Fakta | Leder & muskler

Främre korsbandsskada

Främre korsbandsskada är den vanligaste korsbandsskadan och den är mycket vanligare bland kvinnor än män. I många fall är skadan förknippad med samtidig skada på menisker, ledkapsel och sidoledband.

Uppdaterad den: 2013-08-23
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är det främre korsbandet?

Korsband

Knäleden består av skenbenet (tibia), lårbenet (femur) och knäskålen (patella). Leden stabiliseras av de inre (mediala) och yttre (laterala) sidoledbanden (kollateralligamenten) samt det främre och bakre korsbandet. Två broskplattor, meniskerna, fungerar som stötdämpare och gör att viktbelastningen i leden fördelas jämnt.

Korsband (se bilden) är en typ av ledband som finns inne i knäleden. Funktionen är att stötta och stabilisera knät. Det finns två korsband – det främre och det bakre. De främre korsbandet har som huvudfunktion att hindra att skenbenet glider framåt i förhållande till lårbenet och att hindra kraftiga inåtrotationer av underbenet i förhållande till låret. Det bakre korsbandet hindrar i sin tur att skenbenet glider bakåt.

Orsak

Skador på främre korsbandet utgör ca 90 % av alla korsbandsskador. Skadan förekommer oftast i idrotter där skor med bra fäste i underlaget används och benet roteras på låst fot, till exempel handboll, fotboll, basket och alpinsport. Skadan kan uppträda isolerat, men det är vanligare med kombinerade skador där andra strukturer i knät också är skadade, som till exempel menisk, sidoledband, ledkapsel eller ledbrosk.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons

En skada på främre korsbandet kan vara en fullständig eller partiell ruptur, det vill säga korsbandet har gått av helt eller bara delvis.

Symtom

En akut skada märker du direkt när den uppstår. Smärta uppstår omedelbart och inom kort sväller knät upp. Smärtan är oftast så stark att det är omöjligt att röra eller belasta knät.

Hos vissa kan en främre korsbandsskada orsaka en kronisk ostadighet. Som regel beror detta på en tidigare korsbandsskada som inte behandlats eller läkts. Detta upplevs som att knät ofta "ger efter". Smärtan är vanligtvis inte så stark vid denna typ av skada.

Annons
Annons

Diagnos

Skadan är oftast så tydlig att enkla undersökningar kan avslöja tillståndet. Det kan vara svårt eller omöjligt för läkaren att undersöka knät i den akuta fasen, på grund av den kraftiga smärtan. I sådana fall får man återkomma för undersökning efter några dagar eller veckor.

För att få diagnosen bekräftad och utreda hur omfattande skadan är gör man en magnetkameraundersökning (MR) av knät. Det syns ofta tydligt på MR-bilder om korsbandet är avslitet, och man kan även i många fall konstatera eventuella förändringar i andra ledband eller menisker. Broskskador är däremot lätta att missa vid MR-undersökningar.

Den slutgiltiga diagnosen ställs efter en undersökning där man tittar in i knäleden via ett endoskop som förs in i knät (artroskopi). Denna undersökning utförs på sjukhus eller specialistklinik.

Eftersom det i hälften av fallen även finns andra skador i knät är det viktigt att dessa skador blir diagnostiserade och medtagna i bedömningen av lämplig behandling.

Behandling

Direkt efter skadan behövs första hjälpen för att ge smärtlindring och begränsa skadans omfattning. Operation är det enda sättet att ersätta ett avslitet korsband, men det är inte alla som behöver opereras. Tidigare har man erbjudit operation till yngre och de som har de mest fysiskt krävande yrkena – till exempel idrottsutövare och hantverkare. Men tack vare stora förbättringar av operationstekniken kan många fler vara lämpliga för operativ behandling idag.

En svensk studie från 2010 av unga idrottsutövare med främre korsbandsskada visade att två av tre inte behövde operation om de följde ett strukturerat rehabiliteringsprogram.

Första hjälpen på skadeplatsen

I akutfasen är det viktigt att du följer den så kallade RICE-principen:

  • R - Rest. Avbryt den aktivitet du håller på med och lägg dig på rygg om det går.
  • I - Ice. Lägg is på knät. Detta kyler ned området och begränsar skadan. Akta så att du inte förfryser området. Lägg inte is direkt mot huden.
  • C - Compression. Lägg på tryckförband runt knät.
  • E - Elevation. Håll knät högt om möjligt.

Första hjälpen hos läkare

Hos läkaren kan du få inflammationsdämpande mediciner som också begränsar skadan. Rätt behandling kan begränsa skadan, ge kortare läkningstid och mindre smärta.

Om ledbandet endast delvis har slitits av är behandlingen efter akutfasen gradvis träning, där man stärker muskulaturen kring knät, särskilt musklerna på baksidan av låret.

Kirurgi

Praxis för främre korsbandskirurgi i Sverige varierar. Man behöver ett transplantat som ersättning för det förstörda korsbandet. I de flesta fall används senorna från två av de så kallade hamstringsmusklerna på baksidan av låret (musculus gracilis och musculus semitendinosus). Nya operationstekniker tillsammans med välplanerad smärtbehandling efter ingreppet har gjort att främre korsbandsrekonstruktion kan utföras som ett dagkirurgiskt ingrepp. Det innebär att du kommer till operationsavdelningen på morgonen och får gå hem några timmar efter operationen.

Operationen utförs i tre faser. I den första fasen genomförs en grundlig undersökning av knäleden, inklusive artroskopi. I den andra fasen hämtas transplantatet. I den tredje fasen sätts det nya korsbandet in. Med hjälp av noggranna instrument borras hål i skenbenet och lårbenet och transplantatet fästs genom hålen.

Efter operationen anpassar sig transplantatet till sin nya funktion, men det uppnår inte normal ledbandsfunktion förrän efter tidigast ett halvår. I återhämtningsfasen (rehabiliteringsfasen) behöver du vägledning från fysioterapeut med erfarenhet från sådan träning. Rehabiliteringen ska anpassas så att transplantatet inte överbelastas samtidigt som rörlighet, muskelstyrka och balans återställs snabbt. De flesta rehabiliteringsprogram innebär tio till tolv veckors intensiv styrketräning, men den totala återhämtningsperioden varar i uppemot ett år.

Resultat av operation

Rekonstruktion av främre korsbandet ger stabilitet i knäleden och för de flesta förmåga att återgå till idrott på samma nivå som tidigare. 85–90 % av patienterna får ett funktionsmässigt normalt knä efteråt.

10–15 % av de opererade uppnår inte fullständigt normal funktion. En orsak till detta kan vara andra samtidiga skador, särskilt menisk- och broskskador, men även på skador på knäts övriga ledband. En annan förklaring till ett sämre resultat kan också vara felaktig placering av korsbandstransplantatet. Korrekt placering kräver inte bara rätt utrustning, utan även en rutinerad kirurg.

Tidigare var man återhållsam med att utföra rekonstruktion på patienter över 40 år och på patienter med betydande slitageförändringar i knät. Nu finns det inga absoluta åldersgränser.

Hos barn rekommenderas att skjuta på eventuell operation tills barnet har vuxit klart. Barn behandlas med aktiv rehabilitering och träning hos fysioterapeut. De rekommenderas att använda en skena på knät när de deltar i aktiviteter som medför vridningar eller belastningar på knät. Barn med kvarstående instabilitet genomgår rekonstruktion av främre korsband när de har vuxit färdigt eller om de får behandlingskrävande meniskskador under tiden.

Förebygga skada

I riskidrotter har man utvecklat särskilda träningsprogram som ska minska risken för korsbandsskador. Forskning har visat att detta leder till en tydlig minskning av sådana skador. Träningsprogrammen fokuserar på styrketräning och balansövningar.

Prognos

Prognosen efter operation är god. Funktionen blir hos de flesta helt tillfredsställande och utan nämnvärda besvär. Långtidsutsikterna är det svårt att säga något säkert om, eftersom den operationsteknik som används är relativt ny. På längre sikt finns en tendens till att fler får problem med ny instabilitet i knät, särskilt de som deltar i riskaktiviteter som till exempel handboll.

Alla som har haft en korsbandsskada har ökad risk för ledsvikt i knäleden (artros). Det är inte vetenskapligt dokumenterat att rekonstruktion av främre korsband förebygger artros, men operationen minskar risken för skada på menisken och förbättrar läkningen av en skadad menisk.