Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Myelom

Här hittar du den nationella Min vårdplan för myelom

För att göra cancervården mer jämlik och öka tryggheten hos cancerpatienter i hela Sverige, har Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) sedan 2020 gett ut nationella versioner av Min vårdplan för olika cancerdiagnoser. Under 2022 kom även en nationell Min vårdplan för multipel myelom.


Lovisa
Publicerad den: 2022-01-18

Annons

Vad är Min vårdplan?

I Min vårdplan får patienten information om hela vårdförloppet. Alla patienter som lever med cancer bör ha en skriftlig Min vårdplan. Som patient kan du få din vårdplan både digitalt eller på papper.

– Min vårdplan cancer är fördjupad och individanpassad information om patientens vård och behandling, baserad på patientens egna behov och önskemål. I den digitala Min vårdplan via 1177 Vårdguiden kan patienten även kommunicera med vårdpersonalen via meddelanden, säger projektledare Lina Sarv på Sveriges Kommuner och Regioner.

Här kan du läsa om vad som ska ingå i vårdplanen:

Annons
Annons
 • Dina tider för undersökningar och behandlingar.

 • Kontaktuppgifter till exempelvis läkare och kontaktsjuksköterska och kurator.

 • Information om din sjukdom.

 • Din rehabiliteringsplan.

 • Vad du själv kan göra för att må bättre (egenvård).

 • Råd och beskrivningar av åtgärder under utredning, behandling och rehabilitering.

 • Information om praktiska frågor och rättigheter.

Vid avslutad behandling ska även följande information finnas med:

 • Information om hur uppföljningen kommer se ut.

 • Information om vad du som patient bör tänka på.

 • En sammanfattning av den vård och behandling du tidigare fått.

– Patienten ska erbjudas Min vårdplan vid start av utredning av cancersjukdom eller i samband med diagnosbesked, oftast görs detta av patientens kontaktsjuksköterska. Min vårdplan finns tillgänglig digitalt via 1177 Vårdguiden eller för utskrift på papper via Cancercentrum.se, säger Lina Sarv.

Nationella versioner av Min vårdplan ska ge jämlik vård

– Enligt den nationella cancerstrategin från 2009 ska alla patienter ha en individuell vårdplan. År 2013 myntade Regionala Cancercentrum, RCC, begreppet Min vårdplan och beslutade tillsammans med patienter vad den ska innehålla, säger Lina Sarv och fortsätter:

– Min vårdplan har sedan dess erbjudits i varierande utsträckning i cancervårdande verksamheter runt om i landet. I vissa sjukvårdsregioner har man tagit fram sjukvårdsregionala Mina vårdplaner för vissa diagnoser, och i andra sjukvårdsregioner har det varit upp till den enstaka verksamheten att ta fram den information patienten är i behov av, säger hon.

Annons
Annons

För att göra cancervården mer jämlik för cancerpatienter runt om i Sverige har RCC sedan 2020 lanserat nationella versioner av Min vårdplan för olika diagnosgrupper. 

Nationell Min vårdplan för myelom kom 2022

En nationell version av Min vårdplan för myelom lanserade hösten 2022. Klicka här för att hitta den hos Cancercentrum.se. 

– Både patientföreträdare och vårdpersonal är involverade i arbetet med att ta fram patientinformationen som ska ingå i Min vårdplan. Informationen går sedan på remiss till nationella vårdprogramgruppen för myelom samt till Blodcancerförbundet, säger Lina Sarv. 

Patientinformationen som ingår i de nationella vårdplanerna sköts av RCC och uppdateras regelbundet, vilket ska säkerställa att informationen är aktuell och relevant, skriver RCC själva på sin hemsida. 

Läs även:

  Källor

 • Cancercentrum - https://cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/min-vardplan/

  https://cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/min-vardplan/nationell-min-vardplan/

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons