Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Studie: Skolelever rör sig för lite

Alldeles för många barn och unga rör sig för lite, det visar resultatet av Folkhälsomyndighetens nya undersökning Skolbarns hälsovanor. En jämförelse mellan könen visar att det är vanligare att pojkar tränar mer regelbundet, och att flickor är mindre nöjda med sin kropp.


Publicerad den: 2019-01-16

Skolelever
Annons

Tanken är att Folkhälsomyndighetens enkätundersökning ska mäta barn och ungas upplevda hälsa. 

Den senaste mätningen visar att de allra flesta barn och unga i 11-, 13- och 15-årsåldern tycker om sina liv och skattar sin hälsa som god. Undersökningen visar också att de osunda levnadsvanorna minskat, och användningen av alkohol och tobak är nu nere på historiskt låga nivåer. Ett annat sundhetstecken är att allt färre dricker läsk och äter godis dagligen.

– Skolbarns hälsovanor är viktig undersökning där vi får möjlighet att följa utvecklingen över tid när det gäller levnadsvanor och förhållanden som påverkar barns och ungdomars hälsa. På så vis får vi underlag för att se var insatser behöver göras för att främja utvecklingen av en god hälsa på lika villkor, säger Maria Corell,  utredare på Folkhälsomyndigheten.

Annons
Annons

För mycket stillasittande

Även om skoleleverna själva uppskattar sin hälsa som god är det många som sitter ned alldeles för mycket. Bland de 15-åriga flickorna som svarat rör sig var tionde tillräckligt. De mest aktiva i undersökningen hittades bland de 11-åriga pojkarna där nästan var fjärde rör sig minst en timma om dagen.

Regelbunden fysisk aktivitet har en mängd positiva hälsoeffekter på bland annat kondition, balans, styrka, BMI, sömnkvalitet och koncentrationsförmåga. Därför rekommenderar bland annat WHO minst 60 minuters måttligt ansträngande fysisk aktivitet om dagen.

– Att uppmuntra och göra det möjligt för barn och ungdomar att röra på sig mer, och inte minst bli intresserade av att röra på sig, är en viktig uppgift för hela samhället och vuxenvärlden, säger Maria Corell. 
 
Omkring fyra av tio pojkar och tre av tio flickor uppger att de tränar utanför skoltid minst fyra gånger i veckan.

Flickor är mer missnöjda med sin kropp

Synen och uppskattningen av sin kropp skilde sig mellan könen. Fler pojkar än flickor uppskattade att deras hälsa är bra, eller mycket bra, i åldrarna 13 och 15 år. I alla tre åldersgrupper uppgav fler flickor än pojkar att de är missnöjda med sin kropp. Pojkar var mer nöjda med sin kropp, det vill säga, tyckte att de väger lagom mycket, medan fler flickor tyckte att de är för tjocka. I åldrarna 13 och 15 år är det också fler flickor som uppger att de försöker gå ner i vikt.
 

Annons
Annons


Andra resultat av undersökningen visar att:

  • allt fler elever blir mobbade

  • allt fler kan prata med pappa om bekymmer
  • trivseln i skolan minskar och stressen ökar
  • många elever har återkommande psykiska och somatiska besvär, såsom känner sig irriterade eller på dåligt humör, har svårt att sova, har huvudvärk eller ont i magen.


Om undersökningen

  • Skolbarns hälsovanor är en enkätundersökning som genomförs vart fjärde år bland barn som är 11, 13 och 15 år gamla. Den är en internationell studie som samordnas av Världshälsoorganisationen (WHO). Sverige har deltagit sedan 1985.

  • Under 2017/18 gjordes den nionde datainsamlingen där 4 200 elever från cirka 200 skolor över hela landet deltog. Det motsvarar en svarsfrekvens på 42 procent.


    Källor

  • Folkhälsomyndigheten - https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/skolbarns-halsovanor-i-sverige-201718---grundrapport/

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.