Fakta | Hormonsjukdomar

För låg kalciumnivå, patientrådgivning


Publicerad den: 2013-01-31
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är lågt kalcium?

Om kalcium

 • Kalcium är ett grundämne som finns i kroppen. En genomsnittlig vuxen individs kropp består av omkring 1–1,4 kg kalcium. 99 % av detta är kalciumsalter som finns lagrade i skelettet.
 • Kalcium finns också i blodet, och kalciumkoncentrationen i blodet återspeglar delvis kalciumomsättningen i kroppen.
 • Kalcium är en viktig byggsten för skelettet. Men det är också av stor betydelse för att en rad celltyper i kroppen, bland annat nervceller och muskelceller, ska kunna fungera normalt.

Definition

 • En för låg kalciumnivå (hypokalcemi) innebär att kalciumvärdet i blodet är för lågt. Det normala kalciumvärdet i blodet är 2,15–2,50 mmol/l, men vid hypokalcemi understiger värdet 2,15 mmol/l (eller joniserat serumkalcium under 1,15 mmol/l).

Förekomst

 • Det är sällsynt med för låga kalciumvärden.

Vilka symtom kan en låg kalciumhalt ge?

 • Det vanligast är kramper, från lindriga till allvarliga krampanfall.
 • Hjärtrytmen kan också rubbas.

Vad kan orsaken vara?

 • Hypoparatyreoidism:
  • Nedsatt funktion i bisköldkörtlarna
  • Kan vara medfött (mycket sällsynt) eller förvärvat, till följd av halskirurgi eller strålbehandling av halsen
  • Akut hypokalcemi kan ge muskelkramper och lättretlighet, medan kroniska tillstånd kan leda till kraftlöshet, personlighetsförändringar, ångest
 • Uttalad brist på vitamin D:
  • Sällsynt, men kvinnor som bär heltäckande klädsel och sällan exponerar sig för solljus är utsatta för en större risk än andra
  • Uttalad brist på vitamin D kan leda till hypokalcemi
  • Orsaker till brist på vitamin D är minskat intag, minskad exponering för solljus, sjukdom i lever och galla, tarmsjukdomar med brister i näringsupptaget
 • Undernäring:
  • Kommer att leda till för lågt upptag av både kalcium och vitamin D
  • Det föreligger oftast andra symtom på bristtillstånd och dålig näring, som beror på orsak till eller grad av bristande upptag av näring från matsmältningskanalen
 • Kronisk njursvikt:
  • Låg kalciumhalt är ett av många tecken på kronisk njursvikt
  • Tillståndet utvecklar sig över tid och sjukdomsbilden präglas av trötthet, illamående, eventuellt viktnedgång, samt klåda
 • Akut bukspottkörtelinflammation:
  • Vanliga orsaker är alkoholmissbruk eller gallsten
  • Smärtor mitt i magen, ibland strålar smärtan bakåt mot ryggen, eventuellt upp i vänster skuldra, patienten föredrar ofta att sitta framåtböjd
  • Akut tillstånd där en låg kalciumhalt är ett av många onormala fynd
 • Läkemedelutlöst:
  • Olika läkemedel kan leda till hypokalcemi, som till exempel vissa epilepsiläkemedel (fenytoin, fenemal), cellgifter (exempelvis cisplatin, 5-fluorouracil)
 • Annan allvarlig sjukdom:
  • Olika cancerformer, akutmedicinska tillstånd

När ska du söka läkarhjälp?

 • Ofta påvisar man en låg kalciumhalt vid en utredning av en annan allvarlig sjukdom.Uttalade muskelkramper kan vara en anledning att kontrollera kalciumnivån i serum.
 • Läkaren eller sjukhuset kommer att vidta de åtgärder som krävs för ytterligare utredning och behandling.

Vad gör läkaren?

Sjukdomshistoria

Frågor som läkaren kan ställa:

 • Om kalciumvärdet har sjunkit akut kan läkaren fråga om du har haft besvär med:
  • Pirrningar och domningar i händerna och eventuellt kring munnen
  • Muskelkramper
  • Rastlöshet, oro
  • Depression
 • Om den låga kalciumhalten uppstår långsamt kan följande symtom förekomma:
  • Trötthet
  • Muskelkramper
  • Muskelsmärtor
  • Lättretlighet, depression, förvirring
 • Har du tidigare opererats på halsen, eller har du fått strålbehandling eller radiojodbehandling av halsen?
 • Tar du läkemedel regelbundet?
  • Vilka? Vätskedrivande? Mot epilepsi?
 • Har du en hög alkoholkonsumtion?
 • Har du andra sjukdomar?
  • Njursvikt?
  • Sjukdom som kan leda till nedsatt näringsupptag – diarré? Andra magbesvär?
  • Akut bukspottkörtelinflammation?
  • Elakartad sjukdom – viktnedgång?
  • Annan hormonsjukdom?
 • Har andra familjemedlemmar lågt kalcium?

Läkarundersökningen

 • Läkaren kommer att leta efter tecken på annan sjukdom, till exempel i njurarna, skelettet, tarmen och gör i de flesta fall en allmän kroppsundersökning.
 • Läkaren kommer även att känna på halsen.

Andra undersökningar

 • Läkaren kommer att ta blodprov för att kontrollera olika blodvärden, njurfunktion, leverfunktion.

Remiss till specialist eller sjukhus.

 • Ofta är grundsjukdomen tydlig – till exempel kronisk njursvikt, nyligen genomförd halskirurgi eller strålbehandling, akut bukspottkörtelinflammation – och du kommer att få en remiss till specialist eller sjukhus.
 • Om diagnosen är oklar kommer allmänläkaren vanligtvis att remittera dig till specialist eller sjukhus.
Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons