Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Medicinsk abort

Tidigare utfördes abort endast som ett kirurgiskt ingrepp. Sedan 1992 är det också möjligt att utföra abort på medicinsk väg. Under 2017 var andelen medicinska aborter, upp till och med graviditetsvecka 9, 95,5 % . De flesta aborter görs tidigt vid graviditetsvecka sex till sju.


Uppdaterad den: 2018-10-24

Annons

Vad är medicinsk abort?

Vid medicinsk abort tas två omgångar tabletter, mifepriston och misoprostol. Det första preparatet mjukar upp livmoderhalsen, ökar livmoderns sammandragningar och dess känslighet för misoprostol och bidrar på så sätt till att livmodern stöter ut sitt innehåll.

Kombinationen mellan dessa preparat utgör i dag standardmetoden för medicinskt framkallad abort. Det måste gå en viss tid mellan de två behandlingarna för att uppnå den allra bästa effekten. Då graviditeten kommit i ett senare skede måste behandlingen med misoprostol ges i upprepade doser. Efter vecka tolv görs alla abortbehandlingar med medicinsk behandling.

Den medicinska aborten liknar ett missfall och sker genom att livmoderhalsen mjukas upp, öppnar sig och stöter ut graviditeten med sammandragningar och blödning.

Annons
Annons

Patienträttigheter

Abortlagen ger kvinnan rätt att före graviditetens artonde vecka själv bestämma om hon vill avbryta eller fullfölja en graviditet .

Vem kan göra medicinsk abort?

I Sverige erbjuds idag medicinsk abort till alla kvinnor som söker abort upp till graviditetsvecka nio. Vid flera kliniker erbjuds även medicinsk abortbehandling vid vecka nio till tolv.

Annons
Annons

Hur genomförs behandlingen?

Aborten inleds genom att man får en tablett med mifepriston. Den aktiva substansen i tabletten gör att livmodern inte kan svara på kroppens eget graviditetsbevarande hormon, progesteron. Man måste svälja tabletten på kliniken men kan sen gå hem efter cirka 30–60 minuter. Genom att man tagit denna tablett har aborten påbörjats, men man behöver inte känna någon effekt av tabletten. Ibland kan man börja blöda och i sällsynta fall kan blödningen bli riklig och aborten kan då ske redan efter den första tabletten.

När man har tagit mifepristontabletten ska man leva så normalt som möjligt. Man får antingen med sig den andra omgången tabletter hem eller kommer tillbaka till sjukhuset efter cirka ett till tre dygn (24–72 timmar). Under dessa tre dagarna kan man uppleva illamående eller sammandragningar. Blödning förekommer också, blödningen kan ibland bli kraftig och innehålla blodklumpar.

Efter en till tre dagar fortsätter behandlingen med misoprostol. Behandlingen fortsätter nu med att läkemedlet misoprostol förs in i slidan. Man ska föra in fyra tabletter så djupt in i slidan som möjligt. Ibland kan tabletterna ges på annat sätt eller i en annan dos vilket personalen i så fall informerar om. Misoprostol gör att livmodern dras samman och graviditeten stöts ut. De allra flesta kommer att abortera inom några timmar men ibland kan det ta längre tid. 

Vid en graviditetslängd upp till och med vecka nio kan kvinnan välja om hon vill ta misoprostol hemma eller på kliniken. Ett ökande antal kvinnor väljer att genomgå delar av aborten hemma, det vill säga att man tar den andra omgången tabletter (misoprostol) hemma efter att ha påbörjat aborten på kliniken med tabletter (mifepriston).

Den som väljer att genomföra aborten hemma får med sig hem:

  • Misoprostoltabletterna. 
  • Smärtstillande behandling. 
  • Information som behövs.

Om man gör behandlingen hemma ska man inte vara ensam, det är bra att ha någon med sig. Den som väljer behandling på klinik kan ta med sig sin partner, vän, förälder eller någon annan. Kontakta kliniken om det finns frågor! Behandling hemma är säkert och föredras av de flesta.

Efter vecka nio rekommenderas att aborten genomförs med några timmars inläggning under misoprostolbehandlingen.

Efterkontroll

Efter behandlingen, på sjukhuset eller hemma, blöder de flesta i minskande mängd under cirka 14 dagar. Blödningen kan dock pågå under längre tid men ska då successivt avta.

Kontroll av att aborten är fullständigt genomförd görs oftast genom ett urinprov. Många föredrar att få med sig ett test hem för att själva göra efterkontrollen. Denna görs vid 2–3 veckor efter abortbehandlingen. Om testet är positivt eller svårtolkat, eller om graviditetssymptom kvarstår eller återkommer, är det viktigt att kontakta kliniken. Ibland kan det behövas blodprov och/eller en gynekologisk undersökning och en ultraljudsundersökning. Om abortbehandlingen misslyckats måste graviditeten avbrytas med en ny behandlingsomgång eller med kirurgisk metod. Detta förekommer sällan men kan vara svårt att upptäcka på egen hand. Blödningen i sig är inte något bevis för att aborten är komplett. Därför är det viktigt att göra ett test för efterkontroll eller att boka ett återbesök för detta på kliniken.

För dem som har valt spiral efter aborten kan efterkontrollen göras i samband med insättning av spiralen efter 1–3 veckor.

Biverkningar

Abortbehandlingen är förknippad med smärtor på grund av livmodersammandragningar och vidgning av livmoderhalsen. Man får smärtlindring om och när man behöver det. Efter aborten är det vanligt med menstruationsliknande blödning under två veckor, ibland längre. Det är viktigt att kontakta kliniken vid:

  • Tilltagande eller kraftig blödning. 
  • Påverkat allmäntillstånd.
  • Tecken på infektion.

Vissa kan uppleva illamående och trötthet. Infektionsrisken är låg men infektion kan alltid inträffa i samband med en abort.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Påverkan på senare graviditeter?

Möjligheten att i framtiden få barn påverkas inte av en tidig medicinsk eller kirurgisk abort utan komplikationer.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.