Fakta | Hormonsjukdomar

Långvuxenhet, patientrådgivning


Uppdaterad den: 2012-10-25
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Vad är ökad längdtillväxt?

 • Det finns för närvarande inga tydliga gränser för vad som är normalt i detta sammanhang. Men barnläkare använder ofta gränser för onormalt ökad längdtillväxt om:
  • Förväntad längd är över 185 cm hos flickor
  • Förväntad längd är över 200 cm hos pojkar

Tips för att uppskatta den förväntade längden

 • Flickor som är mer än 172 cm innan de fått sin första menstruation riskerar att bli över 180 cm.
 • Pojkar som är mer än 180 cm innan puberteten har börjat, har en beräknad längd på 200 cm eller mer.
 • Den slutliga längden kan också beräknas med hjälp av röntgen skelettålder.

Modell för beräkning av slutlig längd

 • Pojke: (moderns längd +13 cm) + faderns längd)/2.
 • Flicka: ((faderns längd - 13 cm) + moderns längd)/2:
  • För både pojkar och flickor kommer 95 % att få denna vuxenlängd med en variation på ± 8,5 cm

Vad kan vara orsaken?

Vanliga orsaker

 • Familjär långvuxenhet:
  • Den ärftliga ökade längdtillväxten är den helt dominerande och vanligaste orsaken
  • Beräkning av förväntad vuxenlängd med hjälp av röntgenundersökning är mer noggrann om den utförs efter tolv års ålder
 • Tidig pubertet:
  • Tidig start av pubertet är vanligare bland flickor än pojkar och leder till tidig pubertetsspurt
  • Barn som blir långa i början av puberteten, slutar dock ofta att växa tidigare än andra barn och deras längd i vuxen ålder är ofta lägre
 • Övervikt:
  • Övervikt hos barn kan leda till en blygsam tillväxtökning och tidigare debut av puberteten
  • Sådana barn kan vara långa i början av puberteten, men tillväxtzonerna i benen stänger sig tidigare. Vuxenlängd blir därför vanligen normal

Sällsynta orsaker

 • Hormonella störningar kan leda till ökad längdtillväxt:
  • Hypofystumörer med ökad produktion av tillväxthormon (gigantism)
  • Bristande funktion av könskörtlar där puberteten aldrig kommer igång ( hypogonadism )
 • Kromosomrubbningar:
  • XYY rätt vanligt och ofta odiagnostiserat
  • XXY ( Klinefelters syndrom ) ganska vanligt
 • Marfans syndrom:
  • Mycket sällsynt, ärftlig bindvävsrubbning
  • Kännetecknas av smala händer och fötter samt långa fingrar och tår, skador på linsen, klaffel i hjärtat och kärlskador

När ska du kontakta läkare?

 • Vid misstanke om att barnet/ungdomen kan bli anmärkningsvärt lång, bör läkaren kontaktas före puberteten eller senast tidigt i puberteten.

Vad gör läkaren?

 • Läkaren kommer bland annat att fråga om följande:
  • förekomst av långvuxenhet i familjen?
  • Lider barnet av huvudvärk eller synrubbningar?
  • Är puberteten försenad?
 • Läkarundersökningen:
  • Läkaren kommer vanligtvis att genomföra en vanlig kroppsundersökning
  • Det kan bli aktuellt att undersöka synfältet
  • Läkaren kommer att bedöma könsmognaden och utvecklingen av testiklar och bröst
 • Andra undersökningar:
  • Röntgenundersökning av ben för att kartlägga återstående längdtillväxt
 • När remitteras du till en specialist?
  • Vid misstanke om att barnet kan bli mycket långt, är det lämpligt att remittera barnet till barnläkare
 • Möjlig behandling:
  • Den starka längdtillväxten kan bromsas genom att ge höga doser könshormoner eller genom att kirurgiskt störa tillväxten i tillväxtzonerna
  • Förutsättningen är att behandlingen sätts in så tidigt att det fortfarande finns kvar längdtillväxt. Behandlingen leder till en reducering av slutlängden med cirka 40 % av kvarvarande längdtillväxt. Vid en beräknad ytterligare tillväxt på 10 centimeter blir personen 4 centimeter kortare med än utan behandling. Om det bara är enstaka centimeter kvar att växa blir det ingen avgörande vinst.