Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Fråga: Varför vidgas blodkärlen urtikaria?

Hej! Jag har tagit reda på att vid urtikaria uppstår klåda och svullnad, där svullnaden beror på att blodkärlen vidgas. Det jag inte riktigt förstår är varför vidgas blodkärlen? Finns det något syfte/funktion till att de vidgas?? Tack på förhand!

Svar:

Hej!
Din fråga om varför blodkärlen vidgas vid urtikaria (nässelutslag) kan rätt väl besvaras ur ett fysiologiskt perspektiv. Det som initierar vidgningen av blodkärlen är att vissa celler i huden, mastceller, frisätter ett flertal signalsubstanser. Dessa orsakar en vidgning av kärlen med en ökad genomblödning av huden med rodnad och värmeökning som följd. De gör också blodkärlens väggar mer genomsläppliga. Kärlen läcker då ut lite vätska i omkringliggande vävnad som syns som små, bleka hudsvullnader, kvaddlar. Den intensiva klådan beror på att signalsubstanserna även retar nervfibrer i huden. Så vad som föregår kärlvidgningen vet vi rätt mycket om.

Men din fråga är kanske vidare än så, varför huden reagerar på detta sätt? Finns det något för kroppen ändamålsenligt i denna reaktion? Många av kroppens svar kan ju vara gynnsamma även om de vållar obehag. Hosta kan t. ex. vara en bra skyddsreflex när en individ andas in ett retande ämne. Men blodkärlsreaktionerna vid urtikaria har jag svårt att se annat än som del i en sjukdomsbild.

Med vänlig hälsning

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
fukt och mögel i byggnader,

2019-03-25 | 14:09

av Åslög Dahl

Varför blir 2019 värsta pollensäsongen på många år?

2019-03-28 | 12:46

av Åslög Dahl

Kan även riktigt små barn, spädbarn vara allergiska mot pollen?

2019-03-29 | 13:06

av Åslög Dahl

Nektarier

2019-03-27 | 15:35

av Åslög Dahl

Hur vet man om det blir mycket pollen?

2019-03-27 | 10:42

av Åslög Dahl

Hur vet tar man reda på vilken typ av pollen man är allergisk mot?

2019-03-21 | 16:25

av Åslög Dahl

Kan pollenallergi komma även i vuxen ålder och kan den växa bort?

2019-03-28 | 12:50

av Åslög Dahl

Astma, matallergi och pollenallergi?

2019-03-28 | 12:51

av Åslög Dahl

Trötthet

2019-03-24 | 08:41

av Åslög Dahl

När börjar pollensäsongen?

2019-03-28 | 12:48

av Åslög Dahl

Vad är dina bästa tips mot pollen-allergi?

2019-03-29 | 11:00

av Åslög Dahl

Har pollenallergi blivit vanligare?

2019-03-29 | 12:37

av Åslög Dahl

Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg


Annons
Annons
Annons