Fakta | Hematologi

Svullna lymfkörtlar


Uppdaterad den: 2012-10-31
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är svullna lymfkörtlar?

Lymfkörtlarna spelar en avgörande roll i kroppens försvar mot virus, bakterier och annat som orsakar sjukdom. Det finns omkring 600 lymfkörtlar (lymfknutor) spridda runt om i kroppen. Lymfkörtlarna på halsen är de som svullnar oftast, men även körtlarna i armhålorna och ljumskarna svullnar då och då. De svullna lymfkörtlarnas lokalisation bidrar till att påvisa den underliggande orsaken.

Lymfsystemet

Lymfsystemet består av ett nätverk av organ, kärl och körtlar spridda runt om i kroppen. En lymfkörtel är en liten, rund eller bönformad samling av celler som täcks av en bindvävskapsel. Cellerna är en blandning av lymfocyter och makrofager. Lymfocyterna tillverkar proteinpartiklar som fångar upp inkräktare, till exempel virus. Makrofagerna bryter ner det infångade materialet. Lymfocyter och makrofager filtrerar lymfvätskan när den passerar runt i kroppen och skyddar mot skadliga inkräktare.

Lymfkörtlarna sitter i grupper och varje grupp har hand om ett bestämt område i kroppen. Därför kan placeringen av de svullna lymfkörtlarna hjälpa läkaren att klargöra den underliggande orsaken. Lymfadenit betyder inflammation i lymfkörtlarna. Om en lymfknyta utsätts för virus, bakterier eller andra inkräktare kan den växa och bli minst 1 centimeter lång och inflammerad.

Annons
Annons

Symtom och tecken

I vanliga fall är de svullna lymfkörtlar som man kan känna, till exempel på halsen, ömma och smärtande. Man kan också ha följande symtom och tecken, beroende på den underliggande orsaken:

 • Rinnande näsa, ont i halsen, feber och andra tecken på övre luftvägsinfektion.
 • Generell svullnad i lymfkörtlar i hela kroppen, vilket tyder på infektioner som mononukleos (körtelfeber) eller hiv (sällsynt), eller autoimmuna sjukdomar som lupus eller reumatoid artrit.
 • Röd och inflammerad hud över en svullen lymfkörtel.
 • Hårda knutor som växer in i omgivande vävnader, och som växer snabbt, kan tyda på en tumör.

Orsaker till svullna lymfkörtlar

Vanliga infektioner som kan ge lymfkörtelsvullnad är halsinfektion, öroninflammation, karies med inflammation, mononukleos (körtelfeber) och sårinfektioner.

Andra lite mer ovanliga infektioner är tuberkulos, vissa sexuellt överförda sjukdomar som syfilis, toxoplasmos – en parasitinfektion som ofta orsakas av kontakt med avföring från en sjuk katt eller hund, eller djurbett och hiv-virus – som orsakar aids

Annons
Annons

Rubbningar i immunsystemet som kan ge svullna lymfkörtlar är lupus – en kronisk inflammationssjukdom som angriper leder, hud, njurar, blodkroppar, hjärta och lungor och reumatoid artrit – en kronisk inflammationssjukdom som angriper vävnaden i lederna.

Cancersjukdomar som brukar orsaka svullna lymfkörtlar är lymfom – cancer i lymfsystemet, leukemi – blodcancer som utgår från både benmärgen och lymfsystemet.

Mer sällan är orsaken läkemedel, till exempel fenytoin mot epilepsi.

När ska du kontakta läkare?

De flesta förstorade lymfkörtlar krymper och får tillbaka sin normala storlek när den underliggande orsaken, till exempel förkylning, har gått över. Du bör kontakta läkare om lymfkörtlarna:

 • Har svullnat utan uppenbar orsak.
 • Är röda, varma och ömma.
 • Fortsätter att växa.
 • Känns hårda och är svåra att flytta på i förhållande till omkringliggande vävnader.
 • Åtföljs av feber, nattliga svettningar eller oförklarlig viktminskning.

Vilka undersökningar kan bli aktuella?

Detta avgörs av sjukdomshistorien. Läkaren vill veta när och hur de svullna lymfkörtlarna uppstod, och om du har några andra symtom eller tecken. Läkaren kommer att känna på lymfkörtlarna och bedöma deras storlek, ömhet, värme och fasthet. Var körtlarna befinner sig kan ge en ledtråd om den underliggande orsaken. Om diagnosen är osäker ingår ofta andra undersökningar i utredningen:

 • Blodprover. Beroende på vilka misstankar läkaren har kan det behövas blodprover för att bekräfta eller utesluta de misstänkta tillstånden. Vilka tester läkaren väljer att göra beror på den misstänkta orsaken, men ofta tas Hb (blodvärde), sänkan (SR), CRP och antalet vita blodkroppar och blodplättar räknas. Sådana prover ger en god bild av det allmänna hälsotillståndet och kan visa om det finns någon infektion eller leukemi.
 • Bildundersökningar. En röntgenbild av lungorna eller en datortomografi av området med de svullna körtlarna kan bidra till att påvisa infektioner eller tumörer.
 • Lymfkörtelbiopsi. Om läkaren inte kan hitta någon förklaring till de svullna lymfkörtlarna och misstänker att de kan bero på en underliggande sjukdom kan det bli aktuellt att ta ut en vävnadsbit (biopsi) med en tunn nål från en lymfkörtel, eller att ta bort en hel körtel så att lymfvävnaden kan undersökas i mikroskop.

Komplikationer?

I de flesta fall förlöper en episod med svullna lymfkörtlar utan komplikationer och tillståndet går över av sig själv. I enstaka fall kan en bakteriell infektion i en lymfkörtel bilda en böld (abscess). En böld måste dräneras och ibland behövs antibiotikabehandling. 

Behandling

Svullna lymfkörtlar på grund av virusinfektion blir normala av sig själv när infektionen är över. Antibiotika hjälper inte mot virusinfektioner. Behandling av svullna lymfkörtlar av andra skäl beror på orsaken:

Infektion. Den vanligaste behandlingen av svullna lymfkörtlar som orsakas av bakterieinfektion är antibiotika. Paracetamol och andra febernedsättande medel som acetylsalicylsyra och ibuprofen lindrar besvären och dämpar inflammationen. Var dock försiktig med att ge acetylsalicylsyra till barn.

Immunsjukdom. Om de svullna körtlarna beror på hiv, lupus eller reumatoid artrit riktas behandlingen mot den underliggande sjukdomen.

Cancer. Om lymfkörtlarna är svullna på grund av cancer måste cancersjukdomen behandlas. Beroende på typen av cancer kan det innebära operation, strålbehandling eller cellgiftsbehandling.