Fakta | Hormonsjukdomar

För låg kalciumnivå, patientrådgivning


Uppdaterad den:
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är lågt kalcium?

Om kalcium

 • Kalcium är ett grundämne som finns i kroppen. En genomsnittlig vuxen individs kropp består av omkring 1–1,4 kg kalcium. 99 % av detta är kalciumsalter som finns lagrade i skelettet.
 • Kalcium finns också i blodet, och kalciumkoncentrationen i blodet återspeglar delvis kalciumomsättningen i kroppen.
 • Kalcium är en viktig byggsten för skelettet. Men det är också av stor betydelse för att en rad celltyper i kroppen, bland annat nervceller och muskelceller, ska kunna fungera normalt.

Definition

 • En för låg kalciumnivå (hypokalcemi) innebär att kalciumvärdet i blodet är för lågt. Det normala kalciumvärdet i blodet är 2,15–2,50 mmol/l, men vid hypokalcemi understiger värdet 2,15 mmol/l (eller joniserat serumkalcium under 1,15 mmol/l).

Förekomst

 • Det är sällsynt med för låga kalciumvärden.

Vilka symtom kan en låg kalciumhalt ge?

 • Det vanligast är kramper, från lindriga till allvarliga krampanfall.
 • Hjärtrytmen kan också rubbas.

Vad kan orsaken vara?

 • Hypoparatyreoidism:
  • Nedsatt funktion i bisköldkörtlarna
  • Kan vara medfött (mycket sällsynt) eller förvärvat, till följd av halskirurgi eller strålbehandling av halsen
  • Akut hypokalcemi kan ge muskelkramper och lättretlighet, medan kroniska tillstånd kan leda till kraftlöshet, personlighetsförändringar, ångest
 • Uttalad brist på vitamin D:
  • Sällsynt, men kvinnor som bär heltäckande klädsel och sällan exponerar sig för solljus är utsatta för en större risk än andra
  • Uttalad brist på vitamin D kan leda till hypokalcemi
  • Orsaker till brist på vitamin D är minskat intag, minskad exponering för solljus, sjukdom i lever och galla, tarmsjukdomar med brister i näringsupptaget
 • Undernäring:
  • Kommer att leda till för lågt upptag av både kalcium och vitamin D
  • Det föreligger oftast andra symtom på bristtillstånd och dålig näring, som beror på orsak till eller grad av bristande upptag av näring från matsmältningskanalen
 • Kronisk njursvikt:
  • Låg kalciumhalt är ett av många tecken på kronisk njursvikt
  • Tillståndet utvecklar sig över tid och sjukdomsbilden präglas av trötthet, illamående, eventuellt viktnedgång, samt klåda
 • Akut bukspottkörtelinflammation:
  • Vanliga orsaker är alkoholmissbruk eller gallsten
  • Smärtor mitt i magen, ibland strålar smärtan bakåt mot ryggen, eventuellt upp i vänster skuldra, patienten föredrar ofta att sitta framåtböjd
  • Akut tillstånd där en låg kalciumhalt är ett av många onormala fynd
 • Läkemedelutlöst:
  • Olika läkemedel kan leda till hypokalcemi, som till exempel vissa epilepsiläkemedel (fenytoin, fenemal), cellgifter (exempelvis cisplatin, 5-fluorouracil)
 • Annan allvarlig sjukdom:
  • Olika cancerformer, akutmedicinska tillstånd

När ska du söka läkarhjälp?

 • Ofta påvisar man en låg kalciumhalt vid en utredning av en annan allvarlig sjukdom.Uttalade muskelkramper kan vara en anledning att kontrollera kalciumnivån i serum.
 • Läkaren eller sjukhuset kommer att vidta de åtgärder som krävs för ytterligare utredning och behandling.

Vad gör läkaren?

Sjukdomshistoria

Frågor som läkaren kan ställa:

 • Om kalciumvärdet har sjunkit akut kan läkaren fråga om du har haft besvär med:
  • Pirrningar och domningar i händerna och eventuellt kring munnen
  • Muskelkramper
  • Rastlöshet, oro
  • Depression
 • Om den låga kalciumhalten uppstår långsamt kan följande symtom förekomma:
  • Trötthet
  • Muskelkramper
  • Muskelsmärtor
  • Lättretlighet, depression, förvirring
 • Har du tidigare opererats på halsen, eller har du fått strålbehandling eller radiojodbehandling av halsen?
 • Tar du läkemedel regelbundet?
  • Vilka? Vätskedrivande? Mot epilepsi?
 • Har du en hög alkoholkonsumtion?
 • Har du andra sjukdomar?
  • Njursvikt?
  • Sjukdom som kan leda till nedsatt näringsupptag – diarré? Andra magbesvär?
  • Akut bukspottkörtelinflammation?
  • Elakartad sjukdom – viktnedgång?
  • Annan hormonsjukdom?
 • Har andra familjemedlemmar lågt kalcium?

Läkarundersökningen

 • Läkaren kommer att leta efter tecken på annan sjukdom, till exempel i njurarna, skelettet, tarmen och gör i de flesta fall en allmän kroppsundersökning.
 • Läkaren kommer även att känna på halsen.

Andra undersökningar

 • Läkaren kommer att ta blodprov för att kontrollera olika blodvärden, njurfunktion, leverfunktion.

Remiss till specialist eller sjukhus.

 • Ofta är grundsjukdomen tydlig – till exempel kronisk njursvikt, nyligen genomförd halskirurgi eller strålbehandling, akut bukspottkörtelinflammation – och du kommer att få en remiss till specialist eller sjukhus.
 • Om diagnosen är oklar kommer allmänläkaren vanligtvis att remittera dig till specialist eller sjukhus.
Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons