Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Anemier

Lågt blodvärde (anemi)

Lågt blodvärde kan ge olika symtom och har många möjliga orsaker.


Uppdaterad den: 2019-03-18
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Lågt blodvärde (anemi)
Annons

Vad är anemi?

Anemi betyder att det finns för lite hemoglobin i blodet. Hemoglobin är ett ämne som tar hand om syretransporten i blodet och finns inne i de röda blodkropparna. Det är hemoglobin som gör att blod ser rött ut och det är mängden hemoglobin som avses när vi talar om att mäta "blodvärdet". Anemi kallas ofta för "lågt blodvärde" eller "blodbrist". Anemi är ingen sjukdom i sig utan ett fynd som oftast behöver utredas.  

Annons
Annons

Symtom

Låg syretransportkapacitet kan leda till många olika symtom. Exempel på symtom är trötthet, yrsel, andfåddhet, sömnstörningar, huvudvärk, kraftlöshet, koncentrationssvårigheter, hjärtklappning, nedstämdhet, öronsus, oroliga ben och försämrat sexualliv. Om blodvärdet sjunker långsamt eller har funnits länge kan det dock vara så att man inte upplever några symtom alls. 

Orsak

Det finns många olika orsaker till att anemi uppstår. Exempel är:

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs utifrån symtom och fynd som ger misstanke om anemi. Oftast tas först ett blodvärde för att bedöma om det föreligger anemi. Oftast följer automatiskt några andra svar med som talar om för läkaren vilka orsaker kan ligga bakom. Efter det görs ofta nya prover för att leta efter den exakta orsaken. Förutom blodprover kan det också vara avföringsprov för att leta efter blod i avföringen som man inte själv kan se. Ibland behöver man göra en gastroskopi eller koloskopi. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons