Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Sträckskada på baksidan av låret

Idrottsutövare som har haft en sträckskada på baksidan av låret tidigare, är mer sårbara än andra för nya sträckskador.


Uppdaterad den: 2022-02-21

Annons

Vad är en sträckskada på baksidan av låret?

Den stora lårmuskeln på baksidan av låret kallas hamstrings. Denna muskel, som egentligen är flera muskler, utsätts ofta för sträckskador. Det är framför allt idrottsutövare som sysslar med "explosiva" idrotter, till exempel där snabba spurter förekommer, som är utsatta. Sprintrar inom friidrott och fotbollsspelare är utövare som ofta råkar ut för sträckskador på baksidan av låret.

Dålig grundträning och dålig uppvärmning före träning eller tävling är viktiga predisponerande orsaker. Tidigare skada på hamstrings ökar risken för ny skada på baksidan av låret.

Annons
Annons

Vad händer i muskeln vid en sträckskada?

Vid en sträckskada har muskelfibrerna brustit. Vanligtvis sker bristningen i övergången mellan muskel och sena. I samband med bristningen uppstår en blödning, som i många fall kan vara betydande, på baksidan av låret. Detta ökar skadans omfattning, leder till mer smärta och medför lång behandlingstid. En blödning ökar också risken för förkalkningar (myositis ossificans).

Vid en så kallad proximal hamstringsruptur har senan helt eller delvis rivits av från infästningen i bäckenbenet. Denna typ av skada kräver ofta operation.

Symtom och tecken

När skadan inträffar uppstår smärta omedelbart. Det hugger till på baksidan av låret och man klarar vanligtvis inte av att fortsätta med den aktivitet som man håller på med. Man förlorar styrkan i låret på grund av smärtorna.

En proximal hamstringsruptur, se ovan, kan uppstå vid kraftig böjning i höftleden samtidigt som knät är utsträckt. Typiskt är vattenskidåkning (hastigt ryck i startögonblicket), kampsport, dans, att gå ner i spagat och halkolyckor. Man känner att "något släppte", får kraftig smärta på baksidan av låret, särskilt i sittande, och svårt att gå. Inom några dagar får man ett stort blåmärke på baksidan av den övre delen av låret.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen är lätt att ställa. Tillståndet uppstår i typfallet under utövning av en aktivitet som belastar musklerna på baksidan av låret kraftigt. Styrkan blir omedelbart nedsatt. I många fall kan man känna en fördjupning där bristningen har uppstått. Blödningen medför dessutom att det snabbt bildas en kula, ett hematom. Magnetkameraundersökning (MR) kan vara en användbar undersökning för att avgöra typ och omfattning av skadan. Vid misstänkt proximal hamstringsruptur ska MR alltid göras tidigt eftersom en eventuell operation bör göras inom 3 veckor för bästa prognos.

Behandling

Första hjälpen är avgörande för att begränsa skadorna. Immobilisering, nedkylning, komprimerande bandage och låret i högläge. Som komplement är det vanligt att ge ett NSAID-preparat (till exempel naproxen eller ibuprofen) för att dämpa den påföljande inflammationsreaktionen. NSAID-behandlingen behöver inte vara i mer än två till tre dagar.

Om det rör sig om en större blödning bör man vänta i cirka fem dagar innan man börjar med aktiva övningar igen. Vid en mindre blödning kan man börja tidigare.

Rehabilitering av skada på hamstrings kan ta tid. Man bör vara försiktig när man ökar träningsintensiteten, det är lätt att få återfall. Det rekommenderas att rehabiliteringen sker i 3 olika faser: 

  • Fas 1: Första hjälp som finns beskrivet ovanstående. Så småningom introduceras försiktiga rörelser. Man kan gå över till fas 2 av rehabiliteringen när man kan gå utan smärta, jogga utan smärta i låg takt och när man kan utföra hamstringskontraktioner med knät böjd i 90 grader
  • Fas 2: Gradvis ökning i träningsintensitet och rörelseomfång. Börja med exentriska övningar med motsånd och muskelstretchning. Gradvis ökning av exentrisk styrketräning. Övergång till fas 3 sker när hamstring har återhämtat hela sin muskelstyrka utan en smärtreaktion vid isometrisk kontraktion med knät böjd i 90 grader och när man kan jogga med 50 procents hastighet utan smärta
  • Fas 3: Man kan utföra exentrisk styrketräning samt övningar specifikt relaterade till önskad idrottstyp. Det finns ingen begränsningar i rörlighet

Rehabiliteringen kan börja med cykling, då det stimulerar cirkulationen i det skadade området vilket är gynnsamt för läkningsprocessen. Börja också med stretchövningar, men stretcha inte så det gör ont. Efter ett tag kan man även börja med styrkeövningar.

Vid proximal hamstringsruptur behövs ofta operation inom 3 veckor.

Prognos

Vanligtvis är prognosen vid hamstringsskador god, särskilt om man fått rätt typ av första hjälpen och rehabiliteringen har utförts med tålamod. I bästa fall kan man vara tillbaka i träning efter ett par veckor, men skadan leder ofta till längre frånvaro från idrotter som kräver explosiv användning av musklerna. Vid för tidig återgång till idrott är risken för återfall stor.

Vid proximal hamstringsruptur beror prognosen på om tidig operation görs. Försenad operation försämrar prognosen.

 

Animation av sträckning i hamstringsmuskulaturen


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.