Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hormonsjukdomar

För hög kalciumnivå, patientrådgivning


Uppdaterad den:
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är högt kalcium?

Om kalcium

 • Kalcium är ett grundämne som finns i kroppen. En genomsnittlig vuxen individs kropp innehåller omkring 1–1,4 kg kalcium. 99 % av detta är kalciumsalter som finns lagrade i skelettet.
 • Kalcium finns också i blodet, och kalciumkoncentrationen i blodet återspeglar delvis kalciumomsättningen i kroppen.
 • Kalcium är en viktig byggsten för skelettet. Kalcium är också mycket viktigt för att en rad celltyper i kroppen, bland annat nervceller och muskelceller, ska kunna fungera normalt.

Definition

 • En förhöjd kalciumnivå (hyperkalcemi) innebär att kalciumvärdet i blodet är för högt.
 • Det normala kalciumvärdet i blodet (referensvärdet) ska vara 2,15-2,50 mmol/l, och vid hyperkalcemi ligger värdet på över 2,50 mmol/l
 • Hur påtagliga symtom man får vid hyperkalcemi beror på hur uttalad hyperkalcemin är, hur snabbt den utvecklats och bakomliggande orsak. De flesta som har kalciumvärden över 2,80-2,90 mmol/l känner av symtom.
 • Kvinnor drabbas oftare av hyperkalcemi än män. Det uppträder framförallt efter 60 års ålder, men kan förekomma i alla åldersgrupper.

Vilka besvär ger en förhöjd kalciumnivå?

 • En förhöjd kalciumnivå i blodet kan ge många olika besvär. Vanliga symtom är:
  • Tendens till njursten
  • Muskelsvaghet.
  • Trötthet
  • Depression
  • Rubbningar i hjärtrytmen
  • Illamående och kräkningar

Vad kan orsaken vara?

Vanliga orsaker

 • Fel vid provtagningen:
  • Det är därför nödvändigt, och viktigt, att fler än ett prov tas för att fastställa tillståndet
 • Överaktivitet i bisköldkörtlarna (hyperparatyreoidism):
  • Utgör omkring 90 % av alla fall av hyperkalcemi som förekommer i primärvården
  • Tillståndet ger ofta sparsamma symtom, men är det långvarigt och uttalat kan tecken på skelettsjukdom, njursten, högt blodtryck, bukspottkörtelinflammation förekomma
 • Förhöjd ämnesomsättning (hypertyreos):
  • Omkring 10–20 % av patienter med hypertyreos har lindrig hyperkalcemi
 • Orörlighet (sängbunden, rullstolsbunden):
  • Bryter ned skelettet, frigör kalcium och leder därmed till hyperkalcemi

Sällsynta orsaker

 • Cancersjukdomar:
  • Patienten kommer i regel alltid att uppvisa andra samtidiga tecken på allvarlig sjukdom som till exempel viktnedgång, kraftlöshet, blodbrist, hög sänka
  • Hyperkalcemi förekommer hos 10–20 % av patienter med elakartad sjukdom, men uppträder ofta sent i förloppet
 • Familjär hyperkalcemi:
  • Det finns en sällsynt ärftlig form med förhöjda kalciumnivåer i blodet
  • Tillståndet ger inga specifika symtom eller tecken
 • Sarkoidos:
  • En inflammatorisk sjukdom som kan drabba många olika organ, men vanligast lungorna (90 %)
  • Debuterar ofta i 30–40 års ålder
  • Sjukdomssymtom kan vara kraftlöshet, feber, långvarig hosta utan förklaring, tung andhämtning – ibland upptäcks tillståndet av en slump
 • Det finns också andra och mycket sällsynta orsaker.

När ska du söka läkarhjälp?

 • Ofta finner man högt kalcium vid utredning av en annan allvarlig sjukdom.
 • Läkaren eller sjukhuset kommer att vidta de åtgärder som krävs för ytterligare utredning och behandling.

Vad gör läkaren?

Sjukdomshistoria

Punkter och frågor som läkaren kan gå igenom:

 • Mild hyperkalcemi är ofta symtomfri och påvisas oftast av en slump vid blodprovstagning.
 • Symtomgraden beror på kalciumnivån, hur snabbt den utvecklats och bakomliggande orsak.
 • Symtom som kan uppstå vid högt kalcium:
  • Nedsatt aptit
  • Illamående
  • Kräkningar
  • Förstoppning
  • Magsmärtor
  • Muskelsvaghet
  • Skelettsmärtor
  • Trötthet, kraftlöshet
  • Depression
  • Koncentrationssvårigheter, förvirring, nedsatt medvetenhet, koma
  • Demens
 • Symtom från andra organ:
  • Njurstensmärtor
  • Kraftiga magsmärtor till följd av akut bukspottkörtelinflammation
  • Skelettsmärta
  • Kraftig törst och stora urinmängder (över 10 liter per dygn)
  • Symtom från underliggande cancer

Läkarundersökningen

 • Läkaren kommer att leta efter tecken på underliggande sjukdom och vanligtvis göra en allmän undersökning.

Andra undersökningar

 • Nya blodprov tas för att dels kontrollera att även en ny provtagning påvisar en för hög kalciumnivå, dels för att söka efter underliggande orsak.
 • Andra undersökningar som kan vara aktuella är röntgen, ultraljud, och eventuellt scintigrafi.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Annons