Fråga doktorn

Fråga   Infektion

Fråga: Tryck i luftrören, trötthet, andfåddhet, feber.

Tryck i luftrören, svårast vid utandning, feber mycket trött, andfådd vid belastning.

Svar:

Det är lite svårt att få en klar uppfattning om ditt sjukdomstillstånd pga din korta beskrivning av ditt hälsotillstånd. Dina symptom med upprepade episoder med feber, bihålebesvär, andfåddhet samt tryck i luftrören skulle kunna tyda på infektion såväl i övre som nedre luftvägarna.

Du bör söka din husläkare för att få bedömning av ditt hälsoläge. Doktorn kan då undersöka de övre luftvägarna, lyssa på hjärta och lungor. Man kan även ta blodprover avseende blodvärde, vita blodkroppar samt CRP (ett protein som brukar vara förhöjt vid infektioner) för att lättare kunna bedöma om det rör sig om en bakomliggande bakteriell infektion. Likaledes kan man ta ställning till om man bör utföra en lungröntgen.

Man bör också fundera över om det finns någon bakomliggande orsak till att du får dessa upprepade besvär. Har några andra personer i familjen liknande symptom?

Med Vänliga Hälsningar

Peter Arvidsson
Specialist, lungmedicin

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Varför bär fästingar sjukdomar?

2019-04-26 | 07:28

av Thomas Jaenson

Nya fästingen - var finns den?

2019-04-26 | 19:55

av Thomas Jaenson

Fästingbett - när ska man söka hjälp?

2019-05-1 | 10:53

av Thomas Jaenson

Finns det fler fästingsjukdomar förutom tbe o borrelia ?

2019-04-26 | 07:31

av Thomas Jaenson

Finns babesia i Sverige?

2019-05-1 | 19:15

av Thomas Jaenson

TBE-vaccin

2019-05-3 | 09:46

av Thomas Jaenson

Antikroppar - kan man bli sjuk igen?

2019-04-26 | 15:18

av Thomas Jaenson

Borrelia av getingstick

2019-05-1 | 10:34

av Thomas Jaenson

Borrelia - kan man få symtom fler år efter bettet?

2019-05-1 | 18:44

av Thomas Jaenson

Fästingbett - hur gör jag om fästingen är svår att få bort?

2019-05-2 | 11:10

av Thomas Jaenson

Taigafästingen - gäller tbe-vaccin även för den?

2019-05-3 | 12:20

av Thomas Jaenson

Hur länge kan en fästing sitta fast i huden?

2019-05-3 | 12:47

av Thomas Jaenson

Dras fästingar oftare till vissa än andra?

2019-04-24 | 14:45

av Thomas Jaenson

Myggmedel mot fästingar

2019-04-24 | 14:46

av Thomas Jaenson

Hur många olika fästingarter finns det i Sverige?

2019-04-24 | 14:43

av Thomas Jaenson


Annons
Annons
Annons