Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Fotbollsvrist, främre impingement i fotleden

Ibland kan rörligheten i fotleden begränsas av benutväxter eller mjukdelar. Detta tillstånd kallas för fotbollsvrist och ses oftast hos idrottsutövare och dansare.


Uppdaterad den: 2022-05-09

Annons

Vad är fotbollsvrist?

Fotbollsvrist, som på fackspråk kallas främre impingement i fotleden, är ett tillstånd där fotledens rörlighet begränsas av benutväxter eller mjukdelar som kommer i kläm. Tillståndet ses oftast hos idrottsutövare och dansare. Tillståndet sågs tidigare oftast hos fotbollsspelare varför det också är känt som "fotbollsvrist".

Annons
Annons

Symtom

De vanligaste symtomen är smärta i fotleden som kan stråla ut till den yttre fotknölen, stelhet och svullnad. Man kan även ha svårigheter att böja fotleden. Denna rörelse utlöser ofta smärta, medan att sträcka fotleden kan lindra smärtan. 

När man undersöker fotleden kan man ibland känna en benutväxt och det gör ont när man trycker på området runt fotleden. 

Orsak  

Tillståndet kan uppstå efter ett enskilt skadetillfälle eller flera små skadetillfällen. Om man har stukat foten flera gånger kan det uppstå instabilitet i fotleden på grund av att ledbanden i fotleden blir skadade och inte har läkt tillräckligt bra.

Fotledens ligament och ledkapsel blir uttänjda vid en instabil fotled och kan leda till återkommande stukningar. Dessa och andra upprepade skadetillfällen påverkar sannolikt uppkomsten av benutväxter. 

Det kan även uppstå inflammation på grund av benutväxter och inklämning av mjukdelar i fotleden samt påverkan av ligamenten som finns i området. Detta leder till att smärta och nedsatt rörlighet uppstår. 

Annons
Annons

Diagnos

Sjukhistorien och läkarundersökning är ofta tillräcklig för att ställa diagnosen. Röntgenundersökning kan göras för att utesluta andra orsaker som kan ge smärta i fotleden. 

Smärta i fotleden kan även bero på broskskador i fotleden, nervinklämning och komplext regionalt smärtsyndrom. 

Behandling av fotbollsvrist

I det akuta skedet består behandlingen i det flesta fall av avlastning och antiinflammatorisk läkemedel. Kortisoninjektion kan ibland vara aktuellt.

Fysioterapi kan försökas om fotleden är instabil. I svårare fall kan man behöva göra en operation för att operera bort benutväxter och mjukdelar som kan komma i kläm. 

Man kan själv prova att ändra belastningsmönstret på fotleden genom att byta skor och prova med inläggssula. 

Prognos

Tillståndet har i de flesta fall en god prognos. Även hos de som får en operation är prognosen god och många är tillbaka i full aktivitet efter 8 till 16 veckor. De vanligaste komplikationerna efter en operation är smärtsamma ärr, nerv- eller kärlskada. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.