Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Kirurgisk abort

Kirurgisk abort är ett möjligt val för alla kvinnor och kan utföras fram till graviditetens tolfte vecka.


Uppdaterad den: 2018-10-08

Annons

Abort

Abortlagen ger kvinnan rätt att själv bestämma om hon vill avbryta eller fullfölja en graviditet före utgången av graviditetens 18:e vecka. Därefter måste ansökan göras till Socialstyrelsen. Tills ganska nyligen har abort utförts enbart som ett kirurgiskt ingrepp. Idag erbjuds alla kvinnor att välja mellan kirurgisk eller medicinsk abort. Under 2017 genomfördes 95,5 % av alla aborter, till och med graviditetsvecka nio, som en medicinsk abort.

Annons
Annons

Kirurgisk abort

Kirurgisk abort kan utföras fram till graviditetens tolfte vecka. Man får en tid för operation efter att ha haft ett samtal med läkare och barnmorska eller sjuksköterska på abortmottagningen.

För att operationen ska vara så skonsam som möjligt ges vanligen en förbehandling innan operationen. Man får då två tabletter med ett ämne som mjukar upp och utvidgar livmoderhalsen. Tabletterna kan tas som slidpiller (läkemedlet förs in i slidan), under tungan eller sväljas. Personalen på abortmottagningen kommer att ge anvisningar om hur tabletterna ska tas och dessutom ge smärtstillande tabletter att intas vid samma tillfälle. Dessa tabletter ska verka i en till tre timmar innan operationen.

Tabletterna kan ge:

  • Sammandragningar 
  • Blödningar 
  • Illamående
  • Diarré 
  • Utslag
  • Frossa

När man har tagit tabletterna går det inte att ångra sig. Då måste man fullfölja aborten eftersom tabletterna kan ha en fosterskadande effekt.

Själva abortingreppet sker under narkos eller i lokalbedövning. Läkaren utvidgar livmoderhalsen och för sedan in ett plast eller metallrör i livmodern. Därefter sugs graviditeten ut på ett skonsamt sätt som inte skadar livmodern. Hela ingreppet tar cirka 20 minuter. Därefter observeras man på avdelningen under några timmar efter det att ingreppet är avslutat, innan man får åka hem. Om man har smärtor efter ingreppet erbjuds smärtstillande läkemedel.

Efter ingreppet på sjukhuset blöder de flesta i gradvis minskad mängd under cirka sju till tio dagar.

När livmodern tömts sätts spiral in om man valt detta som preventivmedel. Har man valt p-stav eller p-sputa ges även dessa i samband med ingreppet.

Biverkningar

Behandlingen har vanligtvis få biverkningar och de flesta behandlingar är okomplicerade. De vanligaste besvären beror på narkosen och tar sig uttryck som illamående och kräkningar. Vissa kan uppleva rikliga blödningar och sammandragningar. Infektionsrisken är låg men det är viktigt att man följer instruktionerna och söker behandling vid misstänkt infektion eller blödning som är rikligare än förväntat.

Ibland måste en ny operation genomföras om allt graviditetsmaterial inte avlägsnats vid den första operationen. I sällsynta fall kan det uppstå skador på livmodern, urinblåsan eller tarmen.

Det är mycket ovanligt att ingreppet inte avbryter graviditeten. Men om menstruationen inte kommer tillbaka efter fyra till sex veckor bör man kontakta barnmorska eller läkare för att försäkra sig om att graviditeten har avbrutits.

Annons
Annons

Efterkontroll

Kontroll efter kirurgisk abort är inte obligatoriskt men kan vara bra framförallt om man fått spiral eller p-stav insatt i samband med ingreppet, eller om man börjat med en ny preventivmetod. Man bokar själv tid för en eventuell kontroll hos gynekolog eller barnmorska.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.