Fråga Experten

Fråga   Diabetes

Fråga: Diabetes värden för äldre personer

Jag är fyllda 80 år. Jag har läst att mmol/l värden kan ligga högre än för yngre personer.
Vad är rekommendera mmol/l värden för en som fyllt 80.
(För frukost, lunch och middag (före måltid)).

Svar:

Hej,

jo det stämmer att man för personer som är över 80 kan ha ett högre värde än för den som är yngre. Dock är det flera parametrar än så man behöver ta hänsyn till.
Hur länge har du haft diagnosen? Ju längre tid desto mer ok med ett högre värde.
Har du andra sjukdomar? Ju fler andra sjukdomar desto mer ok med ett högre värde.
Får du hypoglykemier? Ju fler hypoglykemier desto mer ok med ett högre värde.

Många som är äldre blir mer känsliga för ett lågt blodsockervärde varför man rekommenderar att de ligger runt 8-12 över dygnet.
Ta kontakt med din diabetessjuksköterska och be om att få en diskussion kring vad som är bra och rimliga värden för dig.

Lycka till!


Besvarade frågor under chatten

Denna fråga blev besvarad under expertchatten Diabetessjuksköterskan svarar på läsarnas frågor. Nedan listas andra frågor besvarade vid samma tillfälle.

Fråga Besvarad
Diabetes: Känseln i fötterna har förändrats - varför?

2020-12-4 | 10:14

av Rebecca Guldberg

Måste man ta metformin, trots bra kontroll på blodsockret?

2020-12-4 | 10:11

av Rebecca Guldberg

Ingår personer med diabetes i riskgrupp för corona?

2020-12-4 | 09:22

av Rebecca Guldberg

Stress, blodsocker och diabetes

2020-12-4 | 09:18

av Rebecca Guldberg

Diabetes värden för äldre personer

2020-12-4 | 07:44

av Rebecca Guldberg

Kan man undvika insulin med bra blodsockerkontroll?

2020-12-3 | 23:47

av Rebecca Guldberg

Samsjuklighet – Diabetes och sköldkörtelsjukdom

2020-12-3 | 22:31

av Rebecca Guldberg

polyneuropati fötter diabetes

2020-12-3 | 20:42

av Rebecca Guldberg

Sänka kolesterolvärdet utan statiner?

2020-12-3 | 19:55

av Rebecca Guldberg

Högre blodsocker på morgonen

2020-12-3 | 17:38

av Rebecca Guldberg

Bör provstickor för blodsocker vara gratis?

2020-12-3 | 16:33

av Rebecca Guldberg

Vilka tider ska man mäta blodsockret?

2020-12-3 | 16:10

av Rebecca Guldberg

Diabetes typ 2 - vilka symtom ger det?

2020-11-16 | 09:19

av Rebecca Guldberg

Har kolhydrater med sockerarter någon betydelse vid diabetes?

2020-11-14 | 13:53

av Rebecca Guldberg

Kan man bli av med diabetes 2 ?

2020-11-14 | 13:40

av Rebecca Guldberg


Annons