Nyhet | Myelom

Myelompatient: ”Som att leva med en tidsinställd bomb i kroppen”

I den pågående upplysningskampanjen Blodcancer-koll.se berättar personer med myelom om hur det är att leva med blodcancersjukdomen. Även anhöriga till patienterna berättar om sina erfarenheter.


Publicerad den: 2017-11-13
Författare: Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

Annons

 

Myelom är en form av blodcancer i benmärgen som innebär att skelettet gradvis bryts ner, vilket i sin tur kan leda till svåra skelettsmärtor. Blodcancersjukdomen går inte att bota, men de senaste åren har nya behandlingar tagits fram som ger patienterna möjlighet till ett längre liv trots cancern.

Kort om myelom

 • Varje år insjuknar omkring 600 personer i Sverige i myelom, och drygt 3 000 personer lever med sjukdomen. Det är ovanligt att drabbas före 40 års ålder, och de flesta är över 60 år när de får diagnosen.
 • Sjukdomen är något vanligare hos män än hos kvinnor. 
 • Myelom är en blodcancersjukdom i benmärgen. Cancercellerna sprids i benmärgen och bryter ned skelettet, vilket leder till skelettsmärtor som är den vanligaste symtomet på myelom. 
 • Behandlingen består oftast av kombinationer av olika läkemedel. Det finns flera olika typer av behandlingar och faktorer som ålder, allmäntillstånd och biverkningar vägs in vid val av behandling. 
 • Vid myelom krävs livslång, regelbunden behandling och uppföljning. Patienternas livskvalitet påverkas av läkemedelseffekt, biverkningar, och om läkemedelsbehandlingar ges på sjukhus eller i hemmet. 
 • Myelom kan i dag inte botas, men nya läkemedelsbehandlingar gör att många kan leva med sjukdomen med relativt god livskvalitet, och överlevnaden har ökat. I dag överlever hälften av patienterna under 65 år i minst sju år.

 

HAR DU KOLL PÅ PATIENTLAGEN? Lär dig mer om dina rättigheter här!

200 personer med myelom har svarat

Syftet med kampanjen Blodcancerkollen.se är att sprida kunskap om sjukdomen, och den riktar sig framförallt till de omkring 3000 personerna som har myelom. 

Hittills har 200 personer med myelom lämnat upplysningar om sin vård och behandling – något som bidrar till att ge viktiga signaler och kunskap om hur vården kan förbättras. Upplysningskampanjen har pågått i drygt fyra månader och så här berättar några av de personer som har deltagit i Netdoktors och Blodcancerförbundets undersökning:

”Att ha en obotlig sjukdom som myelom är tufft. Samtidigt händer det mycket positivt inom forskningen idag som ger hopp”

 ”Ett liv före och ett annat liv efter myelomdiagnos och behandling. Allt påverkas och det tar tid att ställa om livet. I den processen har det saknats tillräckligt rehabiliteringsstöd.”

 ”På sitt sätt skönt att få en diagnos. Hellre det än att gå och ha ont i ländrygg och bröstkorg och bli hänvisad till sjukgymnastik.”

LÄS MER: Musikern Matti, 62, lever med myelom: ”Musiken ger energi och sjukdomen tar energi”

Annons
Annons

Majoriteten uppger att de har en bra livskvalité trots myelom

I de preliminära resultaten kan man även se detta:

 • Cirka 45 procent fick diagnosen myelom inom en månad från den första läkarkontakten. Många fick vänta i flera månader och en del i över ett år. Det standardiserade vårdförlopp som införts inom vården slår fast att vårdprocessen inte får ta längre tid än sammanlagt 20 kalenderdagar, det vill säga cirka en månad, från misstanke om myelom till behandlingsstart.
 • Trots sjukdomen uppger 60 procent att deras livskvalité är bra eller mycket bra. 40 procent har det någorlunda eller dåligt.
 • De flesta myelompatienterna tycks få bra smärtbehandling. I genomsnitt har deltagarna i undersökningen angett ungefär 3 på en 10-gradig skala där 0 innebär ingen smärta och 10 värsta tänkbara smärta.
 • En tredjedel har angett att de har ständig tillgång till en kontaktsjuksköterska. Lika många har det delar av tiden, medan var fjärde inte har tillgång till en kontaktsjuksköterska alls. Alla patienter ha rätt till en kontaktsjuksköterska enligt RCC:s standardiserade vårdförlopp i cancervården. 
 • Drygt hälften har angett att de saknar skriftlig vård- eller behandlingsplan, något som alla patienter ska ha enligt RCC:s standardiserade vårdförlopp i cancervården. 
 • Tre fjärdedelar skulle föredra behandling av sin myelom med tablett eller kapsel, framför behandling i form av dropp eller injektion.
 • Sammantaget ger deltagarna i undersökningen ett mycket gott betyg åt sjukvården. Närmare 90 procent har angett att de är mycket nöjda eller nöjda med den vård och behandling de får mot sin myelom. Endast 8 procent har angett att de är missnöjda.

Annons
Annons

LÄS MER: Så lever du livet – med obotlig blodcancer som myelom

Anhörig till myelompatient: ”Det är att leva med en ständig oro”

Även anhöriga har fått berätta om hur det är att leva med någon som är sjuk i myelom och många av dem vittnar om en vardag med ständig oro:

”Att leva med ett ständigt dödshot och samtidigt försöka låtsas att allt är normalt. Ständig rädsla för infektioner och väntan med ångest på nästa
provsvar. Vanmakten och skräcken inför framtiden, behandlingar som slutar fungera och alternativen som blir färre och färre.”

”Det är att leva med en ständig oro. Varje gång något avviker från det vanliga, varje gång det är dags för en ny rutinkontroll. Jag är ständigt på vakt.”

Upplysningskampanjen Blodcancer-koll.se

Om kampanjen Med upplysningskampanjen Blodcancer-koll.se vill Netdoktor sprida kunskap om myelom, exempelvis hur diagnostik och behandling går till. Upplysningskampanjen vänder sig främst till personer med myelom, men även till anhöriga, vårdpersonal och allmänt intresserade. Kampanjen omfattar fem delar med tillhörande kunskapstest samt fyra informationsmejl till intresserade deltagare.

Blodcancer-koll.se är en upplysningskampanj från Netdoktor och Blodcancerförbundet, med ekonomiskt stöd av Takeda Pharma AB.

Netdoktor har utformat allt innehåll och ansvarar för alla delar inom upplysningskampanjen. Samtliga texter är granskade av Maria Strandberg, överläkare på hematologen vid medicinkliniken, Sundvalls sjukhus.

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu