Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Rutiner vid abort

Inför en abort utförs rutiner i form av provtagningar och allmän hälsoundersökning. På abortmottagningen lämnas information om behandlingen som är antingen medicinsk eller kirurgisk.


Uppdaterad den: 2018-09-27

Annons

Abort

  • Graviditetsdiagnosen ställs utifrån sjukdomshistorien (utebliven menstruation), graviditetssymtom och positivt graviditetstest som oftast utförts redan innan besöket på abortmottagningen. På abortmottagningen analyseras ett uringraviditetstest om detta inte redan gjorts eller om provresultatet är osäkert. Ibland behövs ett blodprov för att mäta graviditetshormonet hCG.
  • På abortmottagningen lämnas information om medicinsk abort och kirurgisk abort samt preventivmedelsrådgivning.
  • Det finns möjlighet att få träffa kurator om så önskas.

Vid besöket på abortmottagningen görs också en allmän hälsoundersökning med kontroll av blodtryck, undersökning av hjärta och lungor samt gynekologisk undersökning för att fastställa graviditetslängd och utesluta infektion i underlivet. Innan undersökningen lämnas urinprov och tas prov för klamydiatest. Vid undersökningen tas eventuellt bakterieprov från slidan. För att fastställa graviditetslängden genomförs en ultraljudsundersökning.

Beroende på vilken abortmetod som är aktuell tas eventuellt blodprov och besked ges om tid och plats för ingreppet eller behandlingen, information om eventuella biverkningar och annan praktisk information. Preventivmedelsrådgivning och utskrivning av läkemedel ingår i detta besök.

Annons
Annons

Komplikationer

Allvarliga komplikationer är sällsynta vid abortingrepp i Sverige.

Komplikation till abort kan vara riklig eller långdragen blödning, infektion eller ofullständig abort. Både vid medicinsk och kirurgisk abort händer det att livmodern inte töms helt vilket kan leda till blödningar och eventuellt infektion. Då kan det bli aktuellt med en ny behandling eller operation. Ett fåtal kvinnor får underlivsinfektion, detta kan hända både efter medicinsk och kirurgisk abort. Sterilitet, att inte kunna få barn, som en följd av aborten förekommer i dag i princip endast på grund av infektion. Därför kontrolleras alltid klamydiaprov inför aborten.

En mycket ovanlig komplikation är att det går hål i livmoderväggen under det kirurgiska ingreppet. Då måste kvinnan läggas in för observation, eftersom det i vissa fall kan uppstå blödningar. Det kan då bli nödvändigt med en operation. Ett ingrepp utan komplikationer påverkar inte möjligheten att få barn vid senare graviditeter.

Det är mycket ovanligt att aborten misslyckas. Om den kirurgiska aborten misslyckas kan aborten oftast fullföljas med en medicinsk abort. Om en medicinsk abort misslyckas kan den upprepas. Alternativt kan det ibland behövas en operation. Vid återbesöket konstateras att aborten lyckats och att graviditeten inte fortsätter. Vid fortsatta graviditetssymtom eller utebliven menstruation är det viktigt att kontakta kliniken eller annan mottagning för kontroll.

Eventuella psykiska reaktioner efter en oönskad graviditet

Psykiska reaktioner kan handla om sorg över att livet inte alltid blir som man tänkt sig eller sorg över en önskad graviditet som avbryts på grund av yttre omständigheter eller fosterskador. Den oönskade graviditeten kan innebära en kris. För de flesta hjälper det att prata med de närmaste. Det finns också möjlighet att prata med en barnmorska eller läkare om känslor i samband med den oönskade graviditeten och aborten. Om det behövs kan läkaren remittera vidare till psykolog eller andra som kan hjälpa till med bearbetning av psykiska reaktioner.

Förhållningsregler

I samband med aborten gäller:

  • Man kan behöva vara fastande (gäller inte vid medicinsk abort). Det innebär att inte få äta eller dricka efter klockan 24:00 kvällen före ingreppet. Man får inte heller röka efter den här tiden.
  • Efter ingreppet är det normalt att blöda och känna menstruationsliknande besvär under de första dagarna.
  • Det är bättre att använda binda än tampong då blödningen är riklig.
  • Man bör undvika att bada i badkar och ha samlag med ny partner under en till två veckor efter ingreppet. 
  • Vid feber, ökande smärtor eller blödningar ska man kontakta läkaren eller sjukhuset enligt den skriftliga och muntliga information som givits vid abortmottagningen.
Annons
Annons

Preventivmedelsrådgivning

Preventivmedelsrådgivning ges ofta redan vid telefonkontakt med abortmottagningen. På abortmottagningen ges recept på det preventivmedel man valt för att kunna påbörja preventivmedelsbehandlingen utan fördröjning efter aborten.

Preventivmedelsrådgivning ges också vid gynekologiska mottagningar, barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar.

Att välja abort

De flesta kvinnor fattar sitt abortbeslut omgående men för vissa kan det vara svårt att bestämma sig. Då kan det vara bra att tala med personalen på abortmottagningen.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.