Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Fråga: Är det medicinskt riktigt att sammanfatta astma, allergi och annan överkänslighet med ordet "Allergisjukdomar "?

Hej! Jag sitter och skall ha synpunkter på Malmö Stads handlingsplan för allergiförebyggande. Min fråga är: Är det medicinskt riktigt att sammanfatta astma, allergi och annan överkänslighet med ordet "Allergisjukdomar ". Om inte varför. Hälsningar...

Svar:

Hej!
Din fråga är intressant. Hur man skriver kan påverkas av hur kortfattat som man måste uttrycka sig. "Allergisjukdomar" kan därför ibland användas som samlingsbegrepp när utrymmet är mycket begränsat eller sammanhanget kanske kräver "ettordsrubriker".

Men om man önskar vara mer exakt i sin formulering så bör man skriva "Allergi och annan överkänslighet" som beteckning för det aktuella medicinska området. Bakgrunden är att de symtomgivande sjukdomarna (astma, snuva, ögonbesvär, nässelutslag, eksem) kan orsakas såväl av immunologiskt betingade mekanismer (allergi) som via andra reaktioner där det immunologiska systemet inte är engagerat enligt vad vi idag vet (annan överkänslighet).

Bland vuxna med astma har t.ex. cirka 40% en allergisk astma, 60% en icke-allergiska astma. Med en strikt läsning av termen "Allergisjukdomar" så hamnar bara knappt hälften av de vuxna patienternas astma under denna rubrik.

Uttrycket "Astma och allergi" ser man ofta använt. Syftet är väl att lyfta fram astma som en vanlig och viktig sjukdom bland de allergiska sjukdomarna. Men att blanda en diagnos (astma) med ett reaktionsmönster (allergi) i samma uttryck är enligt mitt sätt att se mindre lyckat.

Med vänlig hälsning
Gunnar Bylin
Överläkare och allergispecialist


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
eteriska oljor mot pollenallergi

2020-04-9 | 12:17

av Remy Waardenburg

2-åring med pollenallergi?

2020-04-9 | 12:17

av Remy Waardenburg

Irriterad i näsan och huvudvärk

2020-04-9 | 13:42

av Remy Waardenburg

Allergitest

2020-04-9 | 13:50

av Remy Waardenburg

Läsa av allergi test

2020-04-13 | 08:30

av Remy Waardenburg

Allergi i 60 år

2020-04-14 | 11:49

av Remy Waardenburg

Pollenallergi +Sjögrens syndrom

2020-04-14 | 17:46

av Remy Waardenburg

Medicinering!

2020-04-16 | 10:18

av Remy Waardenburg

Aldrig förr allergi

2020-04-16 | 10:25

av Remy Waardenburg

Gravid, pollen & Corona

2020-04-16 | 10:41

av Remy Waardenburg

Mår otroligt dåligt under våren

2020-04-16 | 14:05

av Remy Waardenburg

autoimmunkost vid pollenallergi

2020-04-16 | 11:02

av Remy Waardenburg

Pollenallergi och covid-19

2020-04-16 | 11:15

av Remy Waardenburg

Ögon som rinner och vaglar i ögat

2020-04-16 | 11:36

av Remy Waardenburg

Allergi utan allergi?

2020-04-9 | 11:29

av Remy Waardenburg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons