Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Cancer

Alkohol och risk för cancer

Intag av alkohol ökar risken för cancer och risken ökar med ökande mängder.


Uppdaterad den: 2018-09-06

Annons

Var försiktig med alkohol

Om du dricker alkohol bör du dricka små mängder. Barn, ungdomar och gravida ska inte dricka alkohol.

Konsumtion av alkoholhaltiga drycker ökar risken för cancer. Risken ökar med ökande mängder. Det går inte att ange någon säker gräns för hur mycket du kan dricka utan att det är förbundet med ökad cancerrisk.

Annons
Annons

Cancer – alkohol och tobak

Cancerrisken ökar särskilt mycket när alkohol och rökning kombineras. Risken för att få en cancertumör i munhåla, svalg, strupe och matstrupe är mellan tio och hundra gånger så stor för dem som både är storrökare och storkonsumenter av alkohol, jämfört med dem som inte använder vare sig tobak eller alkohol. I västerländska industriländer är de ovannämnda cancerformerna mycket sällsynta bland människor som varken röker eller dricker alkohol.

Cancer – enbart alkohol

Alkohol har en cancerframkallande verkan i sig själv, inte bara tillsammans med tobak. Den slutsatsen drar det internationella cancerforskningscentret som drivs av Världshälsoorganisationen (WHO) efter en grundlig genomgång av sambanden mellan alkoholkonsumtion och cancer. Särskilt har risken befunnits öka för cancer i lever, munhåla, svalg, strupe och matstrupe.

Också vad beträffar bröstcancer finns det ett möjligt samband med alkoholkonsumtion. Vissa undersökningar visar att kvinnor som har en alkoholkonsumtion på 10–15 gram per dag (ungefär ett glas vin eller en drink om dagen) har större risk för bröstcancer än kvinnor som inte dricker alkohol. Vissa forskare menar att en drink om dagen ökar risken med så mycket som 30–50 %.

Annons
Annons

Alkoholkonsumtion och livslängd

En stor studie visade följande samband mellan rapporterat alkoholintag och återstående livslängd vid 40 års ålder:

  • 100–200 g alkohol/vecka var associerad till 6 månader kortare livslängd, jämfört med dem som rapporterat intag av <100 g alkohol i veckan
  • 200–350 g alkohol/vecka var associerad till 1–2 år kortare livslängd, jämfört med dem som rapporterat intag av <100 g alkohol i veck
  • >350 gram i veckan var associerad till 4–5 år kortare livslängd, jämfört med dem som rapporterat intag av <100 g alkohol i veckan

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.