Vad är vitaminer?

Utan vitaminer kan liv inte existera. De är en nödvändighet för att upprätthålla kroppens fumktioner. Brist på vitaminer, men också överdosering, kan orsaka sjukdom.

Uppdaterad den: 2008-10-02

Annons

För de flesta av oss finns det tillräckligt med vitaminer i den kost som vi äter, men för vissa kan det vara nödvändigt med ett extra tillskott. Vi har användning för alla de olika vitaminerna - var och en krävs för att leva ett långt och friskt liv.

En del människor tror att vitaminer kan ersätta mat, inget kunde vara mera fel. Vitaminer är varken kalorier, proteiner, mineraler, fett eller vatten, men de är nödvändiga för ett korrekt upptag och utnyttjande av dessa ämnen. De fungerar som ett slags hjälpämnen.

För att förenkla det ytterligare skulle man kunna likna din kropp vid en motor, vitaminerna är då tändstiften som får bensinen att explodera. Brist på ett enda vitamin kan få kroppen ur balans. Vitaminerna utgör viktiga komponenter i kroppens enzym-system. Därför är det avgörande att vi äter så varierat som möjligt.

Annons
Annons

Är det nödvändigt med vitamintillskott?

Det bästa är om man får vitaminerna genom maten, eftersom man har sett att kroppen har lättare för att ta upp vitaminer från mat än från tabletter. Så äter man ett brett och varierat utbud av många olika livsmedel bör det räcka gott och väl.

Många väljer dock att för säkerhets skull komplettera med vitamintabletter. För mycket av vissa vitaminer kan dock ha en skadlig verkan. Detta gäller speciellt de fettlösliga vitaminerna: A, D, E och K. Skälet till att fettlösliga vitaminer kan intas i för stora mängder är att kroppen inte själv kan göra sig av med överskottet genom urinen, som den kan göra med de vattenlösliga vitaminerna (C-vitamin och B-vitamingruppen).

Det finns dock grupper som har visst behov av kosttillskott. Det kan vara till exempel gravida, ammande, äldre, veganer eller de som av någon anledning äter för lite.

Annons
Annons

Vilka vitaminer finns det?

De vitaminer vi känner till idag är: A, B1, B2, B6, B12, Folsyra, C, D, E och K. Det finns med säkerhet många som vi fortfarande inte har funnit. Men ovanstående är dem som vi känner till för nuvarande.

Mineralämnen

Vitaminer och mineraler blandas ofta ihop men fungerar på olika sätt. Mineraler är ämnen som hjälper vitaminerna att fungera. Mineraler kan delas upp i makroelement och mikroelement (brukar även kallas spårämnen) efter kroppens behov av ämnet. Makro betyder stor på latin och de mineralämnen som räknas till makroelement är helt enkelt sådana som människokroppen har ett större behov av, jämfört med de mineralämnen som räknas till mikroelementen (mikro betyder liten).

Makroelement:

 • Kalcium
 • Fosfat
 • Svavel
 • Natrium
 • Kalium
 • Klor
 • Magnesium


Mikroelement (spårämnen):

 • Järn
 • Zink
 • Koppar
 • Mangan
 • Selen
 • Jod
 • Molybden
 • Kobolt


Det finns även fler mineraler än de som nämns ovan.

Var kommer vitaminerna från?

De flesta vitaminer har man utvunnit ur naturliga födoämnen. Vitamin A kommer från fiskleverolja och de olika B-vitaminerna från jäst eller lever. Vitamin C utvinns ofta från nypon och vitamin E kan utvinnas ur sojabönor.

Hur skall vitaminerna förvaras?

Om du behöver kosttillskott ska du förvara dina piller mörkt, kallt och torrt. Det är viktigt att de placeras mörkt och svalt annars kan vitaminerna avdunsta. Locket skall skruvas på och burken ställs med fördel i kylskåpet. Lägg eventuellt ett par riskorn i burken rör att förhindra fukt. Riset absorberar fukten.

När behöver jag ta vitamintabletter?

Om du har behov av extra vitaminer/mineraler bör de tas i samband med måltid. För att kroppen ska kunna tillgodogöra sig preparatet bättre är flera små portioner under dagen att rekommendera. Är detta inte praktiskt möjligt så bör de intas efter huvudmåltiden. De skall aldrig tas på tom mage för då försvinner de snabbt ur kroppen genom urinen. Detta gäller särskilt de vattenlösliga B- och C-vitaminerna, medan de fettlösliga A-, D-, E-, och K-vitaminerna kan stanna kvar i kroppen i upp till ett dygn. De kan också till viss grad upplagras i levern under längre tid.


Annons
Annons
Annons