Fakta | Hud & hår

Intertrigo

Intertrigo är en inflammationsreaktion i huden på ställen där hud ligger mot hud.

Uppdaterad den: 2013-03-17
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är intertrigo?

Tillståndet förekommer oftast i ljumskarna, i armhålorna och i vecken under brösten hos kvinnor. Andra områden där det kan uppstå intertrigo är armvecken, vid naveln, i skrevet, mellan fingrar och tår (fotsvamp), i nackvecken och i vecken på ögonlocken. Sådana inflammationer blir ofta föremål för sekundärinfektion. Det betyder att bakterier och svamp som trivs i sådana inflammerade områden kan tränga ner i huden och skapa infektioner.

Intertrigo är ett vanligt tillstånd som kan uppstå i alla faser av livet. Tillståndet är särskilt vanligt hos överviktiga personer med diabetes som utsätts för hög värme och fuktighet, men intertrigo kan förekomma hos vem som helst.

Annons
Annons

Intertrigo

Orsak

Intertrigo beror först och främst på friktion, det vill säga att hud gnids mot hud. I början kännetecknas det av en mild rödfärgning av hudpartiet. Om tillståndet får utvecklas blir hudreaktionen intensivare med kraftigare rödfärgning, vätskning, sårbilding, sprickbildning, uppmjukning av huden och fjällbildning. Intertrigo uppstår genom att fuktighet stängs inne i de djupa hudvecken där luftcirkulationen är begränsad.

Fuktig, skadad hud tillsammans med intertrigo är en bra grogrund för olika mikroorganismer och sekundära hudinfektioner föreligger ofta. Det kan vara infektioner med svamp, särskilt candida, eller bakterier, eller både och. En speciell variant av intertrigo är erytrasma som beror på en bestämd bakterie och som kan komplicera intertrigo mellan fingrar och tår, mellan skinkorna, i armhålorna och under brösten. Erytrasma börjar som små, rödbruna prickar som kan smälta samman till större fläckar med skarp avgränsning. Utslagen kan vara besvärsfria, men de kan också klia.

Annons
Annons

En lång rad olika faktorer ökar risken för att få intertrigo. Övervikt där mycket hud gnids mot hud, diabetes, tendens till kraftiga svettningar, användning av täta och trånga skor som man svettas mycket i, användning av trånga och åtsittande kläder, dålig hygien. Personer med läckageproblem av urin och avföring är extra utsatta. Vistelse i varma och fuktiga områden ökar risken. Barn löper ökad risk för intertrigo eftersom de har förhållandevis korta halsar där huden veckar sig, de är ofta relativt knubbiga, de dreglar, de kissar och bajsar på sig.

Diagnos

Intertrigo karaktäriseras till en början av ett lindrigt utslag med röda fläckar, nästan som spegelbilder, på vardera sida av ett hudveck. Rödflammigheten kan tillta och bli intensivt röd med sår, vätskeutsöndring och sprickbildning. Utslagen kan klia, bränna eller göra ont. Ett kraftigt utslag tyder på sekundärinfektion med svamp och/eller bakterier.

Anamnesen och utslagens utseende ger diagnosen. I vanliga fall är det inte nödvändigt med ytterligare undersökningar.

Behandling

Målet med behandlingen är att få inflammationen att gå tillbaka och förebygga nya utslag.

Lindrig intertrigo behandlas med fuktighets- och friktionsbegränsande åtgärder. Det är viktigt att använda löst sittande bomullskläder – undvik nylon eller andra syntetiska fibrer - och du bör duscha eller tvätta det inflammerade området varje dag med vanlig tvål och vatten. Om du vistas i ett varmt och fuktigt klimat bör du byta kläder varje dag. Det är oklart om puder och skyddskrämer hjälper, men det är värt att pröva. På apoteket kan du köpa en mild kortisonsalva (hydrokortison) utan recept och den kan dämpa inflammationen och obehaget.

Vid aggressivare former av intertrigo måste du uppsöka läkare. Då föreligger det troligen en infektion med svamp eller bakterier. Du måste använda antisvampmedel som komplement till en något starkare (receptbelagd) kortisonsalva. Vid misstanke om bakterieinfektion måste man använda antibiotika. Vid särskilt aggressiv intertrigo som inte blir väsentligt bättre med lokalbehandling kan det vara nödvändigt med tablettbehandling mot eventuell svamp eller bakterier.

Förebyggande åtgärder

Det är oklart i vilken grad förebyggande åtgärder motverkar intertrigo. Men du bör minimera friktionen hud-mot-hud, minska värme och fuktighet runt hudvecken och hålla högriskområden rena och torra. Du bör om möjligt undvika hög värme, fuktighet och aktiviteter som leder till att man svettas mycket. Om du blir mycket svettig bör du tänka på att duscha och hålla de utsatta områdena så torra som möjligt. Använd sandaler för att förebygga fotsvamp.


Annons
Annons
Annons