Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Sidoledbandsskada – knä, insidan

På utsidan av knäet finns ett ledband som stabiliserar knäet. Bandet kan gå sönder, ofta i samband med idrott. Det kan då uppstå ett instabilt knä.


Uppdaterad den: 2020-10-14

Annons

Vad är en ligamentskada på insidan av knäet?

På vardera sidan om knäleden finns två starka ledband (kollateralligament) som stödjer och stabiliserar leden. Dessa är starka bindvävsband som går över leden, mellan lårben och skenben. Det yttre sidoledbandet kallas på fackspråk det laterala kollateralligamentet. Det inre sidoledbandet kallas det mediala kollateralligamentet. Sidoledbandet på insidan av knäleden hindrar särskilt att leden vacklar för mycket inåt.

Sidoledbandsskador på insidan av knäleden förekommer ofta vid idrottsaktiviteter. I de flesta fall är det en isolerad skada på sidoledbandet, men det förekommer även i samband med andra skador i leden, till exempel menisk- och korsbandsskador. Sidoledbandsskador på insidan av knät utgör cirka 40 procent av alla allvarliga knäskador och är den vanligaste knäskadan.

Annons
Annons

Symtom

Symtomen är som regel kraftig smärta på insidan av knäleden i samband med en skada. Man kan ibland känna att det knäppte till i knäet vid skadan, vilket kan tala för att ledbandet har gått av helt. Det är ovanligt att knäet blir helt svullet, men precis över ledbandet kan det uppstå svullnad. Efter skadan kan man i vissa fall uppleva att knäet är instabilt. Hur instabilt det är beror helt på skadans omfattning. 

Orsak

Det mediala kollateralligamentet stabiliserar knäet.

Skadan uppkommer oftast i samband med ett trauma från sidan medan knäleden är lätt böjd, så att det pressas inåt och det uppstår en kraftig sträckning av sidoledbandet på insidan av leden. I många fall sker det samtidigt en vridning, rotation, av knäleden. Skadan är ofta isolerad, men i vissa fall andra strukturer i knäet också ha blivit skadade, såsom korsband eller menisk.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen baseras på sjukdomshistorien och några tester som läkaren utför på knäleden. Det är framför allt viktigt att bedöma hur omfattande skadan är. På grund av kraftig smärta kan det vara svårt att göra en fullständig undersökning i den akuta fasen. Det kan i dessa fall vara lättare att göra en ny undersökning tre till fyra dagar senare, när smärtan har lagt sig något. I vissa fall kan det vara nödvändigt att ta röntgenbilder av leden.

Behandling av ledbandsskada på insidan av knäet

Akutbehandling

Som akutbehandling är det viktigt att man följer den så kallade PRICE-principen:

  • P – Protection. Skydda knäet från ytterligare skador genom stabiliserande förband eller en särskild ortos. 
  • R – Rest. Undvik att belasta knäet. 
  • I – Ice. Lägg is (i en handduk) på knäleden. Detta kyler ned området och begränsar skadan. 
  • C – Compression. Lägg på ett tryckförband runt knäleden.
  • E – Elevation. Håll knäleden högt om möjligt.

I akutfasen kan det också hjälpa att använda läkemedel som kan ge smärtlindring. 

Icke akut behandling

Det är viktigt att röra på leden kort efter skadan har skett. En fysioterapeut kan hjälpa till med lämpliga övningar. Viktiga principer vid återhämtningsträningen är att träna styrka, rörlighet och balans. 

I lindrigare fall (grad 1) där ledbandet är uttänjt kommer tillståndet att förbättras efter hand. Men det är ändå viktigt att man inte belastar knät för mycket och att du tränar på andra sätt under en period.

Vid större skador (grad 2) använder man en stödskena, eller ortos, i fyra till sex veckor. Med ortosen har man full rörlighet i knäleden.

Allvarliga skador (grad 3) förekommer ofta i kombination med andra knäskador. Valet av behandling i dessa situationer beror därför på vilka andra skador som föreligger. Huvudbehandlingen är ledad ortos med fullt rörelseomfång i sex veckor. Kirurgisk behandling har inte visat bättre resultat än annan behandling.

Prognos

Prognosen är mycket god. Nästan alla med skador på sidoledbandet får ett stabilt knä efter några veckor. Särskilt vid grad 3 skador kan det dock dröja en längre tid innan knäet är stabilt igen. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.