Fråga doktorn

Fråga   Infektion

Fråga: Tryck i luftrören, trötthet, andfåddhet, feber.

Tryck i luftrören, svårast vid utandning, feber mycket trött, andfådd vid belastning.

Svar:

Det är lite svårt att få en klar uppfattning om ditt sjukdomstillstånd pga din korta beskrivning av ditt hälsotillstånd. Dina symptom med upprepade episoder med feber, bihålebesvär, andfåddhet samt tryck i luftrören skulle kunna tyda på infektion såväl i övre som nedre luftvägarna.

Du bör söka din husläkare för att få bedömning av ditt hälsoläge. Doktorn kan då undersöka de övre luftvägarna, lyssa på hjärta och lungor. Man kan även ta blodprover avseende blodvärde, vita blodkroppar samt CRP (ett protein som brukar vara förhöjt vid infektioner) för att lättare kunna bedöma om det rör sig om en bakomliggande bakteriell infektion. Likaledes kan man ta ställning till om man bör utföra en lungröntgen.

Man bör också fundera över om det finns någon bakomliggande orsak till att du får dessa upprepade besvär. Har några andra personer i familjen liknande symptom?

Med Vänliga Hälsningar

Peter Arvidsson
Specialist, lungmedicin


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Har jag tagit rätt antal doser av TBE, med rätt intervall?

2020-05-8 | 08:59

av Lars Lindquist

Ständigt ont i kroppen - kan det vara borrelia?

2020-05-8 | 08:26

av Lars Lindquist

Funkar vaccinet mot TBE?

2020-05-6 | 20:31

av Lars Lindquist

Ska jag fylla på med TBE-vaccin?

2020-05-8 | 09:36

av Lars Lindquist

TBE till små barn

2020-05-6 | 22:04

av Lars Lindquist

Fästingvaccinering - är det nödvändigt?

2020-05-6 | 23:26

av Lars Lindquist

Har tagit dos ett mot TBE - måste jag börja om när corona-pandemin är över?

2020-05-8 | 08:23

av Lars Lindquist

Hur många doser av TBE-vaccin ger fullgott skydd?

2020-05-8 | 08:46

av Lars Lindquist

Borrelia, bartonella och psoriasis - vad ska jag göra?

2020-05-8 | 08:49

av Lars Lindquist

Missade tredje dosen av TBE-vaccinationen - måste vi börja om?

2020-05-8 | 09:48

av Lars Lindquist

Har fått tre doser med TBE-vaccin - hur ska jag gå vidare?

2020-05-8 | 09:04

av Lars Lindquist

Vem ska inte ta TBE-vaccin?

2020-05-8 | 08:58

av Lars Lindquist

Borrelian förvärrades av svininfluensavaccin - oro inför andra vaccinationer

2020-05-8 | 10:22

av Lars Lindquist

Vaccin mot TBE trots ägg-allergi?

2020-05-8 | 10:42

av Lars Lindquist

Långt glapp mellan vaccinationen mot TBE

2020-05-8 | 12:35

av Lars Lindquist


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.