Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Fråga: Är det medicinskt riktigt att sammanfatta astma, allergi och annan överkänslighet med ordet "Allergisjukdomar "?

Hej! Jag sitter och skall ha synpunkter på Malmö Stads handlingsplan för allergiförebyggande. Min fråga är: Är det medicinskt riktigt att sammanfatta astma, allergi och annan överkänslighet med ordet "Allergisjukdomar ". Om inte varför. Hälsningar...

Svar:

Hej!
Din fråga är intressant. Hur man skriver kan påverkas av hur kortfattat som man måste uttrycka sig. "Allergisjukdomar" kan därför ibland användas som samlingsbegrepp när utrymmet är mycket begränsat eller sammanhanget kanske kräver "ettordsrubriker".

Men om man önskar vara mer exakt i sin formulering så bör man skriva "Allergi och annan överkänslighet" som beteckning för det aktuella medicinska området. Bakgrunden är att de symtomgivande sjukdomarna (astma, snuva, ögonbesvär, nässelutslag, eksem) kan orsakas såväl av immunologiskt betingade mekanismer (allergi) som via andra reaktioner där det immunologiska systemet inte är engagerat enligt vad vi idag vet (annan överkänslighet).

Bland vuxna med astma har t.ex. cirka 40% en allergisk astma, 60% en icke-allergiska astma. Med en strikt läsning av termen "Allergisjukdomar" så hamnar bara knappt hälften av de vuxna patienternas astma under denna rubrik.

Uttrycket "Astma och allergi" ser man ofta använt. Syftet är väl att lyfta fram astma som en vanlig och viktig sjukdom bland de allergiska sjukdomarna. Men att blanda en diagnos (astma) med ett reaktionsmönster (allergi) i samma uttryck är enligt mitt sätt att se mindre lyckat.

Med vänlig hälsning
Gunnar Bylin
Överläkare och allergispecialist


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
fukt och mögel i byggnader,

2019-03-25 | 14:09

av Åslög Dahl

Varför blir 2019 värsta pollensäsongen på många år?

2019-03-28 | 12:46

av Åslög Dahl

Kan även riktigt små barn, spädbarn vara allergiska mot pollen?

2019-03-29 | 13:06

av Åslög Dahl

Nektarier

2019-03-27 | 15:35

av Åslög Dahl

Hur vet man om det blir mycket pollen?

2019-03-27 | 10:42

av Åslög Dahl

Hur vet tar man reda på vilken typ av pollen man är allergisk mot?

2019-03-21 | 16:25

av Åslög Dahl

Kan pollenallergi komma även i vuxen ålder och kan den växa bort?

2019-03-28 | 12:50

av Åslög Dahl

Astma, matallergi och pollenallergi?

2019-03-28 | 12:51

av Åslög Dahl

Trötthet pga pollenallergi?

2019-03-24 | 08:41

av Åslög Dahl

När börjar pollensäsongen?

2019-03-28 | 12:48

av Åslög Dahl

Vad är dina bästa tips mot pollen-allergi?

2019-03-29 | 11:00

av Åslög Dahl

Har pollenallergi blivit vanligare?

2019-03-29 | 12:37

av Åslög Dahl

Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg


Annons
Annons
Annons