Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hormonsjukdomar

För hög kalciumnivå, symtomguide

Den vanligaste orsaken till för hög kalciumnivå är överaktivitet i bisköldkörtlarna.


Uppdaterad den: 2022-04-14

Annons

Vad är högt kalcium?

Om kalcium

 • Kalcium är ett grundämne som finns i kroppen. En genomsnittlig vuxen individs kropp innehåller omkring 1–1,4 kg kalcium. 99 % av detta är kalciumsalter som finns lagrade i skelettet.
 • Kalcium finns också i blodet, och kalciumkoncentrationen i blodet återspeglar delvis kalciumomsättningen i kroppen.
 • Kalcium är en viktig byggsten för skelettet. Kalcium är också mycket viktigt för att en rad celltyper i kroppen, bland annat nervceller och muskelceller, ska kunna fungera normalt.

Definition

 • En förhöjd kalciumnivå (hyperkalcemi) innebär att kalciumvärdet i blodet är för högt.
 • Det normala kalciumvärdet i blodet (referensvärdet) ska vara 2,15-2,50 mmol/l, och vid hyperkalcemi ligger värdet på över 2,50 mmol/l
 • Hur påtagliga symtom man får vid hyperkalcemi beror på hur uttalad hyperkalcemin är, hur snabbt den utvecklats och bakomliggande orsak. De flesta som har kalciumvärden över 2,80-2,90 mmol/l känner av symtom.
 • Kvinnor drabbas oftare av hyperkalcemi än män. Det uppträder framförallt efter 60 års ålder, men kan förekomma i alla åldersgrupper.

Vilka besvär ger en förhöjd kalciumnivå?

 • En förhöjd kalciumnivå i blodet kan ge många olika besvär. Vanliga symtom är:
Annons
Annons

Vad kan orsaken vara?

Vanliga orsaker

 • Fel vid provtagningen:
  • Det är därför nödvändigt, och viktigt, att fler än ett prov tas för att fastställa tillståndet
 • Överaktivitet i bisköldkörtlarna (hyperparatyreoidism):
  • Utgör omkring 90 % av alla fall av hyperkalcemi som förekommer i primärvården
  • Tillståndet ger ofta sparsamma symtom, men är det långvarigt och uttalat kan tecken på skelettsjukdom, njursten, högt blodtryck, bukspottkörtelinflammation förekomma
 • Förhöjd ämnesomsättning (hypertyreos):
  • Omkring 10–20 % av patienter med hypertyreos har lindrig hyperkalcemi
 • Orörlighet (sängbunden, rullstolsbunden):
  • Bryter ned skelettet, frigör kalcium och leder därmed till hyperkalcemi

Sällsynta orsaker

 • Cancersjukdomar:
  • Patienten kommer i regel alltid att uppvisa andra samtidiga tecken på allvarlig sjukdom som till exempel viktnedgång, kraftlöshet, blodbrist, hög sänka
  • Hyperkalcemi förekommer hos 10–20 % av patienter med elakartad sjukdom, men uppträder ofta sent i förloppet
 • Familjär hyperkalcemi:
  • Det finns en sällsynt ärftlig form med förhöjda kalciumnivåer i blodet
  • Tillståndet ger inga specifika symtom eller tecken
 • Sarkoidos:
  • En inflammatorisk sjukdom som kan drabba många olika organ, men vanligast lungorna (90 %)
  • Debuterar ofta i 30–40 års ålder
  • Sjukdomssymtom kan vara kraftlöshet, feber, långvarig hosta utan förklaring, tung andhämtning – ibland upptäcks tillståndet av en slump
 • Det finns också andra och mycket sällsynta orsaker.

När ska man söka vård?

 • Ofta finner man högt kalcium vid utredning av en annan allvarlig sjukdom.
 • Vården kommer att vidta de åtgärder som krävs för ytterligare utredning och behandling.
Annons
Annons

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Mild hyperkalcemi är ofta symtomfri och påvisas oftast av en slump vid blodprovstagning.
 • Symtomgraden beror på kalciumnivån, hur snabbt den utvecklats och bakomliggande orsak.
 • Symtom som kan uppstå vid högt kalcium:
  • Nedsatt aptit
  • Illamående
  • Kräkningar
  • Förstoppning
  • Magsmärtor
  • Muskelsvaghet
  • Skelettsmärtor
  • Trötthet, kraftlöshet
  • Depression
  • Koncentrationssvårigheter, förvirring, nedsatt medvetenhet, koma
  • Demens
 • Symtom från andra organ:
  • Njurstensmärtor
  • Kraftiga magsmärtor till följd av akut bukspottkörtelinflammation
  • Skelettsmärta
  • Kraftig törst och stora urinmängder (över 10 liter per dygn)
  • Symtom från underliggande cancer

Undersökningar

 • Undersökaren kommer att leta efter tecken på underliggande sjukdom och vanligtvis göra en allmän undersökning.
 • Nya blodprov tas för att dels kontrollera att även en ny provtagning påvisar en för hög kalciumnivå, dels för att söka efter underliggande orsak.
 • Andra undersökningar som kan vara aktuella är röntgen, ultraljud, och eventuellt scintigrafi.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons