Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Leder & muskler

Sträckskada på insidan av låret, adduktortendinopati

Besvär med smärta i ljumskregionen är vanligt bland idrottsaktiva och kan bero på en skada i en av adduktormusklerna. Besvären kan uppstå efter en lång tids överbelastning.


Uppdaterad den: 2023-10-05
Sakkunnig: Gita Singh, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Vad är en sträckskada på insidan av låret? 

Den långa adduktormuskeln (m. adductor longus)

Långvariga besvär med smärta i ljumskregionen är vanligt bland idrottsaktiva. Oftast uppstår besvären i en muskelgrupp som kallas adduktorena som löper från blygdbenet till lårbenets baksida. I de flesta fall är det en enskild muskel som ger besvär med smärta. Tillstånden kallas för adduktortendinopati eller adduktorskada.

Adduktorskador kan antingen uppstå efter en lång tids överbelastning eller vid en akut skada då muskelfibrerna brister.

Annons
Annons

Symtom

De vanligaste symtomen är smärta i ljumsken i samband med idrottsaktivitet som kan stråla ned på låret. Man kan även uppleva nedsatt muskelkraft eller smärta i samband med situps. Om det har uppstått en fiberbristning kan man få svårt att belasta benet omedelbart efter skadetillfället och ett blåmärke kan uppstå några timmar eller dagar efter skadan. Besvären kan också uppstå under längre tid och kan då bero på överbelastning. 

Orsak

Adduktorrelaterade smärtor uppstår främst i samband med idrott som involverar snabba riktningsändringar som till exempel fotboll. Andra idrottsformer där snabba riktningsändringar förekommer är ishockey, rugby och australiensk fotboll (australian rules football).

Långvarig belastning kan leda till irritation på den drabbade senans fäste. Detta leder till smärta. Om en skada på adduktormuskeln eller dess sena inte har behandlats adekvat kan det även uppstå besvär i ljumskregionen. I sällsynta fall kan adduktorsenan gå av och dra med sig en liten skelettdel av blygdbenet. 

Annons
Annons

Diagnos

Sjukdomshistorien och hur skadan uppstod ger som regel en tydlig misstanke om diagnosen. Det finns dock många olika orsaker till smärta i ljumskregionen och det kan ibland vara svårt att ställa en exakt diagnos. Vid en undersökning kan man i många fall lokalisera skadan till adduktormusklerna. Det är samtidigt viktigt att man utesluter andra orsaker, som till exempel ljumskbråck eller artros i höften.

Ofta görs röntgen för att utesluta andra tillstånd. Ibland behövs undersökning av ljumsken med ultraljud eller med en magnetkameraundersökning.

Behandling av sträckskada på insidan av låret

Vid en akut adduktorskada är behandlingen vila, nedkylning, tryck mot skadestället och höjning av benet. Det är bra för läkningen att successiv belasta benet och inte vila under längre tid. Smärtstillande kan användas i det akuta skedet.

För de allra flesta adduktorskador är behandlingen fysioterapi och träningsprogram. Det kan ta lång tid för rehabilitering av skadan, upp till tre till sex månader. 

Om besvären inte blivit bättre med fysioterapi kan det bli aktuellt med operation. Vid operation brukar senan delas så att den blir längre, vilket minskar irritationen vid fästet på blygdbenet. 

Prognos

Prognosen är god men kräver långsiktig och försiktig rehabilitering. Tiden för när man kan återgå till idrottsaktivitet varierar beroende på hur stor skadan är.  

Vissa kan få besvär med återkommande besvär eller att senan brister. En annan komplikation är att besvären blir kroniska. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons