Fråga doktorn

Fråga   Hjärt- & kärlsjukdom

Eliquis

Hej,

Varför ska man byta ut Waran mot Eliquis? Finns det fördelar med bytet? Eller är det priset som avgör? Vilka är nackdelarna?

Mvh

 

Svar:

Eliguis är ett av de nya läkemedel som kan ersätta Waran vid vissa sjukdomar. Om ett byte  kan göras utan risk är vinsten för patienten färre kontrolltillfällen med blodprover. Med ett av de nya läkemedel behövs endast kontroll med blodprovar 3-4 gånger per år, med Waran kan det bli 1-2 gånger per månad. En stor tidsvinst tycker många patienter. Vid insättning av läkemedlet, till exempel Eliquis, fås behandlingseffekt inom få timmar, med Waran kan det ta några dagar innan behandlingen har full effekt. Många patienter är oroliga för att ta Waran då de ofta har hört att man kan få blödningar på olika  ställen i kroppen och det man är mest rädd för är hjärnblödningar. Studier har visat att de nya läkemedel som Eliquis tillhör, ger färre blödningar och denna effekt tror man på sikt kompenserar den ökade kostnaden som de nya läkemedel ger i kombination med färre blodprovstagningar och att patienten ej behöver  ta ledigt för provtagning. Instruktion och information vid insättning av såväl Waran som de nya läkemedel  är viktig, då antidot finns till Waran, men i dagslägget ej till några av de nya. Men med den erfarenhet man har i dag har det oftast inte gett några stora problem vid byte från Waran till Eliquis.

Hälsningar

Steen A Jensen 

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Mystiska symptom Hjälp

2017-04-10 | 23:38

av Anders Englund

oregelbundna hjärtslag

2017-04-10 | 15:38

av Anders Englund

Blodtrycksmätare

2017-04-11 | 15:44

av Anders Englund

byta ut waran

2017-04-11 | 15:46

av Anders Englund

Dubbelslag = flimmer ?

2017-04-10 | 17:14

av Anders Englund

Hur hög puls och hur mkt oregelbundna slag ska det vara för att man ska ha ett förmsksflimmer och ä

2017-04-11 | 15:31

av Anders Englund

Träning efter elkonvertering

2017-04-11 | 15:02

av Anders Englund

Extraslag

2017-04-11 | 15:39

av Anders Englund

Strok

2017-04-11 | 08:19

av Anders Englund

Orolig och får ingen hjälp vad gör man då?

2017-04-10 | 18:50

av Anders Englund

Växelverkan

2017-04-10 | 15:29

av Anders Englund

Sviktpacemaker

2017-04-10 | 16:17

av Anders Englund

Akut hjärtflimmer och konsekvenser av detta

2017-04-10 | 17:11

av Anders Englund

Diagnostiseras all oregelbunden puls/hjärtrytm som förmaksflimmer

2017-04-6 | 09:05

av Anders Englund

Pigg 81-åring!

2017-04-5 | 17:37

av Anders Englund


Annons
Annons
Annons
Annons