Intervju | Psoriasis

Guttat psoriasis

Med guttat psoriasis menas en småprickig variant av psoriasis, som för en ovan läkare inte alltid förknippas med psoriasis. Det är vanligt att man som psoriatiker debuterar i sin sjukdom med denna variant av psoriasis efter en halsfluss (beta-streptokockinfektion, som ska behandlas med penicillin).

Annons

Denna bakterie hittar man hos 60-90 % av de som söker för guttat psoriasis. Bland nydebuterade psoriatiker i Stockholm har 19 % denna guttata form och övriga 81 % så kallad plack-typ.

Gutta


Gutta betyder droppe, och är en beskrivande term på utslagen, som är stora som vattendroppar på huden. Utslagen har, liksom vid plack-psoriasis, en klarröd färgton och en skarp gräns mellan frisk och sjuk hud.

Däremot är utslagen mer enhetligt ”konfettistora”, saknar ofta den typiska fjällningen och sitter vanligen över en stor del av kroppen (och inte på de typiska lokalerna som hårbotten, armbågar och knän).

Annons
Annons

Utslag i ansiktet

Det är även vanligt med utslag i ansiktet, vilket man annars inte så ofta brukar se vid psoriasis.

Mycket talar för att det är själva bakterieinfektionen som ”sätter igång” kroppens immunsystem och som sedan ligger bakom uppkomsten av psoriasis.

Bakterieinfektionen aktiverar vissa blodceller i kroppen, s.k. T-lymfocyter, som ligger bakom angreppet mot huden och uppkomsten av hudförändringarna.
&nbsp
Även om man drabbas av många små utslag över en stor del av kroppen, brukar denna form av psoriasis många gånger vara beskedlig och lättbehandlad. Det innebär att sjukdomen kan läka ut bara man får behandling för sin halsfluss. Skulle det inte räcka, kan man använda krämer lokalt eller eventuellt sätta in ljusbehandling.

Annons
Annons
Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om psoriasis på NetdoktorPro