Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Trötthet och orkeslöshet

Det finns många möjliga orsaker till trötthet och orkeslöshet.


Uppdaterad den: 2019-10-28

Annons

Vad är trötthet och orkeslöshet?

Nästan alla är ibland övertrötta eller överarbetade. Sådana episoder av övergående utmattning har vanligen en påvisbar anledning och självklara åtgärder för att komma till rätta med problemet.

Det finns också trötthet som varar längre och är djupare, med en nästan konstant känsla av trötthet som påverkar vardagslivet betydligt under en längre period. 

Många söker hjälp hos läkare på grund av trötthet. Ibland är tröttheten huvudorsaken till att man söker hjälp men den kan också vara ett av flera andra besvär. 

Annons
Annons

Orsak

Det finns flera faktorer som kan göra att man känner sig trött och orkeslös. Om vardagen är stressig eller påfrestande är det helt naturligt att känna sig trött och sliten. 

Det är naturligt att reflektera över om det finns förhållanden i livet som kan förklara trötthet. Tröttheten kan bero på levnadsvanor, psykiska problem eller medicinska tillstånd.  

Levnadsvanor

Upplevelsen av trötthet kan ha uppenbara orsaker som till exempel:

 • Hög alkoholkonsumtion eller missbruk.
 • Betydande kaffeintag.
 • Överdriven fysisk aktivitet eller för mycket stillasittande.
 • Inaktivitet.
 • Sömnbrist.
 • Biverkningar av läkemedel som antihistaminer (allergiska läkemedel), hostmedicin.
 • Ohälsosamma matvanor.

Psykiska problem

Trötthet är ett vanligt symptom på psykiska problem som till exempel:

 • Ångest
 • Depression
 • Sorg
 • Stress

Medicinska tillstånd

Uttalad trötthet kan vara ett tecken på ett medicinskt tillstånd eller en underliggande sjukdom som till exempel:

 • Infektioner av olika slag.
 • Låg ämnesomsättning och diabetes.
 • Njursvikt, hjärtsvikt och cancersjukdomar.
 • Blodbrist (anemi).
 • Celiaki.
 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL.
 • Hjärtsjukdom.
 • Reumatiska sjukdomar som polymyalgia reumatika.
 • Läkemedel som smärtstillande medel, hjärtmedicin, blodtrycksmedicin, antidepressiva medel.
 • Sömnstörningar på grund av snarkning, klimakterium eller sällsynta neurologiska sjukdomar.
 • Dålig fysisk form.
 • Näringsbrist.
 • Utmattningssyndrom
 • Kroniskt trötthetssyndrom

Generellt kan man säga att praktiskt taget alla slags sjukdomar kan orsaka trötthet. Trötthet är inte ett typiskt symtom för någon särskild sjukdom.

Diagnos

En lång rad besvär kan ge upphov till en känsla av orkeslöshet. Ofta är det uppenbart att orsaken är stress samt påfrestningar och det är inte nödvändigt att göra någon omfattande utredning. I andra fall kan det råda osäkerhet om orsaken. Många olika undersökningar kan vara aktuella, ofta beroende på vad läkaren anser kan vara orsaken till tillståndet.

Läkaren undersöker ofta lymfkörtlar, lever och mjälte med tanke på infektioner och cancer. Även blodprover kan avslöja en rad möjliga orsaker till att man känner sig trött och orkeslös. Dessutom kan det vara bra att ta ett urinprov för att påvisa eventuella tecken på njursjukdom.

Vid misstanke om att hjärtsjukdom kan vara orsaken till trötthetskänslan, kan det vara aktuellt att ta ett EKG. Om läkaren anser att det finns behov av att utesluta vissa sjukdomar, kan olika former av bilddiagnostik vara aktuella, exempelvis lungröntgen.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.