Fakta | Leder & muskler

Inflammation i hälsenan


Uppdaterad den: 2016-07-16
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är inflammation i hälsenan?

Akillestendinit är en av flera vanliga benämningar för inflammation i hälsenan. Hälsenan fäster vid den stora vadmuskeln (triceps) på baksidan av underbenet och det är denna sena man kan se och känna som en tjock sträng på baksidan av fotleden.

Att få ont i hälsenan är vanligt, särskilt i samband med fysisk aktivitet som hopp och löpning. Smärtan kommer ofta i samband med att man har tränat på ett annat sätt än tidigare.

Många, speciellt otränade eller äldre personer, kan också få ont i hälsenan när de har promenerat längre än vanligt eller har olämpliga och ostadiga skor. Risken för besvär ökar för den som är överviktig. 

Annons
Annons

Inflammation i hälsenan beror, med andra ord, inte på bakterier eller virus utan på slitage eller överansträngning av olika slag. Själva inflammationen som finns i början håller sällan i sig längre än en vecka. Men ibland kan besvären sitta i längre än så.

De flesta blir snabbt bättre med behandling.

Symtom

Det vanligaste symtomet vid inflammation i eller runt hälsenan är smärta i hälen. Smärtan kommer ofta efter belastning, exempelvis efter löpträning. 

Annons
Annons

Många upplever denna smärta och stelhet inte bara vid fortsatt belastning utan också vid vila. Hälen blir ofta svullen samt känns öm och stel, framför allt morgonstelhet. Det kan också vara smärtsamt att stå på tå. Ibland kan man också få en svullen knöl på hälsenan, några centimeter ovanför hälen.

Orsak

Besvären orsakas av överbelastning av hälsenan såsom ensidig belastning, hög intensitet och hårt underlag.  Det kan också bero på upprepade småtrauman, tryck från illasittande sko och inflammation i underliggande slemsäck.

Risken att utveckla inflammation och slitageförändringar i och runt hälsenan är större när man blir äldre. 

Ett typexempel på aktivitet som kan orsaka inflammation i hälsenan är mycket löpning på hårt underlag. Problemen kan också uppstå om man använder gamla eller dåliga skor med fel passform.

För den som är plattfotad är risken för problem med hälsenan större. Vid plattfot vrids foten en aning utåt, vilket resulterar i ökad spänning och belastning på insidan av hälsenan. Med tiden kan detta leda till slitage.

Diagnos

Den som tror sig ha hälseneinflammation och inte blir bättre på en vecka bör kontakta vårdcentral. Diagnosen ställs utifrån sjukdomshistorien (hur symtomen har uppstått), analys av hur foten belastas och hur patienten tränar.

Läkaren undersöker också hälen för att bedöma om det finns några andra sjukdomar som skulle kunna orsaka felställning av foten. Det är inte nödvändigt att ta laboratorieprov och det är oftast inte heller nödvändigt med röntgenundersökning. Ibland kan ultraljud eller MR-undersökning krävas, framför allt om operation övervägs.

Behandling

För att undvika svårbehandlade kroniska akillestendiniter gäller behandling i tidigt skede med remiss till fysioterapeut.

För de som idrottar och tränar mycket gäller reducerad mängd träning av den typ som belastar hälsenan. Utöver detta krävs också korrigering av utlösande faktorer såsom exempelvis felställning av foten med lämpliga skoinlägg, eventuellt med mjuka hälkuddar.

Anti-inflammatorsika läkemedel (NSAID) kan ges lokalt som salva eller som värktablett. I behandlingen ingår även anpassad styrketräning, efter råd från fysioterapeut.

Klackförhöjning, om 10-20 mm, kan hjälpa till att avlasta senan initialt. 

Vid ihållande problem, som inte blir bättre med behandling eller fysioterap,i kan det bli nödvändigt att operera hälsenan.

Exempel på stretchövning

Enkel muskelförlängande träning i form av stretching ger bra effekt. Träningen bör ske regelbundet med 3x15 repetitioner, två gånger dagligen, sju dagar i veckan i upp till tre månader med gradvis ökande belastning.

Stretchövningarna kan till exempel utföras i en trappa. Stå med hälarna utanför trappsteget. Sänk hälen långsamt och håll kvar 20-30 sekunder. Gå upp i ursprungsläge igen. Upprepa.

Operation

I vissa fall är symtomen så envisa att operation kan bli nödvändig. Det kan till exempel bli aktuellt vid kroniska inflammationer där andra former av behandling har misslyckats och där det är viktigt för den drabbade att fortsätta idrotta.

Efter operationen måste foten avlastas helt med hjälp av kryckor i två veckor. Därefter ska belastningen öka gradvis under fyra till sex veckor. Rörelseträning i fotleden utan belastning påbörjas så snart som smärtan tillåter. Detta för att undvika sammanväxningar mellan sena och hud.

Från sjätte veckan efter operationen bör man gradvis öka styrkan i benmuskeln och löpträning är vanligtvis tillåtet efter cirka tre månader.

Prognos

Chansen är stor att bli helt bra. Vid avlastning av hälen kan tillståndet ofta förbättras inom några dagar eller veckor. Men ofta tar rehabiliteringen flera månader.

Det kan ibland uppstå komplikationer så att symtomen blir kroniska. I mycket sällsynta fall kan också en bristning av hälsenan uppstå som följd av att senan är försvagad.


Annons
Annons
Annons