Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

För låg kalciumnivå, symtomguide

För låga kalciumnivåer i blodet kan leda till muskelryckningar och psykisk ohälsa. Här kan du läsa mer om bakomliggande orsaker.


Uppdaterad den: 2022-03-07

Annons

Vad är lågt kalcium?

Kalcium är ett grundämne som finns i kroppen. En genomsnittlig vuxen individs kropp består av omkring 1–1,4 kilogram kalcium. 99 procent av detta är kalciumsalter som finns lagrade i skelettet. Kalcium finns också i blodet, och kalciumkoncentrationen i blodet återspeglar delvis kalciumomsättningen i kroppen.

Kalcium är en viktig byggsten för skelettet. Men det är också av stor betydelse för att en rad celltyper i kroppen, bland annat nervceller och muskelceller, ska kunna fungera normalt. Kalicumhalten i blodet regleras genom vitamin D och parathormon (PTH) som frisätts från bisköldkörtlarna.

En för låg kalciumnivå (hypokalcemi) innebär att kalciumvärdet i blodet är för lågt. Det normala kalciumvärdet i blodet är 2,15–2,50 mmol/L, men vid hypokalcemi understiger värdet 2,15 mmol/L (eller joniserat serumkalcium under 1,15 mmol/L). 

Annons
Annons

Vilka symtom kan en låg kalciumhalt ge?

Om kalciumvärdet har sjunkit långsamt är det ganska vanligt att det inte finns några symtom alls, medan symtomen kan vara uttalade om den låga kalciumhalten har uppstått på kort tid.

Domningar/känselstörningar runt munnen samt händer och fötter förekommer. Ryckningar eller muskelkramper förekommer, liksom trötthet och kraftlöshet. Musklerna kan vara ömma. Psykiska symtom förekommer, såsom depression, psykos eller nedsatt kognitiv förmåga. På längre sikt kan ett lågt kalciumvärde leda till håravfall samt tunna och sköra naglar. 

I uttalade fall kan låg kalciumhalt i blodet leda till att hjärtmuskeln inte kan fungera som den ska. 

Vad kan orsaken vara?

 • Hypoparatyreoidism:
  • Nedsatt funktion i bisköldkörtlarna
  • Kan vara medfött (mycket sällsynt) eller förvärvat, till följd av halskirurgi eller strålbehandling av halsen
 • Uttalad brist på vitamin D:
  • Uttalad brist på vitamin D kan leda till hypokalcemi
  • Orsaker till brist på vitamin D är minskat intag, minskad exponering för solljus, sjukdom i lever och galla, tarmsjukdomar med brister i näringsupptaget
 • Undernäring:
  • Kommer att leda till för lågt upptag av både kalcium och vitamin D
  • Det föreligger oftast andra symtom på bristtillstånd och dålig näring, som beror på orsak till eller grad av bristande upptag av näring från matsmältningskanalen
 • Kronisk njursvikt:
  • Låg kalciumhalt är ett av många tecken på kronisk njursvikt eftersom njurarna har en viktig roll i produktionen av aktiv vitamin D
  • Tillståndet utvecklar sig över tid och sjukdomsbilden präglas av trötthet, illamående, eventuellt viktnedgång, samt klåda
 • Akut bukspottkörtelinflammation:
  • Vanliga orsaker är alkoholmissbruk eller gallsten
  • Smärtor mitt i magen, ibland strålar smärtan bakåt mot ryggen, eventuellt upp i vänster skuldra, patienten föredrar ofta att sitta framåtböjd
  • Akut tillstånd där en låg kalciumhalt är ett av många onormala fynd
 • Läkemedelutlöst:
  • Olika läkemedel kan leda till hypokalcemi, som till exempel vissa epilepsiläkemedel (fenytoin, fenemal), blodtrycksmediciner, läkemedel mot benskörhet och magnesiumbehandling.  
 • Annan sjukdom:
  • Leversvikt
  • Olika cancerformer
Annons
Annons

När ska man söka vård?

Ofta påvisar man en låg kalciumhalt vid en utredning av en annan allvarlig sjukdom. Uttalade muskelkramper eller andra symtom kan vara en anledning att kontrollera kalciumnivån i serum.

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Om kalciumvärdet har sjunkit akut:
  • Pirrningar och domningar i händerna och eventuellt kring munnen?
  • Muskelkramper?
  • Rastlöshet, oro?
  • Depression?
 • Om den låga kalciumhalten uppstår långsamt kan följande symtom förekomma:
  • Trötthet
  • Muskelkramper
  • Muskelsmärtor
  • Lättretlighet, depression, förvirring
 • Har du tidigare opererats på halsen, eller har du fått strålbehandling eller radiojodbehandling av halsen?
 • Tar du läkemedel regelbundet?
  • Vilka? Vätskedrivande? Mot epilepsi? Mot benskörhet?
 • Har du andra sjukdomar?
  • Njursvikt?
  • Sjukdom som kan leda till nedsatt näringsupptag – diarré? Andra magbesvär? Tidigare operationer i tarmarna?
  • Akut bukspottkörtelinflammation?
  • Elakartad sjukdom – viktnedgång?
  • Annan hormonsjukdom?
 • Har andra familjemedlemmar lågt kalcium?
 • Låg exponering för solljus?

Undersökningar

 • Undersökaren kommer att leta efter tecken på annan sjukdom, till exempel i njurarna, skelettet, tarmen och gör i de flesta fall en allmän kroppsundersökning.
 • Halsen undersöks.
 • Blodprover tas för att kontrollera olika blodvärden, njurfunktion och leverfunktion.
 • EKG tas för att bedöma om hjärtat har påverkats av de låga kalciumnivåerna. 

Remiss 

 • Ofta är grundsjukdomen tydlig – till exempel kronisk njursvikt, nyligen genomförd halskirurgi eller strålbehandling, akut bukspottkörtelinflammation – och i så fall skickas en remiss till en specialist i hormonsjukdomar.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.