Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Bäckenfraktur

Äldre personer får vanligen bäckenfrakturer i samband med fall på sidan. Ofta blir det då en fraktur i främre bäckenringen. Bland yngre personer är orsaken till bäckenfraktur ofta bilolyckor eller fall från hög höjd.


Uppdaterad den: 2023-12-31

Annons

Vad är fraktur i bäckenet?

Bäckenet består av flera sammansatta ben. På var sida utgör höftbenet (os coxae) det dominerande benet med bland annat höftkammen och höftskålen (acetabulum). Framtill förenas de två höftbenen med blygdbenet (symfysen). Baktill förbinds de två höftbenen genom en led (SI-leden, sakroiliakaleden) med den nedersta delen av ryggraden (sacrum, det vill säga korsbenet). På detta sätt bildas en hel benring som kallas bäckenet, bäckenringen eller pelvis.

Viktiga organ ligger innanför eller passerar igenom bäckenringen, som stora blodkärl, stora nerver, tarm, urinvägar och de kvinnliga könsorganen. Vid bäckenfraktur kan sådana strukturer eller organ skadas.

De vanligaste frakturerna vid skada mot bäckenet är i symfysen och de tunnare delarna av bäckenet. Man brukar skilja på frakturer i främre eller bakre bäckenet.

Bland äldre personer med benskörhet drabbas närmare en av 1 000 personer i befolkningen årligen av bäckenfraktur. Kvinnor drabbas oftare än män.

Annons
Annons

Symtom

Bäckenfrakturer orsakas av skador eller fall med direkt slag/tryck mot bäckenet. Vid stora olyckor är bäckenfrakturer kanske bara en av många skador (multitrauma). Den skadade har ofta mycket ont. Det kan finnas inre blödningar och personen kan vara mycket dålig. Dessa frakturer är oftast instabila.

Vid stabil bäckenfraktur, det vill säga där benbrottets kanter ligger som de ska och inte har flyttat sig i förhållande till varandra, kan smärtan komma först efter ett par dagar.  Det kan göra mycket ont i bäckenet och smärtan ökar vid gång. 

Frakturer i främre bäckenringen gör ont när man trycker på den främre delen av bäckenet. Om man klämmer på andra delar av bäckenringen kan det göra ont vid frakturstället. 

Det kan också finnas yttre tecken på skada som svullnad, blåmärken och sår på bäckenet och i underlivet. 

Orsak

Äldre och bensköra personer får vanligen bäckenfrakturer i samband med fall på sidan. Bidragande faktorer är benskörhet och hög ålder. Ofta blir det då en fraktur i främre bäckenringen, det vill säga mot framsidan. Bland yngre personer är orsaken till bäckenfraktur ofta så kallat högenergetiskt trauma som motorfordonsolyckor eller fall från hög höjd. Då kan det bli kombinerade frakturer i bakre och främre bäckenringen.

Annons
Annons

Diagnos

Eftersom skador på inre organ alltid måste misstänkas undersöks den skadade med avseende på detta. Genom att känna i ändtarmen eller slidan kan större blodansamlingar och onormala fynd i skelettet påvisas. Försvagad kraft i ändtarmens slutmuskel kan tyda på nervskada. Blod i urinröret kan tyda på skada i urinvägarna.

För att ställa diagnosen görs röntgenundersökning av bäcken och höfter och eventuellt korsben. Ibland görs också datortomografiundersökning, magnetkameraundersökning, angiografi (kärlröntgen) och/eller kontrastundersökningar av urinvägarna.

Behandling

Målet med behandlingen är att få kontroll över blödningar och att sammanfoga bäckenbenets delar i gott läge, för att skadorna ska läka. 

I akutfasen är det viktigt att ge smärtlindring, stoppa eventuella blödningar, ge dropp, se till att den skadade ligger stilla och ordna snabb transport till sjukhuset.

Vid stabila bäckenfrakturer kan den skadade gå upp och gå så snart smärtorna tillåter. Ibland är inläggning på sjukhus nödvändig på grund av smärtor som förhindrar normal rörlighet och försvårar för personen att klara sig i hemmet.

Operation

Om det finns misstanke om blödningar krävs akut åtgärd eftersom personen kan ha förlorat stora mängder blod in i bukhålan. Om det finns blod i urinen läggs en så kallad suprapubisk kateter (urinslang). Det betyder att katetern sätts in genom huden och in i urinblåsan. Ytterligare operation, där frakturen fixeras med skruvar och plattor, utförs vid behov efter någon till några dagar. Så kallad yttre fixation kan användas under kortare eller längre tid.

Prognos

Stora blodkärl i bäckenbotten kan skadas vid bäckenfrakturer och ge allvarliga blödningar och chock. Detta är huvudorsaken till dödsfall vid bäckenskador. 

Prognosen beror på om det är en fraktur på främre eller bakre bäckenringen. Frakturer på bakre bäckenringen har sämre prognos. Annars beror prognosen på skadornas omfattning, det vill säga vilka andra allvarliga skador som har uppstått. Skador på nervrötter eller nerver är inte ovanliga. Långtidskomplikationer kan vara kroniska smärtor, impotens eller samlagssmärta.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.