Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Är det medicinskt riktigt att sammanfatta astma, allergi och annan överkänslighet med ordet "Allergisjukdomar "?

Hej! Jag sitter och skall ha synpunkter på Malmö Stads handlingsplan för allergiförebyggande. Min fråga är: Är det medicinskt riktigt att sammanfatta astma, allergi och annan överkänslighet med ordet "Allergisjukdomar ". Om inte varför. Hälsningar...

Svar:

Hej!
Din fråga är intressant. Hur man skriver kan påverkas av hur kortfattat som man måste uttrycka sig. "Allergisjukdomar" kan därför ibland användas som samlingsbegrepp när utrymmet är mycket begränsat eller sammanhanget kanske kräver "ettordsrubriker".

Men om man önskar vara mer exakt i sin formulering så bör man skriva "Allergi och annan överkänslighet" som beteckning för det aktuella medicinska området. Bakgrunden är att de symtomgivande sjukdomarna (astma, snuva, ögonbesvär, nässelutslag, eksem) kan orsakas såväl av immunologiskt betingade mekanismer (allergi) som via andra reaktioner där det immunologiska systemet inte är engagerat enligt vad vi idag vet (annan överkänslighet).

Bland vuxna med astma har t.ex. cirka 40% en allergisk astma, 60% en icke-allergiska astma. Med en strikt läsning av termen "Allergisjukdomar" så hamnar bara knappt hälften av de vuxna patienternas astma under denna rubrik.

Uttrycket "Astma och allergi" ser man ofta använt. Syftet är väl att lyfta fram astma som en vanlig och viktig sjukdom bland de allergiska sjukdomarna. Men att blanda en diagnos (astma) med ett reaktionsmönster (allergi) i samma uttryck är enligt mitt sätt att se mindre lyckat.

Med vänlig hälsning
Gunnar Bylin
Överläkare och allergispecialist

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg

Överkänslighet eller allergi

2015-03-16 | 15:37

av Karin Strandberg

Kan allergi gå tillbaka utan behandling?

2015-03-23 | 10:10

av Karin Strandberg

Lika mycket substans i alla antihistaminpreparat?

2015-03-16 | 17:27

av Karin Strandberg

Allergisk mot granbarr

2015-03-23 | 09:34

av Karin Strandberg

Hyposens mot gräs

2015-03-16 | 20:22

av Karin Strandberg

Pollenallergiker som vuxen

2015-03-23 | 09:32

av Karin Strandberg

Problem med klåda i ögonen trots negativt allergitest

2015-03-17 | 17:40

av Karin Strandberg

Kan man förebygga pollenallergi?

2015-03-23 | 09:31

av Karin Strandberg

Vätskefylld svullnad runt ögonen

2015-03-16 | 19:59

av Karin Strandberg

Klåda på ben, armar och i underliv

2011-09-12 | 13:38

av Anonym användare

Slutar äta Creon?

2011-08-25 | 10:10

av Jacob Freedman

IgE-test vid allergi

2011-07-19 | 20:47

av Anonym användare


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons