Fakta | Hematologi

Brist på blodplättar (trombocytopeni), patientrådgivning


Uppdaterad den: 2012-10-31
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Vad är blodplättsbrist?

 • Blodet består av blodplasma, röda och vita blodkroppar samt blodplättar (trombocyter).
 • Blodplättarna är först och främst viktiga för att reglera blodets förmåga att levra sig.
 • De är mycket små och finns normalt i mycket stora mängder i blodsystemet:
  • Normalvärdet är 150–400 x 109 i varje liter blod
  • Blodplättsbrist (trombocytopeni) definieras som färre än 100 x 109/liter blod
Animation om lågt antal blodplättar

Förekomst

 • Omkring 2,5 % av befolkningen har värden under 150 x 109 blodplättar, men många av dessa har inga besvär.
 • Vid värden under 50 x 109 märks en tydligt ökad tendens till blödningar och vid värden under 20 x 109 finns det stor risk för blödningar utan förgående skada.

Vilka symtom ger detta?

 • De vanligaste tecknen på blodplättsbrist är att du lätt får blåmärken, lätt blöder näsblod eller att du blöder mer än normalt när du borstar tänder och liknande. Vissa kan också få blödningar från tarmen.

Vad är orsaken till brist på blodplättar?

Vanliga orsaker

 • Brist på blodplättar av okänd orsak:
  • Är vanligast
  • Kan uppträda vid en lång rad sjukdomar som benmärgssvikt (aplastisk anemi), idiopatisk trombocytopen purpura (ITP), trombotisk trombocytopen purpura (TTP), disseminerad intravaskulär koagulation (DIC), massivt förstorad mjälte med mera
  • Ger små hudblödningar (petekier), blåmärken (purpura) och blödningar i slemhinnorna
 • Brist på blodplättar på grund av infektioner.

Sällsynta orsaker

 • Olika cancersjukdomar:
  • Akut lymfatisk leukemi
  • Akut myeloisk leukemi
  • Kronisk lymfatisk leukemi
  • Kronisk myeloisk leukemi
  • Hodgkins lymfom
  • Non-Hodgkins lymfom

När ska du söka läkarhjälp?

 • Om du upplever att du har onormala blödningar bör du kontakta läkare för att få orsaken utredd.
 • Om läkaren fastställer att du har blodplättsbrist måste du få en grundligare utredning för att finna förklaringen till det låga antalet blodplättar.

Vad gör läkaren?

Sjukdomshistoria (anamnes)

Läkaren kan fråga dig om följande:

 • Vilka blödningar har du lagt märke till? Prickar, blåmärken, större blödningar, blödningar i slemhinnor?
 • Förekommer blödningssjukdomar i familjen?
 • Använder du mediciner som kan medföra blödningsrisk?
 • Har du några andra sjukdomar?

Läkarundersökningen

 • Läkaren gör en noggrann kroppsundersökning.

Andra undersökningar

 • En lång rad blodprover behövs.

Remiss till specialist eller sjukhus.

 • I akuta och allvarliga fall blir du inlagd på sjukhus.
 • Vid mindre dramatiska och långvariga besvär kan utredningen genomföras inom öppenvård av en specialist i invärtesmedicin eller blodsjukdomar.