Fakta | Hematologi

Högt blodvärde, patientrådgivning


Publicerad den: 2013-01-18
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Vad är högt blodvärde?

 • Blodet består av blodvätska, röda och vita blodkroppar samt blodplättar. De röda blodkropparna har i uppgift att transportera syre till kroppens olika celler.
 • Ett högt blodvärde innebär en ökad mängd röda blodkroppar i blodet.
 • Polycytemi är ett annat ord för högt antal röda blodkroppar. Polycytemi föreligger när:
  • Hos kvinnor: Blodvärdet (Hb) är över 16,5 g/dl eller andelen röda blodkroppar (Htc) är över 0,48
  • Hos män: Blodvärdet är över 18 g/dl eller andelen röda blodkroppar är över 0,51

Hur regleras blodvärdet?

 • Det vanligaste är att kroppen producerar fler röda blodkroppar, för att öka blodets förmåga att transportera syre, om det finns underskott av syre i kroppens celler. Idrottsutövare utnyttjar den här effekten genom så kallad höghöjdsträning. Kroppen får lägre syretillförsel till cellerna när vi vistas på höga höjder. För att kompensera för detta ökas produktionen av röda blodkroppar. När man sedan åter befinner sig på lägre höjd har man fler röda blodkroppar som kan transportera runt syret i kroppen.
 • Många sjukdomar leder till nedsatt syretillförsel och därmed ökad produktion av röda blodkroppar och högt blodvärde. Vanligast är lungsjukdomar eller allvarliga hjärtfel. Rökning kan också leda till ökad produktion av röda blodkroppar då röken tränger bort syre.

Vad är orsaken till högt blodvärde?

Vanliga orsaker

 • Rökning:
  • Är allra vanligast
 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL):
  • Är namnet på en grupp kroniska lungsjukdomar som leder till att luftströmmen genom luftvägarna försvåras
  • Den vanligaste undergruppen av KOL är kronisk bronkit och emfysem. Båda dessa sjukdomarna beror vanligtvis på rökning och många patienter har därför båda sjukdomarna på en gång.
  • KOL är ofta förknippat med ett högt blodvärde
 • Astma:
  • Astma är en kroniskt inflammation av luftvägarna med svullna slemhinnor, sammandragning av muskulaturen i luftrörets väggar och ansamling av slem. Resultat blir trängre luftrör
  • Typiska symtom är perioder med hosta, tung andning och pipande ljud i bröstet. Utandningsfasen är förlängd och ansträngd och ofta med hörbart väsande
  • Dåligt reglerad astma kan med tiden leda till ett ökat blodvärde
 • Hjärtsvikt:
  • Ett sviktande hjärta leder till att blodcirkulationen i kroppen hämmas, vilket bland annat leder till att för lite syre når fram till cellerna
  • Kroppen försöker rätta till detta genom att öka mängden röda blodceller
 • Medfödda hjärtfel:
  • Ett medfött hjärtfel som inte behandlas kan leda till att man utvecklar hjärtsvikt
  • Hjärtsvikt leder till nedsatt blodcirkulation, hämmad syretransport och att kroppen stimuleras till att producera fler röda blodceller
 • Stresspolycytemi:
  • Den typiska patienten är en stressad, storrökande, överviktig man med högt blodtryck
 • Uttorkning (dehydrering):
  • Akuta och övergående tillstånd kan leda till vätskeförlust, vilket leder till ett till synes högt blodvärde och hematokrit
  • Förklaringen kan vara stark värme, uttalade svettningar, diarré, användning av urindrivande medel
 • Rökning i kombination med nämnda sjukdomar förstärker effekten.

Sällsynta orsaker

 • Polycytemia vera:
  • Det här tillståndet innebär att kroppen producerar för många röda blodkroppar utan någon särskild anledning Det är egentligen en typ av blodcancer
  • Tillståndet förekommer hos medelsålders och äldre
  • Patienten kan uppleva huvudvärk, klåda – ofta efter varmt bad eller dusch – blödningstendens eller gikt, slapphet, svettningar på natten, dålig cirkulation i benen
  • Rödmosigt ansikte och hud
 • Njurcancer:
  • Cancer i njurarna är en allvarlig sjukdom som ofta utvecklas under en lång tid utan att ge några särskilda symtom
  • Oftast påvisas njurcancer av en tillfällighet genom bilddiagnostik som genomförs av andra anledningar, eller som ett led i utredning av blod i urinen, hög blodsänka eller i sällsynta fall höga blodvärden

Vad kan du göra själv?

 • Som du kan se är en av de vanligaste orsakerna bakom höga blodvärden rökning. Genom att sluta röka kan du bromsa utvecklingen och också förbättra tillståndet.

När ska du söka läkarhjälp?

 • Vanligtvis söker man läkare för andra orsaker, till exempel kronisk lungsjukdom.
 • Eftersom högt blodvärde är ett fynd som görs vid besök hos husläkaren eller på sjukhus är det oftast läkaren som utreder tillståndet.

Vad gör läkaren?

Sjukdomshistoria

Frågor som läkaren kan ställa:

 • Röker du?
 • Har du någon kronisk lungsjukdom?
 • Har du medfött hjärtfel?
 • Använder du urindrivande läkemedel? Har du kräkts eller haft diarré?
 • Har du besvär med klåda, huvudvärk och kraftlöshet?
 • Hur har ditt blodvärde varit tidigare?
 • Finns det fler i familjen som har högt blodvärde?
 • Har du giktartrit?

Läkarundersökningen

 • Läkaren genomför en generell kroppsundersökning med särskild vikt på att känna på din mage. En del av de aktuella sjukdomarna kan ge förstorad mjälte och/eller lever.

Andra undersökningar

 • Blodprov är viktiga för vidare utredning.
 • Det kan också vara aktuellt att göra ultraljud av mjälte, lever och njurar, röntgenbild av brösthålan, EKG
  • Ultraljud av mjälte och njurar
  • Thoraxröntgen
  • EKG
  • Benmärsbiopsi

Remiss

 • Vid oklarhet om diagnosen eller om man upptäcker till exempel polycytemia vera remitteras du till specialist inom hematologi.