Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Leder & muskler

Inflammation i iliopsoassenan och slemsäcken

Smärta i ljumsken hos idrottsaktiva kan ibland bero på inflammation i iliopsoassenan eller i den närliggande slemsäcken. Inflammation kan även uppstå på grund av på irritation i området efter insättning av en total höftprotes.


Uppdaterad den: 2022-11-10

Annons

Vad är sensmärta i iliopsoasmuskeln?

Iliopsoasmuskeln är en kraftig muskel i ljumsken och är den muskel som har störst betydelse för böja höften. Den bidrar till att lyfta låret i förhållande till kroppen och roterar låret utåt i höftleden.

Muskeln börjar i den nedre delen av korsryggen (lumbalryggen) och bäckenet och består av två, ibland tre, olika muskler som tillsammans bildar en funktionell enhet. Iliopsoasmuskeln fäster på den övre delen av lårbenet i ett fäste som kallas trochanter minor. Nära muskeln ligger en stor slemsäck, en bursa, som är ett tunt glidskikt och skyddar muskelsenan från det underliggande benet.

Inflammation av iliopsoassenan (tendinopati) och inflammation i slemsäcken (bursit) har ett nära samband då de två strukturerna ligger mycket nära varandra. Överbelastning av senan leder till inflammation och svullnad i slemsäcken och tvärtom.

Tillståndet kan förekomma bland unga som utövar idrott där man böjer höften mycket. Exempel på aktivitet som kan orsaka iliopsoastendinopati är höjdhopp, löpning (uppförsbacke) och rodd. Inflammation av iliopsoassenan är förhållandevis ovanligt hos yngre individer men hos personer som fått insatt en total höftprotes kan tillståndet ibland ses som en komplikation till operationen (inte vanligt förekommande). 

Annons
Annons

Symtom

Om orsaken är överbelastning har det vanligen skett en gradvis utveckling över flera veckor eller månader med smärtor framtill i höften eller i ljumsken. Symtomen är ofta relaterade till bestämda idrottsaktiviteter som löpning eller sparkar. Smärtan är lokaliserad centralt i ljumsken, eventuellt kan den stråla nedåt på framsidan av låret mot knäet. Hos vissa hörs ett klick i höften eller ljumsken ("snapping hip syndrome") när man går, ställer sig från sittande eller svänger benet till sidan.

Orsak

Inflammation i iliopsoassenan beror ofta på en belastningsskada. Överbelastning kan vara en följd av upprepade höftböjningar och kan även uppstå efter en insatt total höftprotes.

Andra tillstånd som kan ge symtom på iliopsoastendinopati och inflammation av slemsäcken är artros, reumatoid artrit och inklämning av brosk i höftleden (höftimpingement). Infektion i höftleden är ett allvarligt tillstånd som är viktigt att upptäcka och behandla och kan uppträda med liknande symtom.

Annons
Annons

Diagnos

Sjukdomshistorien (anamnesen) ger vanligen misstanke om diagnosen. Vid undersökningen kan det upptäckas att smärtorna uppstår när iliopsoasmuskeln sträcks ut eller belastas. Det testas genom att undersöka höften när den är böjd och samtidig lätt utåtroterad. Om man har en höftprotes och får nytillkomna smärtor i höftområdet bör man alltid göra en röntgenundersökning för att kontrollera att det inte är protesen som är orsak till smärtorna. I vissa fall kan magnetkamera- eller ultraljudsundersökning vara av värde.

Det finns olika tillstånd som kan ge liknande besvär som iliopsoastendinit och bursit som till exempel inflammation i andra senor i höftområdet och höftartros. 

Behandling av iliopsoastendinopati och bursit

Det främsta målet med behandlingen är att lindra smärta och att få samma grad av aktivitetsförmåga som innan. Fysioterapi med töjning och stärkning av iliopsoasmuskeln och vila från den utlösande faktorn är den viktigaste delen av behandlingen. 

Ibland kan man behöva en kort kur med inflammationsdämpande läkemedel som till exempel ibuprofen eller naproxen för att dämpa inflammationen. Dessa läkemedel är inte lämpliga för alla varför det är viktigt att läsa bipacksedeln. 

En kortisoninjektion är ett annat alternativ om fysioterapi och träning inte har hjälpt. Injektionen sätts ofta med hjälp av en ultraljudsundersökning så att kortisonet kan injiceras kring senan. 

Operation kan erbjudas till personer där man misstänker att material från höftprotesen orsakar inflammationen eller hos dem där ingen annan behandling har gett tillräcklig effekt. Vid operation frigör man senan och tar bort slemsäcken. Om det är en operation med protes och dess material som skruvar eller cement som har läckt och orsakat inflammationen åtgärdar man detta. 

Prognos

Prognosen är god för de flesta. Man kan återuppta sina aktiviteter när man är smärtfri och har tillfredsställande flexibilitet och styrka vid höftböjning och lårutsträckning. Det är viktigt att utföra idrottsspecifika övningar som inte orsakar smärta under rehabiliteringen.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons