Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Läkemedel för hjärta och kärl

Detg finns en rad läkemedel för hjärta och kärl, till exempel propplösande och proppförebyggande preparat, Anti-Vitamin K, låg molekylärt heparin, ACE-hämmare, beta-blockerare, diuretika (vätskedrivande) och nitroglycerin.
Annons

Propplösande och proppförebyggande preparat

Trombocyt hämmare Hindrar trombocyterna (blodplättarna) från att klumpas ihop. Minskar på så sätt risken för proppar. Ökar samtidigt risken för blödningar.

Preparat: till exempel Trombyl, Acetylsalicylsyra

Annons
Annons

Anti-Vitamin K

K-vitamin är central när det gäller blodets förmåga att levra sig (koagulera). Preparat som hämmar vitamin K:s effekter minskar risken för proppar men medför också att risken för blödningar ökar kraftigt. Påverkas av bland annat kost och måste kontrolleras med regelbundna blodprover. Används bland annat av patienter med oregelbunden hjärtrytm (vilket i sig ökar risken för proppar)

Preparat: till exempel Waran

Låg molekylärt heparin

Används för att hindra och behandla tromboembolism (proppar) i bland annat ben, armar och lungor.

Preparat: till exempel Klexane, Fragmin

Annons
Annons

Behandling av hjärtsvikt &amp högt blodtryck

ACE-hämmare

Hämmar ett enzym som kallas Angiotensin-konverterande enzym (ACE) vilket produceras av njuren och har som effekt att blodtrycket höjs, bland annat genom att blodkärlen drar ihop sig. Om enzymet hämmas leder det till att blodtrycket sänks. Dessutom leder behandling med ACE-hämmare till att hjärtat får mindre blod att pumpa ut vilket i sig har en skyddande och stärkande effekt på hjärtat.

Används mot: Hjärtsvikt, högt blodtryck.

Preparat: till exempel Enalapril, Ramipirlil, Tratec, Renitec, Zestril

Biverkningar: Huvudvärk, yrsel, torrhosta, hudsvullnad (så kallat angioödem), ska användas med försiktighet av patienter som är njursjuka.

Betablockerare

Blockerar en typ av receptorer (betareceptorer) vilka påverkas av adrenalin och liknande substanser (som noradrenalin). När receptorerna blockeras leder det till att effekten av ett adrenalinpåslag minskar. Det leder i sin tur till långsammare hjärtrytm och lägre blodtryck.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Används mot: Högt blodtryck. hjärtsvikt.

Preparat: till exempel Seloken, Metoprolol, Bisoprolol.

Biverkningar: Långsam hjärtrytm. Trötthet är en vanlig biverkning. Preparaten kan vara farliga för personer med astma (då betareceptorer är viktiga i lungan för att hålla luftvägarna öppna). En del patienter uppger även att de drabbas av nedsatt sexuell funktion.

Diuretika (vätskedrivande)

Ökar kroppens urinproduktion. Driver på så sätt ut vätska ur kroppen vilket bland annat får till effekt att blodtrycket sjunker. Vissa diuretika (exv. Spironlakton) påverkar även sammansättningen av salter i blodet.

Preparat: till exempel Furix, Lasix, Spironlakton

Nitroglycerin

Verkar genom att vidga blodkärlen i kroppen. På så sätt får hjärtat mer blod (då de så kallade kranskärlen som ger hjärtat blod vidgas). Finns både kortverkande att ta vid akut smärta och långverkande.

Används mot: Kärlkramp, hjärtinfarkt

Preparat: till exempel Nitromex (kortverkande), Imdur, Fem-monoretard (långverkande)


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.