Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Myelom

Senaste forskningsnyheterna: Hopp om botande läkemedel mot blodcancer

Under förra årets ASH, världens största blodcancerkongress och årets internationella cancermöte ASCO presenterades flera spännande forskningsnyheter – inte minst av betydelse för dig med multipelt myelom.  


Lovisa
Publicerad den: 2022-01-18

Annons

Även om senaste arrangerade ASH och ASCO hölls virtuellt, var det inte desto mindre spännande nyheter vad gäller blodcancer som kunde presenteras under de båda mötena. 

ASH räknas som världens största och kanske viktigaste hematologiska kongress. Här får läkare och forskare möjlighet att få en överblick av hur området utvecklas. Även ASCO är ett stor nationell mötesplats där kunskap och forskningsframsteg presenteras och diskuteras. 

ASCO hölls i juni i år och ASH i december förra året. Här presenterar vi några av de viktiga områden som diskuterades under de båda mötena och som är av betydelse för dig med multipelt myelom.


CAR-T fortsätter revolutionera cancervården 

Trots utvecklingen av många nya läkemedel mot multipelt myelom finns det fortfarande begränsade alternativ för dem som inte längre svarar på befintliga behandlingar. Under senare år har därför mycket fokus legat på att hitta nya terapier som fungerar även för dessa personer. En behandling som det pratats mycket om, och som man hoppas kommer kunna ta över då andra läkemedel inte längre fungerar, är CAR-T. 

CAR-T-behandling är en ny typ av immunterapi som på många sätt revolutionerat cancervården. Enkelt förklarat går behandlingen ut på att omprogrammera en viss typ av vita blodkroppar som ingår i immunförsvaret, så att de mer effektivt kan identifiera och förgöra tumörceller.

Vad gäller blodcancer har CAR-T sedan 2019 varit godkänd i Sverige för lymfom och för akut lymfatisk leukemi. Nu är det även aktuellt att använda CAR-T vid myelom. Flera studier som presenterades under ASH-mötet visade på goda resultat och god svarsfrekvens, även om behandlingen inte är helt riskfri. Både överaktivering av immunsystemet och neurologisk påverkan har beskrivits som biverkningar. 

Lever du med en MPN-diagnos? Då vill vi bjuda in dig till att delta i en enkätundersökning. Enkäten omfattar diagnoserna Polycytemia vera (PV), Essentiell trombocytemi (ET) och Myelofibros (MF) - Svara på enkäten »

Glädjande besked för dem som slutat svara på sin behandling 

Ytterligare ett terapeutiskt alternativ vid myelom som diskuterades flitigt var behandlingsmetoderna med BiTe. BiTe är en molekyl som kan binda till både T-mördarceller och myelomceller. Detta leder i sin tur till att T-cellerna på ett mer effektivt sätt kan förgöra myelomcellerna.  

Vid kongressen presenterades glädjande studieresultat och behandlingen kommer förhoppningsvis inom kort komma att bli standard. Redan 2018 visade studier lovande anti-tumöraktivitet med den här typen av läkemedel. Det experterna spår är att den här behandlingen kommer leda till en markant överlevnadsvinst framöver. Dessutom med hanterbara biverkningar. 

“Det här kan betraktas som ett genombrott för den patientgrupp som inte svarat på flertal godkända läkemedel. Eftersom BiTe-studierna visar extremt bra resultat, kommer de att vara godkända på den amerikanska marknaden redan nästa år och därefter även i Europa”, skriver Hareth Nahi, som är specialist i hematologi och en av dem som deltog under ASH kongressen 2021.

Kombinationsbehandlingar med effekt 

Något som det pratades mycket om vid de båda kongresserna var olika typer av kombinationsbehandlingar. Bland annat framkom i en studie som presenterades att den aktiva substansen Daratumumab i kombination med Lenalidomide och Dexametasone efter fem år minskade dödsrisken med 32 procent. Det jämfört med om endast Lenalidomide och dexamethasone kombinerades. Även den aktiva substansen isatuximab tillsammans med pomalidomid och lågdos dexametason gav förbättrad sjukdomsfri överlevnad. 

Daratumumab i kombination med lenalidomid och dexametason används i Sverige, framför allt vid behandling av nyligen diagnostiserade personer som inte är lämpliga för autolog stamcellstransplantation.

Framgångsrika antikroppsbehandlingar 

Något annat som är på tapeten just nu är läkemedel som fungerar genom att binda till membranproteinet BCMA (B-cell maturation antigen). BCMA spelar en viktig roll i den sjuka omvandling av plasmaceller som är orsaken till multipelt myelom. Teclistamab och Elranatamab är antikroppar som delvis binder till just BCMA för att förhindra celldelningen. Enligt de studier som presenterades vid kongressen överraskade de båda behandlingarna med bra svarsfrekvens. 

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

På ungefär samma sätt fungerar antikroppen Talquetamab som håller på att etableras för behandling av myelom. Men istället för BCMA är Talquatamab riktad mot en markör på plasmaceller som heter GPRC5D. Även här kunde goda resultat presenteras. Läkemedlet kan vara lämpligt för dem som slutat svara på BCMA-bispecifika antikroppar.

Hopp om botande läkemedel 

Utöver dessa antikroppsbehandlingar, rapporterades det också om en rad olika immunterapier vid multipelt myelom, som med all sannolikhet kommer resultera i ett betydligt längre liv hos myelompatienter framöver – och i vissa fall finns även spekulation om uppnådd bot. 

Läs även:

    Källor

  • NetdoktorPro - https://www.netdoktorpro.se/hematologi/artiklar/asco-2021-okad-overlevnad-vid-multipelt-myelom-hopp-om-ett-botemedel/

    https://www.netdoktorpro.se/hematologi/artiklar/nya-behandlingsmojligheter-med-bispecifika-antikroppar/

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.