Bäckenuppluckring

Bäckenuppluckring är ett ganska vanligt problem. I de flesta fall går symtomen tillbaka efter förlossningen, men en del har ont även efter graviditeten.

Publicerad den: 2013-05-17
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är bäckenuppluckring?

Bäckenet består egentligen av flera ben. Normalt är dock de olika benen så nära sammanfogade att det inte finns någon rörelse mellan dem. Bäckenet kan då uppfattas som ett ben. När du är gravid, sker en rad förändringar med ditt bäcken som leder till att sammanfogningarna i benen i bäckenet blir mer flexibla. Detta sker som en naturlig process för att bäckenet skall kunna sträckas, ge efter, under födseln. För vissa gravida kvinnor kan rörligheten mellan de olika bäckenbenen utlösa smärta som är särskilt framträdande vid belastning.

Bäckenuppluckring eller bäckensmärta (foglossning, symfyseolys) är relativt vanligt. I en stor moder/barn-undersökning från Norge, som omfattar 75 000 gravida kvinnor, rapporterade 15 % av kvinnorna bäckenledsbesvär under senare delen av graviditeten. I samma studie uppgav nästan hälften av de gravida kvinnorna att de hade haft smärta i en eller flera leder under sista graviditeten, utan att de diagnostiserats med bäckenuppluckring. 7 % uppgav att de använde kryckor, 15 % rapporterade sömnsvårigheter och en tredjedel av alla gravida kvinnor var sjukskrivna på grund av bäckensmärta.

Risken för bäckenledssyndrom ökar med antalet tidigare födslar: I studien uppgav 11 % av förstföderskor bäckenledsbesvär, jämfört med 18 % av andragångsföderskor och 21 % av tredjegångsföderskor. Risken för allvarlig bäckenledssyndrom var mer än dubbel för andragångsföderskor och tredubblad för tredjegångsföderskor jämfört med förstföderskor.

Annons
Annons
Animation om bäckenuppluckring

Orsak

Normalt är de tre stora lederna i bäckenet stramt förbundna med ledband som förhindrar rörelse. Under graviditeten töjs ledbanden på grund av inverkan från graviditetshormoner. Kvinnan blir tyngre, ledbanden blir mer elastiska och tål påverkan sämre. Detta kan leda till rörelse i bäckenlederna, vilket resulterar i smärta och ett instabilt bäcken. Det är dock oklart vad som gör att vissa kvinnor får problem medan andra inte får det.

Andra riskfaktorer för bäckenledssyndrom är tidigare ryggsmärta, högt BMI, symtom på depression, låg ålder, låg utbildning och tungt arbete. Däremot har varken nivån av fysisk aktivitet före graviditet eller rökning under graviditeten betydelse för utveckling av bäckenuppluckring.

Symtom och tecken

Typiska besvär är smärta i området runt bäckenet vid belastning. Smärtan kan sitta på fram- eller baksidan av bäckenet och kan stråla ut till ljumsken och ner i benen. Smärtan kommer typiskt när du går eller står. Situationer som är särskilt svåra vid bäckenuppluckring är till exempel att resa sig upp eller gå i trappor. Vissa har problem att hantera dagliga sysslor. Känslan av att bäckenet är instabilt är vanligt.

Annons
Annons

Smärtorna ökar ofta under dagen och blir värre vid byte av ställning. Det är också vanligt att symtomen börjar tidigare och tidigare för varje graviditet.

För kvinnor som lider av bäckenuppluckring, handlar det om mycket mer än själva smärtan. Det påverkar kvinnans hela vardag. Vissa orkar bara arbeta korta pass, eller kan bara gå korta sträckor, de klarar inte att lyfta sitt nyfödda barn ur sängen, och de får dålig nattsömn.

Diagnos

Det finns inga entydiga tecken på bäckenuppluckring. Läkaren måste därför utgå från din beskrivning av smärtan, var den sitter, hur stark den är och hur den varierar.

Läkaren kommer att göra ett antal undersökningar av lederna i bäckenet, men ingen av dessa tester är 100 % säkra. Som regel är det smärtsamt när läkaren trycker på den främre delen av bäckenet. Tryck mot de bakre lederna ger också oftast smärta.

Allmän bilddiagnostik rekommenderas inte, men om symtomen förekommer också efter födseln, kan det vara nödvändigt att ta röntgenbilder av bäckenet och höfterna. Ibland kan en magnetkameraundersökning behövas för att utesluta sjukdom i bäckenet.

Behandling

Du kan göra mycket själv för att minska smärtan. Först och främst är det viktigt att undvika aktiviteter som ger mycket smärta. Jämn belastning på båda benen är viktigt. Detta uppnås genom att stå med vikten jämnt fördelad på båda benen och att gå med korta steg. När du ska vända dig i sängen, är det klokt att knipa ihop i bäckenbotten och sedan dra dig runt med benen ihop. Att sitta med korsade ben är inte bra om du har bäckenuppluckring. Det är också viktigt att bära rätt och användning av ryggsäck kan rekommenderas.

Vissa kan bli hjälpta av bälte eller korsett som pressar ihop höftkammen. Du bör inte använda kryckor under en längre tid eftersom det kan försvaga musklerna i rygg och bäcken och senare öka och förlänga smärtan. Sjukskrivning kan vara aktuellt och förändringar av arbetsförhållandena måste beaktas. Vissa kan ha mycket nytta av råd från en fysioterapeut.

Svensk och norsk forskning har visat att specifika stabiliserande övningar för bäckenet som utförs under ledning av en fysioterapeut hjälper. Behandlingen syftar till att förbättra hållningen och upprätthålla en rimlig bäckenstabilisering. Även akupunktur verkar hjälpa. Akupunktur minskar smärtan och förhindrar utvecklingen av felfunktion i bäckenet.

Prognos

Hos de flesta kvinnor försvinner symtomen efter födseln. I en stor svensk studie var nästan samtliga bra vid efterkontroll efter tolv veckor. Vissa kan utveckla kronisk ryggvärk om de har haft mycket svår smärta under graviditeten. De instabila lederna i bäckenet kan fastna i ett dåligt läge efter födseln, och kan ge bestående problem.


Annons
Annons
Annons