Fråga doktorn

Fråga   Hjärt- & kärlsjukdom

Plavix-fråga

Jag har ätit Plavix 75 mg i 5 år. Samtidigt har jag även ätit Naproxen 250 mg. Vill fråga om det är några problem att äta dessa mediciner samtidigt under flera år?

Svar:

Plavix är ett läkemedel som används vid hjärtkärl-sjukdom och som hämmar blodplättarna och därmed minskar blodets förmåga att levra sig. Plavix ger med andra ord upphov till ökad blödningsbenägenhet. Naproxen är ett anti-inflammatoriskt läkemedel (s k NSAID-läkemedel) som dels kan ge biverkningar från magtarm-kanalen i form av magkatarr och till och med magsår, dels ge ökad blödningsbenägenhet i sig. Därför brukar man rekommendera försiktighet när det gäller kombinationen av Plavix och NSAID-läkemedel pga den ökade risken för blödningar.

Med vänlig hälsning,

Anders Albåge
överläkare Thoraxkirurgi

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Mystiska symptom Hjälp

2017-04-10 | 23:38

av Anders Englund

oregelbundna hjärtslag

2017-04-10 | 15:38

av Anders Englund

Blodtrycksmätare

2017-04-11 | 15:44

av Anders Englund

byta ut waran

2017-04-11 | 15:46

av Anders Englund

Dubbelslag = flimmer ?

2017-04-10 | 17:14

av Anders Englund

Hur hög puls och hur mkt oregelbundna slag ska det vara för att man ska ha ett förmsksflimmer och ä

2017-04-11 | 15:31

av Anders Englund

Träning efter elkonvertering

2017-04-11 | 15:02

av Anders Englund

Extraslag

2017-04-11 | 15:39

av Anders Englund

Strok

2017-04-11 | 08:19

av Anders Englund

Orolig och får ingen hjälp vad gör man då?

2017-04-10 | 18:50

av Anders Englund

Växelverkan

2017-04-10 | 15:29

av Anders Englund

Sviktpacemaker

2017-04-10 | 16:17

av Anders Englund

Akut hjärtflimmer och konsekvenser av detta

2017-04-10 | 17:11

av Anders Englund

Diagnostiseras all oregelbunden puls/hjärtrytm som förmaksflimmer

2017-04-6 | 09:05

av Anders Englund

Pigg 81-åring!

2017-04-5 | 17:37

av Anders Englund


Annons
Annons
Annons
Annons