Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hematologi

Svullna lymfkörtlar, symtomguide

Vilka orsaker finns till svullna lymfkörtlar och när bör man kontakta läkare? Hitta svaren i denna text.


Uppdaterad den: 2020-10-01

Annons

Vad är svullna lymfkörtlar?

 • Lymfkörtlarna är en del i kroppens immunförsvar. När främmande bakterier eller virus kommer in i kroppen försöker lymfsystemet att oskadliggöra dessa och då svullnar lymfkörtlarna upp. Lymfsystemet medverkar också till att reparera skador vid sjukdomar eller andra skador.

Var sitter lymfkörtlarna?

 • Lymfkörtlar finns i stora delar av kroppen:
  • Det finns många lymfkörtlar i bukhålan och bröstkorgen.
  • Ytliga ställen på kroppen där lymfkörtlar kan kännas är på halsen, i armhålorna och i ljumskarna.

Hur fungerar lymfkörtlarna?

 • När man är frisk och i god form är lymfkörtlarna små och mjuka, ofta så mjuka att det inte går att känna dem under huden. När de aktiveras för att bekämpa en sjukdom svullnar de och blir ofta lätta att känna med fingrarna.
 • När sjukdomen har klingat av återgår lymfkörtlarna långsamt till sin vanliga storlek. Om sjukdomen är kronisk kan lymfkörtlarna förbli förstorade.
Annons
Annons

Vad kan vara orsaken?

Vanliga orsaker

 • Akuta infektioner:
  • Förkylning och halsfluss kan göra att lymfkörtlarna på halsen svullnar.
  • Inflammationer i fingrar eller armar gör att de närmaste lymfkörtlarna i armhålan svullnar.
  • Inflammationer i foten eller i underlivet ger svullna lymfkörtlar i ljumsken
  • Körtelfeber (mononukleos) ger svullna lymfkörtlar i hela kroppen. Vid körtelfeber har man ofta halsont och hög feber.

Sällsynta orsaker

 • Toxoplasmos:
  • Infektion med mikroorganismen Toxoplasma gondii. Symtomen varierar och kan vara sjukdomskänsla, muskelvärk, ledvärk, huvudvärk och ont i halsen
  • Svullna och oömma lymfkörtlar, särskilt på huvud och hals, är det vanligaste fyndet. Diagnosen ställs som regel med hjälp av blodprov.
 • Harpest (tularemi):
  • Tularemi är en infektion som sprids via gnagare, särskilt kaniner, lämlar och sorkar Tillståndet orsakar feber, huvudvärk, illamående och trötthet. På smittstället bildas en liten knöl som efterhand blir till ett sår och lymfkörtlarna i området svullnar.
 • Brucellos:
  • Brucellos är mycket sällsynt i Sverige men är utbredd i stora delar i tropiska och subtropiska länder. Sjukdomen smittar från nötboskap, får, gris och get
  • Symtomen är akut insjuknande med generell sjukdomskänsla. Ofta feber som kommer och går, särskilt på natten. Lymfkörtlarna på halsen och i armhålan svullnar, även lever och mjälte svullnar.
 • Lymfom:
  • Cancersjukdom med kontrollerad tillväxt av lymfceller. Första symtomet är ofta en förstorad och oöm lymfkörtel, oftast i halsregionen eller armhålan. 
  • Förutom lymfkörtelsvullnader kan nattliga svettningar, klåda, viktminskning, orkeslöshet och feber förekomma.
 • Akut leukemi:
  • Blodcancer som kan uppträda hos barn och vuxna. Typisk sjukdomsbild är blodbrist (anemi), blödnings- och infektionstendens, eventuellt förstorade lymfkörtlar, måttligt förstorad lever och mjälte, eventuellt skelettömhet.
 • Kronisk leukemi:
  • Blodcancer där symtomen kan vara förstorade, oömma lymfkörtlar, trötthet, viktminskning och tidig mättnadskänsla på grund av förstorad mjälte. Även nattliga svettningar och värmeintolerans kan förekomma.
 • Andra cancersjukdomar:
  • Förstorade och hårda lymfkörtlar kan i enstaka fall tyda på en underliggande cancersjukdom.

När ska man söka vård?

 • Lymfkörtlar som är förstorade i flera veckor bör undersökas av läkare.
 • Svullna lymfkörtlar och sjukdomskänsla i mer än en vecka är också anledning till läkarundersökning.
 • Förstorade lymfkörtlar efter infektioner är ofarliga och går tillbaka av sig själv. Små lymfkörtlar kan kvarstå utan att det är onormalt.
Annons
Annons

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur länge har du haft förstorade lymfkörtlar?
 • Kom lymfkörtelsvullnaden i samband med en annan sjukdom?
 • Har du haft ont i halsen?
 • Har du haft kontakt med djur som kan ha smittat dig?
 • Känner du dig sjuk? Har du feber, gått ner i vikt eller känner dig trött?
 • Svettas du på nätterna?

Undersökningar

 • I de flesta fall är orsaken ett ofarligt tillstånd och bara en enkel allmän undersökning behövs.
 • Om diagnosen är osäker gör man en grundlig helkroppsundersökning och känner särskilt på lymfkörtlarna i ljumsken, armhålan och på halsen. Man undersöker också om mjälten eller levern är förstorad.
 • Om diagnosen är uppenbar och orsaken är ett ofarligt tillstånd behövs oftast inga  prover.
 • Om diagnosen är oklar tas vanligen blodprov som mäter infektionsgraden och om det finns blodbrist. Blodprover för att undersöka antikroppar mot olika infektioner tas ibland. Andra prover kan också bli aktuella beroende på vilka diagnoser som misstänks.
 • Vid misstanke om cancerförändringar måste vävnadsprov tas från en lymfkörtel för mikroskopisk undersökning.

Remiss 

 • Vid långvarig svullnad i en eller flera lymfkörtlar utan någon säker förklaring remitteras man för vidare utredning.
 • Om det finns tecken på allvarligare sjukdom kan inläggning på sjukhus bli aktuellt.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.