Fakta | Hud & hår

Bedömning av en brännskadas grad och omfattning


Uppdaterad den: 2013-01-25
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

En brännskada kan uppstå om du har varit utsatt för varma, kemiska, elektriska eller radioaktiva källor. Hos barn utgör skållning, till exempel med varmt vatten, cirka 70 % av alla brännskador. Hos vuxna utgör brännskador orsakade av eld omkring 50 % av alla brännskador som man söker vård för. Cirka 90 % av alla brännskador är lyckligtvis lindriga.

Brännskador delas in efter storlek och djup. Dessa beror i sin tur på orsaken till brännskadan, vilken temperatur man utsattes för, hur länge man exponerades och vilka kroppsdelar som drabbades. Vävnadsskador uppstår vid temperaturer över 45 °C.

Animation av brännskador

Brännskadans grad (djup)

Överhudsbrännskada

 • Endast hudytan är drabbad.
 • Den brända huden är rodnad och smärtande men utan blåsor.
 • Hudens genomblödning är normal, eller eventuellt ökad.
 • En överhudsbrännskada är en lindrig brännskada. Om diagnosen överhudsbrännskada är säker behövs ingen kontakt med sjukvården.

Delhudsbrännskada

 • Omfattar något djupare hudskikt.
 • Man ser vätskefyllda blåsor, som ibland brustit. Blåsornas botten är i varierande grad ilsket röd, flammig eller marmorerad; fuktig eller matt, och smärtande.
 • Hudens genomblödning är ökad, normal, eller eventuellt något nedsatt.
 • Orsakas oftast av varma vätskor.
 • Om en delhudsbrännskada inte är större än 5–7 cm i diameter kan den behandlas som en lindrig brännskada. Om det brända området är större eller om brännskadan finns på händer, fötter, ansikte, ljumske, grenen eller över en större led ska man söka läkarvård snarast.

Fullhudsbrännskada

 • Alla hudlager är drabbade.
 • Huden är svedd, torr, läderaktig och oftast svart, grå, brun eller vit. Den kan vara rodnad men bleknar inte vid tryck. Det kan finnas tunnväggiga och blodfyllda blåsor.
 • Området är smärt-/känsellöst.
 • Det finns ingen genomblödning.
 • Orsakas oftast av eldslågor, varm olja eller ånga.
 • Kräver sjukhusvård.

Brännskadans allvarlighetsgrad

Beräkning av brännskadans utbredning – 9 %-regeln

 • Hela huvudet 9 %
 • Vardera armen 9 % (x 2)
 • Vardera ben 18 % (x 2)
 • Hela bröstkorgen och buken 18 %
 • Hela ryggen 18 %
 • Könsorganen 1 %

Allvarlighetsgrad

 • Barn:
  • Lindrig: Mindre än 10 % av hudytan är skadad
  • Måttlig: 10–15 % av hudytan är skadad
  • Allvarlig: Mer än 15 % av hudytan är skadad
 • Vuxna:
  • Lindrig: Mindre än 15 % av hudytan är skadad
  • Måttlig: 15–30 % av hudytan är skadad
  • Allvarlig: Mer än 30 % av hudytan är skadad

Följande brännskador bedöms alltid som måttliga eller allvarliga:

Annons
Annons
 • Brännskador i ansiktet, på händer, fötter eller i grenen.
 • Brännskador som sträcker sig över en större led.
 • Brännskador som går runt en arm eller ett ben.

Annons
Annons
Annons