Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hormonsjukdomar

Långvuxenhet, patientrådgivning


Uppdaterad den:
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är ökad längdtillväxt?

 • Det finns för närvarande inga tydliga gränser för vad som är normalt i detta sammanhang. Men barnläkare använder ofta gränser för onormalt ökad längdtillväxt om:
  • Förväntad längd är över 185 cm hos flickor
  • Förväntad längd är över 200 cm hos pojkar

Tips för att uppskatta den förväntade längden

 • Flickor som är mer än 172 cm innan de fått sin första menstruation riskerar att bli över 180 cm.
 • Pojkar som är mer än 180 cm innan puberteten har börjat, har en beräknad längd på 200 cm eller mer.
 • Den slutliga längden kan också beräknas med hjälp av röntgen skelettålder.

Modell för beräkning av slutlig längd

 • Pojke: (moderns längd +13 cm) + faderns längd)/2.
 • Flicka: ((faderns längd - 13 cm) + moderns längd)/2:
  • För både pojkar och flickor kommer 95 % att få denna vuxenlängd med en variation på ± 8,5 cm

Vad kan vara orsaken?

Vanliga orsaker

 • Familjär långvuxenhet:
  • Den ärftliga ökade längdtillväxten är den helt dominerande och vanligaste orsaken
  • Beräkning av förväntad vuxenlängd med hjälp av röntgenundersökning är mer noggrann om den utförs efter tolv års ålder
 • Tidig pubertet:
  • Tidig start av pubertet är vanligare bland flickor än pojkar och leder till tidig pubertetsspurt
  • Barn som blir långa i början av puberteten, slutar dock ofta att växa tidigare än andra barn och deras längd i vuxen ålder är ofta lägre
 • Övervikt:
  • Övervikt hos barn kan leda till en blygsam tillväxtökning och tidigare debut av puberteten
  • Sådana barn kan vara långa i början av puberteten, men tillväxtzonerna i benen stänger sig tidigare. Vuxenlängd blir därför vanligen normal

Sällsynta orsaker

 • Hormonella störningar kan leda till ökad längdtillväxt:
  • Hypofystumörer med ökad produktion av tillväxthormon (gigantism)
  • Bristande funktion av könskörtlar där puberteten aldrig kommer igång ( hypogonadism )
 • Kromosomrubbningar:
  • XYY rätt vanligt och ofta odiagnostiserat
  • XXY ( Klinefelters syndrom ) ganska vanligt
 • Marfans syndrom:
  • Mycket sällsynt, ärftlig bindvävsrubbning
  • Kännetecknas av smala händer och fötter samt långa fingrar och tår, skador på linsen, klaffel i hjärtat och kärlskador

När ska du kontakta läkare?

 • Vid misstanke om att barnet/ungdomen kan bli anmärkningsvärt lång, bör läkaren kontaktas före puberteten eller senast tidigt i puberteten.

Vad gör läkaren?

 • Läkaren kommer bland annat att fråga om följande:
  • förekomst av långvuxenhet i familjen?
  • Lider barnet av huvudvärk eller synrubbningar?
  • Är puberteten försenad?
 • Läkarundersökningen:
  • Läkaren kommer vanligtvis att genomföra en vanlig kroppsundersökning
  • Det kan bli aktuellt att undersöka synfältet
  • Läkaren kommer att bedöma könsmognaden och utvecklingen av testiklar och bröst
 • Andra undersökningar:
  • Röntgenundersökning av ben för att kartlägga återstående längdtillväxt
 • När remitteras du till en specialist?
  • Vid misstanke om att barnet kan bli mycket långt, är det lämpligt att remittera barnet till barnläkare
 • Möjlig behandling:
  • Den starka längdtillväxten kan bromsas genom att ge höga doser könshormoner eller genom att kirurgiskt störa tillväxten i tillväxtzonerna
  • Förutsättningen är att behandlingen sätts in så tidigt att det fortfarande finns kvar längdtillväxt. Behandlingen leder till en reducering av slutlängden med cirka 40 % av kvarvarande längdtillväxt. Vid en beräknad ytterligare tillväxt på 10 centimeter blir personen 4 centimeter kortare med än utan behandling. Om det bara är enstaka centimeter kvar att växa blir det ingen avgörande vinst.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Annons