Fakta | Barn

Det lilla barnets utveckling

Alla barn utvecklas inte på exakt samma sätt. Till och med inom en syskonskara kan det finnas stora skillnader i utvecklingen. Ditt nyfödda barn använder alla sina sinnen.

Uppdaterad den: 2012-03-13
Författare: Anders Berg

Annons

Det kan se, höra och känna och har medfödda reflexer som sök-, grip-, och gångreflexer. Det är dessa sätt att reagera på som både barnsjuksköterskan och barnläkaren undersöker vid de första besöken. Varje barn utvecklas på sitt sätt och det finns stora skillnader. Några barn är snabbare än andra i samma ålder, och andra behöver mer tid.

Ungefär när kan barnet sitta, stå och gå?

Barnet kan lyfta på huvudet när det ligger på mage vid tre månaders ålder. När det är fyra månader gammalt kan det vända sig från mage till rygg. Det kan sitta utan stöd vid ungefär sex månaders ålder och under de följande månaderna börjar det att krypa, gärna baklänges.

Vid sex till tio månaders ålder ökar barnets nyfikenhet. Det ställer sig upp med hjälp av möbler och griper tag i allt som finns inom räckhåll. Tänk på att skydda ditt barn från farliga och vassa föremål som du kan ha stående på bordet. De flesta barn kan gå med stöd vid 10-12 månader och kan gå själva vid 12-14 månaders ålder.

Vem kan du fråga om råd?

Sjuksköterskan och läkaren på BVC följer ditt barns utveckling. Om det uppstår tvivel eller misstanke om att något är fel kan du vända dig till någon av dem. De kan hjälpa dig att avgöra om det fortfarande handlar om en normal utveckling eller inte.

Det nyfödda barnets syn

Barn kan se direkt när de har fötts. Den nyfödde kan till och med hålla fast blicken en kortare eller längre stund. När barnet är cirka två veckor gammalt kan det följa rörelser och känna igen ansikten och det visar de första tecknen på ett leende. Vid fyra till sex veckor kan barnet följa och hålla fast blicken på till exempel en leksak. Barnet börjar visa intresse för sina händer vid två till tre månaders ålder.

Om du misstänker att ditt barn har dålig syn, skall du tala med läkare om det. Han/hon kan avgöra om det finns anledning till en närmare undersökning.

En del barn skelar. Oftast läker en lätt form av skelning ut av sig själv med tiden. Vid konstant eller intermittent (växlande) skelning efter sex månaders ålder bör barnet undersökas av en ögonläkare. En tidig behandling kan förhindra en försämrad syn som kan orsakas av skelningen.

Vid fyraårskontrollen på BVC kontrolleras ditt barns syn med hjälp en syntavla för barn. Om synen är försämrad på ett eller båda ögonen är det viktigt att man observerar detta i tid, annars kan barnets utveckling hämmas och synnedsättningen bli bestående.

När kommer den första tanden?

Det är en stor skillnad på när olika barn får sina första tänder. På några barn verkar det som de har ”fötts” med tänder medan andra måste vänta tills de blir ett år gamla. Det finns ingen fördel med att barnet får sina tänder tidigt, kanske tvärtom!

De första tänderna visar sig oftast i underkäken, som en eller två framtänder. Därefter kommer den ena tanden efter den andra, och alla barn har fullt utvecklade mjölktänder när de är omkring två och ett halvt år gamla.

Varför blir barnet gnälligt när tänderna börjar bryta fram?

Det finns många missuppfattningar kring när tänderna kommer. Vissa tror att tandframbrott orsakar feber och att tänderna ger öroninflammation, att barnen blir gnälliga och inte vill sova, men så är alltså inte fallet.

När den första tanden bryter fram, händer det mycket runt barnet. Tillvänjningsperioden från amning till annan kost sker också under den tiden då tänderna bryter fram.

Framtidsutsikter

Tandgenombrotten ger inte feber. Febern kommer av alla de barnsjukdomar som barnet går igenom. Vid denna tid ökar också smittorisken, eftersom barnet möter fler främmande människor. Om barnet har större syskon, kanske de har kompisar hemma, och barnet kanske har börjat på förskola. Alla dessa faktorer medverkar till en ökad risk för infektion och därmed feber.

Själva tandgenombrottet kan följas av lite gnäll, och att barnet biter i leksaker och dreglar mer därför att gommen är öm.

Goda råd

Det är viktigt att ditt barn inte får många söta och sura saker att äta.

Ge aldrig ditt barn juice eller saft i nappflaskan, eftersom tänderna kan ta allvarlig skada av det.


Annons
Annons
Annons