Fråga doktorn

Fråga   Cancer

Cancer-benmärgstransplantation

Hej Doktorn! Jag undrar vad är avgörande i val om vilket benmärgstransplantation ska utföras: Allogen benmärgstransplantation som innebär att celler erhållits från en benmärgsdonator eller Autolog benmärgstransplantation med patientens egna benmärgsceller? Var snäll och svara till en obeskrivlig orolig mor till 52 år gammal son. Tack på förhand.

Svar:

Hej,

Om en genetiskt närstående släkting ("bra HLA-match") finnes kan allogena benmärgstransplantationer vara att föredra framför egna benmärgsceller (autolog transplantation), då behandlingseffekten kan bli bättre.

Vid allogen benmärgstransplantation får man en förstärkt effekt genom att patientens immunsystem stimuleras till att döda tumör/leukemicellerna förutom den effekt som erhålles av den cytostatikabehandling som gives. Biverkningarna med allogen benmärgstransplantation kan emellertid vara kraftiga, framför allt svåra så kallade avstötningsreaktioner med symptom framför allt från hud och mag-/tarmkanalen. Patienter som skall erhålla allogen benmärgstransplantation får därför inte ha andra sjukdomstillstånd som kan äventyra behandlingen med transplantation.

Med hjärtliga hälsningar

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ingen värk trots myelom - varför?

2018-04-20 | 13:14

av Maria Strandberg

Lymfon: Är trötthet och infektionskänslighet vanligt?

2018-04-20 | 13:33

av Maria Strandberg

Symtom på blodcancer?

2018-04-20 | 15:24

av Maria Strandberg

Kan man bli frisk från blodcancer?

2018-04-22 | 08:30

av Maria Strandberg

Myelofibros - Polycytemia Vera

2018-04-22 | 17:40

av Maria Strandberg

Myelom: Ska dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

2018-04-24 | 09:54

av Maria Strandberg

Kan jag drabbas av myelom i framtiden?

2018-04-25 | 20:37

av Maria Strandberg

Fått diagnosen myelom - vågar jag ta TBE-vaccin?

2018-05-3 | 11:18

av Maria Strandberg

Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

2018-05-2 | 22:19

av Maria Strandberg

Hur många typer av blodcancer finns det?

2018-05-2 | 17:02

av Maria Strandberg

Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av?

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt?

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer?

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom?

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi?

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg


Annons
Annons
Annons