Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Megarexi

Man har kallat megarexi för motsatsen till anorexi (självsvält). Det är dock inte helt korrekt, eftersom anorexi har mer med själva ätandet att göra jämfört med megarexi, som handlar om en önskan om att bli större och mer muskulös.

Uppdaterad den: 2009-04-20

Annons

Megarexi har en mer komplicerad bild än enbart ätandet, och är inte en sjukdom eller diagnos i strikt medicinsk bemärkelse.

Symtom

Megarexi har en symtombild liknande den vid dysmorfofobi (”inbillad fulhet”). Personer med megarexi har en skev kroppsuppfattning, där man anser sig smal och klen, och i behov av ökad vikt och muskulatur. Megarexi kan leda till besvärliga symtom, där samtidig svår ångest är vanlig. Megarexi kan även i allvarliga fall leda till depression. Vanligt är att en person med megarexi använder kosttillskott och anabola steroider för att bli så stor som möjligt.

Annons
Annons

Orsaker

Vissa studier visar att ca sex procent av dem som tränar intensivt på gym lider av megarexi. Ofta har de som lider av megerexi också en låg självkänsla, och syftet med träningen är att bli så stor som möjligt. Det finns inte alltför många studier kring megarexi. En grundläggande, och ofta citerad studie, är från 1993 (Pope HG Jr et al, Comprehensive Psychiatry. 1993 Nov-Dec34(6):406-9). En nyare studie är från 2006 (Kanayama,G et al. American Journal of Psychiatry, 2006 Apr163(4):697-703) där man bland annat diskuterar samband mellan megarexi och anabola steroider. En studie från 2003 (Cole JC, Psychopharmacology (Berl), 2003 Apr166(4):424-9) slår fast att megarexi är vanligare hos dem som använder anabola steroider. Andelen av dem som använde anabola steroider var associerat med ökade symtom av megarexi. Dock återstår att slå fast om megarexi är en följd av användandet av anabola steroider, eller om megarexi leder till ett ökat användande av anabola steroider.

Prognos

Megarexi kan utveckla sig till ett allvarligt tillstånd, och kan leda till flera olika skador och symtom. Överträning med risk för skador är inte ovanligt vid megarexi. Förändringar i ämnesomsättningen till följd av väldigt specifika kostvanor, samt de kosttillskott många personer med megarexi ser sig tvingade att använda, är en annan riskfaktor. Användandet av anabola steroider riskerar att skada såväl kroppens metabola och hormonella som psykiska balans. Dessutom riskerar personer med megarexi att utveckla ångest och mer tydliga depressiva besvär.

Annons
Annons

Behandling

Någon specifik behandling finns inte idag. Troligtvis är dock en kognitiv terapi hos legitimerad psykoterapeut, med kunskap om megarexi, en vettig behandling.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.