två doser.
Annons

Data från vaccination av vuxna med prototypvaccinet H5N1 visar att oavsett om man gett en dos eller två doser med 3 veckors mellanrum, ger en påfyllnadsdos, upp till 12 månader senare, likartade immunsvar. Detta ger stöd för att en dos Pandemrix H1N1 räcker för ett fullgott skydd. Det finns däremot inga data som styrker att en dos är tillräcklig för patienter med nedsatt immunförsvar. Och då barn inte har någon tidigare immunitet mot influensa fordras två doser med minst 3 veckors mellanrum för att uppnå ett tillräckligt immunsvar.&nbsp

Rekommendationer

För friska individer, från 13 års ålder, inklusive äldre personer och friska gravida kvinnor räcker det om man tar en hel dos (0,5 ml). Personer, från 13 års ålder, som däremot har något nedsatt immunförsvar bör ta två hela doser (0,5 ml vardera). Doserna ges med minst tre veckors intervall.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Barn från tre år och upp till och med tolv års ålder bör ta två halva doser (0,25 ml vardera). Även i detta fall ges doserna med minst tre veckors intervall. Barn som tillhör en riskgrupp, inklusive barn med nedsatt immunförsvar från sex månader upp till och med tolv års ålder bör även dem ta två halva doser (0,25 ml vardera).

Risker med vaccinet

Enligt de tester som har gjorts av vaccinet skyddar det 95 procent av de vaccinerade från att bli smittade av viruset. Studier visar att det är en större risk att drabbas av allvarlig eller till och med livshotande sjukdom som en följd av influensan än riskerna med att vaccinera sig. Risken att drabbas av svåra biverkningar beräknas vara ytterst små.

Personer som bör undvika att ta vaccinet är dem som är väldigt allergiska mot ägg, barn under 6 månader, personer som redan haft svininfluensan, eller de som är sjuka och har en pågående infektionssjukdom som till exempel feber eller luftvägsinfektion. Den senast nämnda kategorin bör vänta några dagar med att vaccinera sig tills man tillfrisknat.

Annons
Annons

I Sverige har hittills dryg 2 miljoner doser fördelats. De biverkningsrapporter som inkommit från sjukvården beskriver huvudsakligen förväntade reaktioner såsom lokal reaktion vid stickstället och influensaliknande symtom som feber, trötthet och huvudvärk.

Så går vaccination till

På vuxna personer ges vaccinet med en spruta i överarmsmuskeln. De minsta barnen får däremot sin spruta i låret. I samband med vaccineringen får alla, för sin egen säkerhets skull, fylla i en hälsodeklaration. Blanketten finns på de mottagningar som erbjuder vaccinering.

All vaccination i Sverige är ett erbjudande och inte något obligatoriskt, vare sig för barn, vuxna eller vårdpersonal. Detta gäller även vaccination mot den nya influensan A(H1N1).

Källa: Socialstyrelsen, Läkemedelsverket


Annons