Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hud & hår

Bedömning av en brännskadas grad och omfattning


Uppdaterad den: 2020-04-07

Annons

En brännskada kan uppstå om man har varit utsatt för varma, kemiska, elektriska eller radioaktiva källor. Hos små barn utgör skållning, till exempel med varmt vatten, majoriteten av alla brännskador.

Brännskador delas in efter storlek och djup. Dessa beror i sin tur på orsaken till brännskadan, vilken temperatur man utsattes för, hur länge man exponerades och vilka kroppsdelar som drabbades. Vävnadsskador uppstår vid temperaturer över 45 °C.

Brännskadans grad (djup)

Vid en större skada finns vanligen skadeområden med olika djup.

Överhudsbrännskada

 • Endast överhuden är drabbad.
 • Den brända huden är rodnad och smärtande men är utan blåsor.
 • Hudens genomblödning är ökad.
 • Vid överhudsbrännskada behövs ingen kontakt med sjukvården.

Delhudsbrännskada

 • Omfattar något djupare hudskikt.
 • Man ser vätskefyllda blåsor, som ibland brustit. Blåsornas botten är i varierande grad ilsket röd, flammig eller marmorerad, fuktig eller matt, och smärtande.
 • Hudens genomblödning är ökad, normal, eller eventuellt något nedsatt.
 • Orsakas oftast av varma vätskor.
 • Om en delhudsbrännskada inte är större än 5–7 cm i diameter kan den behandlas som en lindrig brännskada. Om det brända området är större eller om brännskadan finns på händer, fötter, ansikte, ljumske, grenen eller över en större led ska man söka läkarvård snarast.

Fullhudsbrännskada

 • Alla hudlager är drabbade.
 • Huden är torr, läderaktig, oftast svart, grå, brun eller vit och ibland svedd. Den kan vara rodnad men bleknar inte vid tryck. Det kan finnas tunnväggiga och blodfyllda blåsor.
 • Området är smärt-/känsellöst.
 • Det finns ingen genomblödning.
 • Orsakas oftast av eldslågor, varm olja eller ånga.
 • Kräver sjukhusvård.
Annons
Annons

Brännskadans allvarlighetsgrad

Beräkning av brännskadans utbredning – 9 %-regeln

 • Hela huvudet 9 %
 • Vardera armen 9 % (x 2)
 • Vardera ben 18 % (x 2)
 • Hela bröstkorgen och buken 18 %
 • Hela ryggen 18 %
 • Könsorganen 1 %

En persons handflata inklusive fingrarna i viloställning täcker cirka 1 % av kroppsytan. Detta kan användas för att uppskatta skadans omfattning, men gäller inte för barn <9 år, då huvudet utgör en jämförelsevis större och fötterna en mindre del.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.