Fakta | Barn

Puberteten

Puberteten är den period i livet då barnets kropp utvecklas till en vuxen människas och individen blir könsmogen. I samband med detta utvecklas även barnet psykiskt.

Uppdaterad den: 2008-10-02
Författare: Stefan Grass, läkare
Uppdaterare: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vilka förändringar i förhållandet till föräldrarna kan förekomma under puberteten?

Före puberteten har det under ett par år skett både kroppsliga och känslomässiga förändringar. Längdtillväxten gör plötsligt en slutspurt och lugnar sig igen innan den avslutas runt 18 års ålder. Under puberteten ändrar barnet sin syn på föräldrarna. Samtidigt kräver de en ändrad syn från föräldrarnas sida. Föräldrarna kan uppfattas som hopplösa, irriterande och gammalmodiga. Å andra sidan kan föräldrarna uppleva barnen som irriterande och näsvisa. Under denna period uppstår det ofta konflikter. Denna utveckling fortsätter under hela puberteten och konfrontationerna mellan barn och föräldrar kan kvarstå. Det är alltså helt naturligt och mycket svårt att undvika att det uppstår spänningar och kontroverser mellan föräldrar och barn. Det är nog snarare så att man blir misstänksam om det inte uppkommer några konflikter alls. Barnet förtränger kanske sina problem. Om barnet fortsätter att förtränga problem kan det som vuxen få mycket svårt att etablera någon tillfredsställande kontakt med andra vuxna.

Hur uppfattar barnet sig själv i puberteten?

I puberteten kan barn uppfatta sig själva som disharmoniska. De kan känna olust och vara ledsna för sitt utseende. De känner sig tafatta, klumpiga och framförallt generade och osäkra. Pojkarna går över i målbrottet. Oren hud och finnar gör inte saken lättare. Bara ytterst få kommer på att de kan gå till läkare med sina problem och föräldrarna uppmanar dem sällan att göra det. I puberteten utvecklas barnet till en könsmogen individ. Könsorganen växer, kroppen ändrar form och börjar få behåring, flickornas bröst utvecklas och pojkarna får skäggväxt. I puberteten önskar barnen främst att likna alla andra. Därför upplever den flicka som först får menstruation i sin klass, eller som först utvecklar bröst, ofta det som en stor olycka. Bland pojkarna gäller samma förhållande för den som först får hår på könsorganen.

Annons
Annons

Puberteten - barn eller vuxen?

Puberteten är motsättningarnas tid. De unga präglas av blandade känslor. Å ena sidan känner de sig som barn, å andra som vuxna. Gruppsammanhållningen bland jämnåriga stärker självkänslan.

Även om puberteten först och främst är en tid då den unga går igenom en frigörelseprocess, är föräldrarnas stöd otroligt viktigt. Det fungerar dels som ett skyddsnät och punkt att utgå från, dels som en avsats som de unga gör avstamp från för att slänga sig ut i den stora världen.


Annons
Annons
Annons