Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Balettvrist - bakre impingement och FHL-tendinopati i fotleden

Balettvrist, som på fackspråk kallas främre impingement i fotleden, är vanligt vid upprepad belastning i balettdans och andra aktiviteter där man sträcker fotleden eller tar avstamp som gymnastik eller fotboll. Senskada i stortåns böjarmuskel, så kallad flexor hallucis longus (FHL) tendinopati, kan vara en del i balettvrist.


Uppdaterad den: 2023-11-20

Annons

Vad är FHL-tendinopati?

Tendinopati är små skador i senor som kan uppstå vid upprepad belastning. Vid fysisk aktivitet med frekventa avstamp, såsom balett och idrotter som löpning, tennis och fotboll, påverkas ofta senan till stortåns böjarmuskel, musculus flexor hallucis longus (FHL). Senan till den muskeln går bakom inre fotknölen, under fotsulan och fäster under stortån. Vid tendinopati av denna sena kan det uppstå smärta på insidan av fotleden. Tillståndet kan också vara en del i orsakerna till bakre impingement i fotleden (se nedan).

Annons
Annons

Vad är bakre impingement i fotleden?

Upprepade skador och inflammation i senor och ligament kan leda till förändringar som gör att det blir trångt i fotleden mellan hälbenet och underbenet. Trånga förhållanden kan göra att en sena eller ligament blir inklämd mellan andra strukturer. Detta kallas också för impingement. Skelettförändringar på grund av skada eller medfödda varianter med en extra benbit i fotleden kan bidra till att utrymmet begränsas.

Symtom

Tendinopati i senan till stortåns böjarmuskel flexor hallucis longus (FHL) ger smärta på insidan av fotleden. Vid bakre impingement i fotleden uppstår smärta och ibland knäppningar i leden, framförallt vid belastning där man sträcker i fotleden (neråt).

Annons
Annons

Diagnos

I första hand består behandling av tendinopati och impingement i fotleden av anpassad träning (med eller utan hjälp av en fysioterapeut), vila och eventuellt antiinflammatoriska läkemedel som till exempel ibuprofen eller naproxen.
I vissa fall där det tillståndet inte går över behövs operation. Kirurgi vid impingement syftar till att avlägsna vävnad som hämmar rörligheten.

Behandling

I första hand består behandling av tendinopati och impingementt i fotleden av anpassad träning (fysioterapi), vila  och eventuellt anti-inflammatoriska läkemedel (NSAID). 

I vissa fall behövs operation. Kirurgi vid impingement syftar till att avlägsna vävnad som hämmar rörligheten.

Prognos

Tendinopati har ofta en god prognos. Impingement kan vara något mer komplicerat och prognosen beror på vad förträngningen beror på, möjligheterna till behandling och vilken aktivitet personen utför.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.