Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Stödet vid typ 2-diabetes räcker inte till – "Skrämmande utveckling"

Diabetes är en av vår tids största folksjukdomar men trots det är diabetesvården extremt ojämlik, vilket är extra tydligt i Stockholm. Detta bekräftar svaren från Netdoktors patientundersökning Diabetes-kollen.se. Bland annat uppger 60 procent av deltagarna från Stockholm att de inte erbjudits någon patientutbildning och 45 procent har inte fått en grundlig fotundersökning det senaste året. Nu ställs Stockholmspolitikerna mot väggen i en hälso- och sjukvårdsdebatt.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2018-05-23

Annons

Idag lever över 100 000 stockholmare med en diabetesdiagnos, vilket kräver daglig behandling, regelbundna vårdkontakter och i vissa fall akutsjukvård. Enligt statistik från Nationella diabetesregistret för 2017 ligger Stockholm långt under flera av Socialstyrelsens målnivåer för diabetesvården. Det gäller bland annat målnivån för blodsocker och blodtryck och andelen diabetiker som behandlas med blodtryckssänkande medicin är färre än i de flesta andra landsting. I Stockholms syns även en nedåtgående trend vad gäller andelen diabetiker som erbjuds årlig fotundersökning och rökare med typ 2-diabetes är högst i landet.

– Det är en ojämlik diabetesvård och i Stockholm är det nog mer olika inom länet än vad det är inom landet, säger Anna Starbrink, landstingsråd för Liberalerna.

I en hälso- och sjukvårdsdebatt, som anordnas av Stockholms diabetesförening, presenterar politikerna sina ambitioner inför framtidens diabetesvård i Stockholm. Förutom Liberalerna finns Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna representerade under debatten, som hålls i ABF-huset i centrala Stockholm.

Annons
Annons

Diabetiker får inte den utbildning de behöver

För att få kännedom om sin sjukdom och kunna ta hand om sig själv på bästa sätt är patientutbildning något som alla diabetiker ska erbjudas. Faktum är att den största delen av vårdtiden sker i hemmet. Samtidigt har flera sjukhus nu slutat ge patientutbildning och många nydiagnostiserade får inte den utbildning de behöver. Det visar bland annat svaren från den pågående patientundersökningen Diabetes-Kollen.se som handlar om typ 2-diabetes, som Netdoktor har tagit fram tillsammans med Storstockholms diabetesförening och diabetesorganisationen.

Så här långt har 2 257 personer genomfört samtliga av utbildningens lektioner, varav 943 med diagnostiserad diabetes, 535 med riskfaktorer och 779 anhöriga/övriga. Nästan en tredjedel av de med diagnos kommer från Stockholm och av dem svarade 60 procent att de inte erbjudits någon patientutbildning.

Olika vägar till en bättre diabetesvård på vårdcentralerna

Tanken är att utbildningen och sjukvården vid typ 2-diabetes i första hand ska ske i primärvården.

– Utflyttning från akutsjukhusen går framåt men primärvården som är nyckeln behöver förstärkas, säger Anna Starbrink (L).

Annons
Annons

På den punkten råder det konsensus bland landstingspolitikerna i Stockholm. Men vägen dit ser lite olika ut för de deltagande partierna.

 

Fler primärvårdsläkare och en långsiktig relation med vården, menar Anna Starbrink, medan Marie Ljungberg Schött (M) vill fokusera på valfrihet.

– Patienten ska ha valfrihet och kunna byta vårdcentral om den inte är nöjd. Man behöver också använda sig av digitala kanaler på ett helt annat sätt. Jag tror att man som patient skulle kunna klara mycket mer av diabetesvården själv om man med stöd av vården och med stöd av digitala kanaler kunde få behandla sig själv hemma, säger Marie Ljungberg Schött.

För Centerpartiet ser de den förebyggande vården som lösningen.

– Det viktigaste är den förebyggande vården. Just nu ser vi en skrämmande utveckling. Vi har många följdsjukdomar som kommer om vi inte tar hand om våra diabetes 2-patienter, säger Ulla-Britt Öhman (C).

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Dag Larsson (S) menar att hela vårdkedjan måste hänga ihop för att kunna ge patienten bästa möjliga vård.

– Det är även viktigt att ta hänsyn till de socioekonomiska skillnaderna, säger han.

Där vården är som sämst

Debattörerna är överens om att vården vid typ 1-diabetes generellt fungerar bättre än vid typ 2-diabetes. Orsaken torde vara att specialistvården är riktad till de med typ 1-diabetes.

– Diabetescentrum är ju främst till för patienter med typ 1-diabetes. Men de ska också fungera som stöd för primärvårdsläkare. Det krävs också riktade insatser mot de vårdcentraler där diabetesvården inte fungerar, säger Ella Bohlin (KD).

 

Precis som Dag Larsson (S) var inne på kommer socioekonomiska skillnader upp igen och samtliga politiker vill lägga pengar på att stärka vården där den är som sämst. Sandra Ivanovic (MP) vill se specialister även i primärvården.

– Det behövs väldigt tydliga preventiva åtgärder och det behövs mer samordnat stöd. Vi vill gärna se att endokrinologer finns på vårdcentralerna, säger hon.

Här behöver diabetesvården i Stockholm blir bättre

På följande punkter ligger Stockholm långt under Socialstyrelsens målnivåer för diabetesvården, enligt statistik från Nationella diabetesregistret för 2017.

 • I Stockholm är det alltför få som klarar målnivån blodtryck under 140/85.
 • Andel diabetiker som behandlas med blodtryckssänkande medicin är färre än i de flesta andra landsting.
 • Blodsocker, HbA1c, ska enligt målnivån ligga under 70 mmol/ml för 80 respektive 90 procent hos patienter med diabetes. Förra året klarade inte Stockholm dessa mål.
 • Årlig fotundersökning ska i princip erbjudas alla med diabetes. Här ligger Stockholm sämre till än i de flesta andra landsting. Dessutom är trenden nedåtgående under perioden 2013-2016.
 • Andelen rökare med typ 2-diabetes är högst i landet, cirka 15 procent (målnivån är högst 5 procent).

Källa: Nationella diabetesregistret

Större patientinflytande

Enligt Storstockholms diabetesförening är det inte ovanligt att patienter med typ 2-diabetes, som behandlas i primärvården, får omodern tablettbehandling - vilket ökar risken för följdsjukdomar jämfört med nya behandlingar.

Samtliga politiker svarar "ja" på frågan om det finns ett utbildningsbehov även inom läkarkåren. Men även systemen måste förbättras och uppdateras.

– Finns inte läkemedlet på ”Kloka listan” används det inte vilket är dumt. Systemet måste vara mer uppdaterat, säger Ulla-Britt Öhman (C).

Något som fodrar kvalitetskontroller, enligt Socialdemokraterna i Stockholmsregionen.

– Många av de andra landstingen bedriver en bättre diabetesvård än vad Stockholm gör. Vi måste bli bättre på kvalitetsuppföljningar och att granska diabetesvården, säger Dag Larsson (S).

För att uppmana vårdgivare att höja kvalitén och ge patienten ett bra beslutsstöd efterlyser Diabetesföreningen vårdens TripAdvisor. Det vill säga en digital tjänst där patienter kan betygsätta och dela sina omdömen efter att ha besökt en vårdgivare. Vad tror du om det? Har du andra förslag på hur diabetesvården kan förbättras? Kommentera gärna direkt under artikeln.

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
 • Avatar Tidigare användare 2019-01-24 08:29 (5 år sen)

  Hej!
  Jag har en gammal kollega i Australien som är i min ålder (58) som också sedan många år har diabetes typ 2. Nu har han fått ”sjukdomen” reveserad! Han behandlades som om det var en skada och inte en sjukdom. Skadan antas ha uppkommit pga stress . Det har gjort att hans ”system” för blidsocker reglering blivit skadat och behöver läkas. Skadan läks mha periodisk fasta där ”systemet” för blodsocker reglering där igenom får tid att läka sig själv. Det han gjorde var att gemomföra 16 timmars kontinuerlig fasta per dygn. Efter 6 månader var hans värden normaliserade! Hans värden har varit stabila sedan dess. Nu fastar han inte längre, 12 månader sedan han slutade med fastan. Vad görs i Sverige map dessa resultat?
  HälsningarTomas

 • Avatar Tidigare användare 2018-12-4 01:24 (6 år sen)

  Måste kissa ofta.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.