Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Trötthet, symtomguide


Publicerad den: 2013-02-04

Annons

Vad är trötthet?

 • Trötthet är inte något definierat begrepp utan har olika betydelse för olika personer.
 • Trötthet och orkeslöshet används ofta synonymt eller för att förstärka varandra.

Förekomst

 • Det finns uppgift om att trötthet är ett besvär hos upp till 10 % av patienterna som uppsöker allmänläkare.
 • Bland dem som söker läkare är oro för kroppslig sjukdom ofta det som föranleder läkarbesöket.
 • Allmänläkarens utmaning består i att bedöma om trötthet är ett tidigt tecken på en bakomliggande fysisk sjukdom, om den är ett uttryck för bristande förmåga att hantera vardagliga problem eller om den är ett uttryck för psykiska konflikter.

Några tips

 • Psykiska orsaker är den dominerande förklaringen och påvisas hos upp till 60 % av dem som uppsöker läkare. Vanlig vardagsstress är vanligast. Depression och ångest är också ofta förenade med trötthet.
 • Kroppslig – somatisk – sjukdom föreligger hos cirka 20–25 % av patienterna.
Annons
Annons

Vad är orsaken till trötthet?

Vanliga orsaker:

 • Livskriser:
  • Utbrändhet, skilsmässor, sjukdom i familjen eller liknande
 • Ångestsjukdomar:
  • Ihållande rädsla och oro samt kroppsliga symtom som darrningar, muskelspänning, svettning, trötthet, hjärtklappning, yrsel och obehag i epigastriet
  • Är ofta relaterad till en svår livssituation eller tidigare upplevelser
  • Ofta oro för underliggande kroppslig sjukdom
 • Depression:
  • Vid typiska milda, medelsvåra eller svåra depressiva episoder lider patienten av sänkt stämningsläge samt minskad energi och aktivitetsnivå
  • Förmågan att känna glädje och intresse är nedsatt, liksom koncentrationsförmågan, och uttalad trötthet är vanlig även efter minsta ansträngning
  • Vanligen är sömnen störd och aptiten sämre
 • Sömnstörningar:
  • Dålig och lite sömn ger håglöshet under dagen
  • Personer med sömnapné är särskilt drabbade. Sömnapné förekommer främst hos överviktiga, medelålders män. Tillståndet karakteriseras av kraftig snarkning och perioder med andningsuppehåll under sömn, samt ökat behov av att sova på dagen
 • Infektionssjukdomar:
  • Ofta självläkande, ofarliga virusinfektioner i luftvägarna och matsmältningssystemet
  • Långdragna infektioner föreligger ibland hos KOL-patienter och vid bihåleinflammation
 • Lågt blodvärde, anemi:
  • Lågt blodvärdet kan bero på många faktorer
  • Tillståndet präglas av orkeslöshet, trötthet och nedsatt fysisk prestationsförmåga. Blekhet är ett symtom
 • Diabetes mellitus typ 1:
  • Diabetes typ 1 uppträder vanligen före 40 års ålder
  • Debuterar till synes akut med nedsatt allmäntillstånd, ökade urinmängder, törst och viktminskning
 • Diabetes mellitus typ 2:
  • De flesta med diabetes typ 2 är över 65 år
  • Symtomen kan vara vaga. Patienterna kan vara trötta, håglösa, initiativlösa, deprimerade, eller har typiska symtom som törst, viktminskning, klåda i underlivet eller svampinfektion på penis
 • Låg ämnesomsättning, hypotyreos:
  • Förekommer oftast hos medelålders och äldre kvinnor
  • Typiska symtom är initiativlöshet, ökad intolerans mot kyla, muskelsmärta, ökat sömnbehov, viktökning (i allmänhet måttlig), förstoppning, yrsel, stickningar i händerna, håravfall och otydlig/grövre röst
 • Kronisk hjärtsvikt:
  • Förekommer oftast hos äldre människor med känd hjärtsjukdom
  • Vanliga symtom är orkeslöshet, försämrad kondition, hosta, andfåddhet vid liten ansträngning, andfåddhet vid plant ryggläge, nattliga anfall av andfåddhet och hjärtklappning
 • Polymyalgia rheumatica:
  • Förekommer hos människor över 50 år och är en inflammation i små blodkärl och i muskulaturen
  • Mest typiskt är muskulära besvär från sätes- och skuldermuskulaturen samt nedsatt rörlighet
  • Vissa kan bli påfallande mentalt förändrade, tröga, uttröttbara och får koncentrationssvårigheter
 • Kroniskt trötthetssyndrom:
  • Är en av de moderna sjukdomsbeskrivningarna där specialisterna är oeniga om orsakerna – det råder till och med oenighet om huruvida tillståndet existerar
  • Invalidiserande orkeslöshet som varar eller återkommer under minst sex månader
 • Andra kroniska sjukdomar, reumatiska sjukdomar eller kroniska infektioner.
 • Cancersjukdom.
 • Biverkningar av läkemedel:
  • Gäller särskilt nervläkemedel och lugnande läkemedel
 • Överkonsumtion av alkohol eller användning av narkotiska substanser.

När ska man söka vård?

 • Långvarig trötthet under flera veckor bör bedömas.
 • Om det finns ett uppenbart samband med stress eller känd psykisk sjukdom som redan är under behandling kan man kanske vänta lite med att söka vården.
Annons
Annons

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur länge har tröttheten varat?
 • Vad tror du själv är orsaken?
 • Utlösande faktorer?
 • Hur yttrar sig tröttheten?
  • Är den konstant eller episodiskt?
 • Har du varit utomlands på senaste tiden? Kan du ha blivit smittad med en infektion?
 • Kan du ha blivit smittad med hiv?
 • Har du andra symtom eller besvär?
 • Har du problem hemma, på jobbet, eller ekonomiska problem?
 • Har du nyligen genomgått en viktig livshändelse?
 • Sover du bra?
 • Snarkar du och sover oroligt?

Undersökningar

 • Trötthet är ett ospecifikt symtom som kan bero på nästan vad som helst. Även om orsaken i de allra flesta fall är ofarlig, görs oftast en allmän kroppsundersökning.
 • Om det inte finns någon uppenbar psykosocial förklaring, tas vanligen en del blodprover för att se om det finns några tecken på kroppslig sjukdom.
 • Behovet av ytterligare undersökningar beror av vilka misstankar sjukdomshistorien, kroppsundersökningen och blodproverna ger.

Remiss

 • Beror av grundsjukdom och svårighetsgrad.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.