Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Konditionsträningens främsta fördelar

När man belastar kroppen med konditionsträning kommer den att anpassa sig till den nya situationen. En av de viktigaste förändringarna är att kroppens syreupptagningsförmåga förbättras.


Uppdaterad den: 2008-10-02

Annons

 

Hjärtats pumpförmåga ökar

När kroppen utsätts för regelbunden konditionsträning inträffar en rad förändringar, som alla bidrar till att förbättra arbetskapaciteten. En av de viktigaste förändringarna är en ökning av hjärtats pumpförmåga.

Då ökar den mängd blod som hjärtat trycker ut per slag (slagvolymen). Vid ett specifikt arbete som kräver ett visst blodflöde ökar pulsen tills man uppnår denna nivå.

Eftersom hjärtats slagvolym ökar till följd av konditionsträning, behöver hjärtat efter träning inte slå lika många slag för att leverera den mängd blod som krävs för samma specifika arbete. Därmed har kroppens blodcirkulation blivit mer effektivt utan att påfresta hjärtat.

Vilopulsen sjunker i takt med att träningsgraden ökar. Av denna anledning kan mycket vältränade idrottsmän och -kvinnor ibland få en extremt låg vilopuls.

Annons
Annons

Förändringar i blod och kärl

Det är blodet som transporterar syret som används i cellernas förbränning och energiproduktion. Därför betyder ett ökat blodflöde att de arbetande musklerna får bättre tillgång till syre även vid långvarigt arbete.

Syret binds i blodet till hemoglobin i de röda blodkropparna. Vid konditionsträning ökar hemoglobinhalten och blodet får en förbättrad förmåga att transportera syre.

Även i "kärlträdet" sker en förändring och man får ett ökat antal kapillärer i musklerna. Musklerna får därigenom bättre tillgång till blod och det nödvändiga syret. Den maximala syreupptagningen stiger.

Mer syre till musklerna innebär att de kan producera mer energi och därmed arbeta hårdare. En ökning av syreupptagningsförmågan leder således till att man kan springa och cykla snabbare och längre. Du orkar mer utan att bli trött lika fort som tidigare.

Förebygger och behandlar typ 2 diabetes

Även i själva musklerna sker en rad förändringar. Det blir lättare för syre och näringsämnen att ta sig in till musklerna och för "slaggprodukter" att transporteras därifrån.

Eftersom syretillgången ökar kan musklerna förbränna mer fett - syre är väsentligt i denna process. Dessutom är känsligheten för insulin förhöjd i ett par dagar efter varje träningspass. Det betyder att det inte krävs lika mycket insulin för att ta upp samma mängd socker (glukos). Därför är motion en viktig faktor när det gäller att förebygga och behandla typ 2-diabetes (åldersdiabetes).

Annons
Annons

Dina lungor arbetar hårdare

Andningsförmågan förbättras. Förmågan att forsla syre från lungblåsorna (alveolerna) till blodets röda blodkroppar ökar.

Även förmågan att forsla bort förbränningsprodukten koldioxid från blodet till utandningsluften blir bättre. Då hjärtat till följd av konditionsträningen kan pumpa mer blod förbi lungorna kan mer blod syresättas snabbare.

Använd stora muskelgrupper

Om konditionsträningen skall vara optimal har det betydelse vilket slags träning man väljer. Det är viktigt att en tillräckligt stor muskelmassa aktiveras under träningen.

Om den muskelmassa man använder är liten provocerar man inte hjärtats pumpkapacitet i samma utsträckning och träningseffekten konditionsmässigt blir lägre.

För bästa konditionseffekt är det därför bra att välja aktiviteter som till exempel: löpning, cykling, längdskidåkning, simning, aerobics, gympa och rodd.

Räkna ut ditt blodflöde

Hos en vanlig människa pumpar hjärtat ut cirka fem liter blod i kretsloppet varje minut. Denna mängd blod kallas minutvolymen och är en produkt av hjärtfrekvens och slagvolym (slagvolymen = antalet milliliter blod som hjärtat kan pumpa ut vid varje enskilt slag).

Minutvolymen är en helt avgörande faktor för vår arbetskapacitet.

Blodflöde(Q) kan beskrivas i ekvationen:

Q = HF X SV&nbsp

HF=hjärtfrekvens och SV=slagvolym.

Eftersom vår förmåga att öka hjärtfrekvensen är begränsad (maxpulsen ligger runt 200 slag/minut) är det ökningen av slagvolymen som blir avgörande för förmågan att öka blodflödet.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.